Bedrift
Farge

Obligasjonsfond

Vi tilbyr flere gode obligasjonsfond, hvor den viktigste forskjellen er fondets løpetid.

Dine fordeler med obligasjonsfond

  • Forventet høyere avkastning enn bankplassering over tid
  • Dyktige forvaltere med bred kompetanse
  • Daglig likviditet
  • Beholdningsoversikt i nettbanken

Hva er et obligasjonsfond?

Obligasjonsfond investerer normalt i obligasjoner utstedt av stat, kommuner, industriselskaper, bank og forsikring med løpetid på mer enn ett år. Obligasjonsfond har høyere kurssvingninger enn Pengemarkedsfond, men lavere enn Aksjefond.

Innbetaling og utbetaling

Du kan velge å investere et engangsbeløp eller spare månedlig. Du kan når som helst ta ut hele, eller deler av beløpet.

Risiko

Plassering i obligasjonsfond har høyere risiko enn pengemarkedsfond, men lavere enn kombinasjonsfond og betydelig lavere enn aksjefond. Siden obligasjonsfond er svært følsom for renteendringer så vil obligasjonsfond med lang løpetid på sine lånepapirer falle mer ved en renteoppgang enn kortere obligasjoner vil gjøre. På den annen side vil en rentenedgang føre til mulighet for større gevinst.

Sparehorisont

Siden fondet kan svinge i verdi så anbefaler vi en sparehorisont på minst 3 år.

Skatt

Obligasjonsavkastningen skattlegges som kapitalinntekt med 22 % (2020). Tap er fradragsberettiget. Midler plassert i obligasjonsfond inngår i formuesgrunnlaget med 100 % av markedsverdien.

Rådgivning

Ønsker du rådgivning? Vi kan hjelpe deg med å sette opp en spareplan som er tilpasset din økonomiske situasjon, spareformål og risikoholdning. Kontakt en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere eller ring oss på 05555.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post