Bedrift
Farge
Dame som ser på Min Sparing på mobil,

Ny måte å betale for fondene dine

Fra 1.oktober 2021 endres måten du betaler for fondssparingen din. Endringen skyldes krav fra myndighetene, og målet er at du skal få enda bedre oversikt over kostnadene knyttet til sparingen din.

Når du sparer i fond, betaler du et årlig forvaltningshonorar til fondsforvalteren. Til nå har alle kostnader med å ha et fond vært inkludert i dette honoraret. Bankene som tilbyr fondet, har mottatt en del av dette forvaltningshonoraret fra forvaltningsselskapet, noe som kalles returprovisjon. For at du enklere skal se hva du betaler for og til hvem, innføres en ny prismodell fra 1 oktober. 

Hva betyr det for deg?

 Endringen innebærer at fondskostnaden splittes i to. Du vil betale:

  • et forvaltningshonorar til forvalteren av fondet
  • et formidlingshonorar til banken som distributør og leverandør av tjenester til deg som sparer i fond, blant annet skatterapportering og rådgivning

Hvordan vil du merke endringen?

Det er summen av verdien du har på aksjesparekonto, standardkonto og IPS som avgjør hvor mye du betaler for fondene dine. Vi beregner daglig returprovisjonen og formidlingshonoraret som gjelder for din spesifikke beholdning. Hvert kvartal skjer en avregning av disse summene, og da vil du se noen transaksjoner på kontoen din. Du vil først motta returprovisjonen, og deretter vil vi belaste deg for formidlingshonorar automatisk.  

Skjer det andre endringer som jeg må tenke på som fondskunde? 

Nei – det er ingen andre endringer som du trenger å forholde deg til. I praksis er dette bare en presisering av hvilke kostnader du betaler for fondssparing. 

Endring i prismodell gjør at du indirekte vil betale et lavere årlig forvaltningshonorar til fondsforvalteren, men at du belastes for et formidlingshonorar direkte til banken. Hvor mye du betaler er avhengig av totalt sparebeløp. Det gjør at noen fond får samme pris som i dag, noen blir billigere, og enkelte vil bli dyrere.

Informasjon om hvilke satser som gjelder for de ulike fondene finner du her.

Ofte stilte spørsmål om ny prismodell

Forvaltningshonorar er en avgift som går til forvalteren av fondet som betaling for forvaltning og administrasjon. Honoraret oppgis som en årlig prosentsats, men belastes daglig. 

Returprovisjon er den andelen av forvaltningshonoraret som tilbyderen av fondet (banken) har fått tilbakebetalt  fra fondsforvalteren. Honoraret er ment for å dekke tjenester som distribusjon, markedsføring, kundeservice, skatterapportering, veiledning og rådgivning. 

Fra 01.10.2021 vil returprovisjonen vi tidligere har hatt bli erstattet av et nytt formidlingshonorar. I praksis betyr det at beløpet som vi har mottatt fra fondsforvalteren vil gå direkte til deg som fondskunde. Deretter vil vi  som tilbyder av fondet belaste deg for et formidlingshonorar.    

Ja det vil det. Returprovisjonen som sendes direkte til deg fra 01.10.2021 er skattepliktig inntekt. Formidlingshonoraret er fradragsberettigede kostnader.  

Dersom returprovisjonen ikke er tilstrekkelig til å dekke formidlingshonoraret, vil vi automatisk innløse fondsandeler i det fondet du har størst beholdning for å dekke formidlingshonoraret. På lik linje med øvrig salg/innløsning vil dette medføre en skattemessig realisasjon. Du må betale gevinstskatt dersom fondet som innløses har gevinst, og tilsvarende vil du få skattemessig fradrag for tap dersom fondet som innløses har tap.   

Vi vil rapportere alt på dine vegne, slik at dette automatisk kommer i skattemeldingen din. 

Det gjøres kalkuleringer på daglig basis, men selve avregningen skjer hvert kvartal.  

Ved disse avregningene vil det skje transaksjoner på din konto tilknyttet fondshandel.

Sparebanken Vest monitorerer din totale fondsbeholdning på daglig basis (Aksjesparekonto, Standardkonto og IPS). Det er summen av verdi du har på disse kontotypene som danner grunnlag for hvilket nivå du havner i som kunde. Det gjøres en beregning daglig for hvor mye returprovisjon som tilfaller din spesifikke beholdning og samtidig en beregning av formidlingshonorar. Dersom mottatt returprovisjon overstiger formidlingshonorar, vil Sparebanken Vest allokere disse midlene til fondet du har størst beholdning i den aktuelle porteføljen.

Dersom returprovisjonen ikke er tilstrekkelig til å dekke formidlingshonoraret, vil vi automatisk innløse fondsandeler i det fondet du har størst beholdning for å dekke formidlingshonoraret. Hvert kvartal skjer en avregning av disse summene for deg som kunde. Dersom du selger beholdningen før kvartalet, skjer beregningen i det tidspunktet du selger.


Ja, det kan du. Dersom du selger andelene vil beregning av formidlingshonoraret og returprovisjonen fra forvalter skje i salgstidspunktet. Det samme gjelder ved flytting av midler til en annen aktør. Husk på at overføring eller salg av fond kan medføre skattemessige konsekvenser for deg som kunde.

To eksempler på hvordan forvaltningshonoraret blir regnet ut med ny prismodell

Eksempel 1: Aksjefondet SPV Aksje: 

DAGENS MODELL: 

Forvaltningshonorar SPV Aksje: 1,9 %
Returprovisjon til SPV: 1,4 %
Total pris for deg som kunde: 1,9 %

NY MODELL (For samlet portefølje under 2 mill): 

Forvaltningshonorar SPV Aksje 1,9 %
Returprovisjon til deg som kunde 1,4 %
Formidlingshonorar 0,7 %
Total pris for deg som kunde: 1,2 % 

I tillegg kommer fastavgift i intervallet 0 ->700 kr i avhengig av størrelse på total portefølje. 

Eksempel 2: Aksjefondet Holberg Global A: 

DAGENS MODELL: 

Forvaltningshonorar Holberg Global: 1,5 %
Returprovisjon til SPV: 0,83%
Total pris for deg som kunde: 1,5 %
 
NY MODELL (For samlet portefølje under 2 mill): 

Forvaltningshonorar Holberg Global: 1,5 %
Returprovisjon til deg som kunde: 0,83 %
Formidlingshonorar: 0,7%
Total pris for deg som kunde: 1,37 % 

I tillegg kommer fastavgift i intervallet 0 ->700 kr i avhengig av størrelse på total portefølje

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post