Hopp til hovedinnholdet
Spar til drømmene dine!

Invester i både aksjer og renter

Kombinasjonsfond

  • Investerer i både rente- og aksjefond
  • Passer for ulike tidshorisonter
  • Velg fordeling mellom aksjer og renter selv

Synes du at sparing på bankkonto er kjedelig, og vil ha mulighet for mer avkastning? Da kan kombinasjonsfond være et godt alternativ.


Hva er kombinasjonsfond?

Et kombinasjonsfond er en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Fordelingen mellom aksjer og rentepapirer varierer i de ulike fondene, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond. 


Avkastning og risiko er avhengig av fordelingen av rentepapirer og aksjer i fondets portefølje. Jo større aksjeandel, jo høyere forventet avkastning og risiko


Hvem passer kombinasjonsfond for?

Kombinasjonsfondene våre er en spareløsning for folk flest, og passer best for deg som skal spare lenge. Tallet i navnet sier noe om hvor stor aksjeandel fondet har. Jo høyere aksjeandel du har, jo høyere blir risikoen –  og dermed dine muligheter til å oppnå høyere forventet avkastning over tid. 


Hvordan fungerer et kombinasjonsfond?

Forvalteren av kombinasjonsfondet overvåker balansen mellom aksjer og renter i fondet, og justerer løpende. Du trenger altså ikke å tenke på dette. Det eneste du må bestemme deg for, er hvilken fordeling du ønsker mellom aksjefond og rentefond.


Hvilke kombinasjonsfond tilbyr vi?


SPV 100 

Fondet har en aksjeandel på 100 %. Det investerer i andre aksjefond, både nasjonalt og internasjonalt. Ved å spare i SPV 100 sprer du risikoen på flere ulike fond, og mange ulike selskaper, regioner og markeder. Forvalteren overvåker fondet hele tiden. Dersom noen fond gjør det dårlig, byttes de med fond som forvalteren vurderer som gode i tiden som kommer.  

Se og kjøp SPV 100

SPV 80

Fondet består normalt av 80 % aksjer og 20% renter. Du må tåle moderate til høye svingninger på pengene dine. SPV 80 kan plasseres på en aksjesparekonto, selv om det har 20 % renter. Hele fondet blir beskattet som aksjefond.  

Se og kjøp SPV 80

SPV 50

Fordelingen mellom aksjer og renter i fondet er normalt 50 - 50. Du må tåle moderate svingninger på pengene dine. Når du selger fondet, blir du beskattet for den andel renter og aksjer det var i fondet ved begynnelsen av det året du selger andelene. Dette fondet kan ikke plasseres på en aksjesparekonto.

Se og kjøp SPV 50

SPV 20 

Fondet har normalt en aksjeandel på 20 % og en renteandel på 80 %. Det passer for deg som ikke ønsker store svingninger på pengene dine. Hele fondet blir beskattet som renter. SPV 20 kan ikke plasseres på en aksjesparekonto.  

Se og kjøp SPV 20
 
SPV rente+

Fondet består av 100% renter. Du kan likevel forvente bedre avkastning enn den beste bankrenten. SPV rente+ investerer i ulike rentefond, og forvalteren velger fond ut fra forventet renteutvikling i tiden som kommer, og rådende markedsforhold. I motsetning til bankkonto, hvor renteinntekter beskattes årlig, betaler du ikke skatt før du selger fondet. 

Se og kjøp SPV rente+


Risiko

Plassering i kombinasjonsfond er forbundet med risiko. Med risiko menes svingninger i verdiene og muligheter for negativ avkastning.

Ettersom aksjemarkedene kan svinge fra måned til måned og kursfall eller oppturer kan strekke seg over flere år, er det viktig å ha et bevisst forhold til hvor mye svingninger på sparepengene dine du kan leve med.

Sparer du jevnt og trutt gjennom hele spareperioden, unngår du å være spesielt uheldig med ett enkelt tidspunkt for kjøp av andeler.

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man - søn 07-23

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.

Avtal møte
FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt kontor