Bedrift
Farge

Kombinasjonsfond

Gjennom kombinasjonsfond investerer du i ulike typer verdipapirer, både aksjer og renter.

Et kombinasjonsfond kan både investere i aksjer og rentepapirer. Verdisvingningene er dermed avhengig av forholdet mellom aksjer og renter. Avkastningen i kombinasjonsfond vil normalt ligge mellom aksje- og pengemarkedsfond over tid.

Fordeler med kombinasjonsfond

 • Forventet høyere avkastning enn bankplassering over tid
 • Blanding av aksjer og renter gir god risikospredning
 • Dyktige forvaltere med bred kompetanse
 • Utsatt skatt – skatt på gevinst ved realisasjon
 • Skjermingsfradrag - en del av avkastningen er skattefri
 • Daglig likviditet
 • Beholdningsoversikt i nettbanken
 • Noen kombinasjonsfond er kun rettet mot det norske markedet, mens andre fond har en blanding mellom norske og utenlandske verdipapirer.

Hvem passer det for?

Kombinasjonsfond passer for alle aldersgrupper og velges ofte av dem som ønsker noe lavere risiko enn sparing i aksjefond fordi kurssvingningene er lavere. Spareformål kan være;
 • Foreldre som ønsker å sette til side hele eller deler av barnetrygden 
 • Studenter som setter til side deler av lån og stipend 
 • Spare til en bestemt ferie 
 • Tilleggssparing til pensjon 
 • Erstatte avdragene på boliglånet med sparing 
 • Avsette forskudd på arv

Hvilke kombinasjonsfond tilbyr vi?

Klikk her for å se hvilke fond vi tilbyr

Oversikten viser deg avkastning, rating og risiko for fondene vi tilbyr. Trykk på Kategori for å sortere listen etter fondstype.

Innbetaling og utbetaling

Du kan velge å investere et engangsbeløp eller spare månedlig. Minste engangsbeløp er 3.000 kroner. Minste månedlige sparebeløp er 300 kroner. I enkelte fond er minstebeløpet høyere. Du kan når som helst ta ut hele, eller deler av beløpet.

Risiko

Plassering i kombinasjonsfond er forbundet med risiko. Med risiko menes svingninger i fondets andelsverdi. Generelt er risikoen i et kombinasjonsfond mellom et aksjefond og rente- og obligasjonsfond. En beslutning om å plassere må treffes på bakgrunn av aktuelle prospekter og vedtekter.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning og en bør være varsom med å legge fondets historiske avkastning til grunn for fremtidige prognoser. 

Sparehorisont

Siden plasseringen kan svinge i verdi, men ikke like mye som rene aksjefond så anbefales en investeringshorisont på minst 3 år.

Skatt

Avkastningen beskattes ikke før realisasjon, og skattlegges som kapitalinntekt med 23 % (2018). Tap er fradragsberettiget. Omkostninger ved kjøp og salg av realiserte andeler reduserer en evt. gevinst. Fra skatteåret 2006 ble skjermingsfradraget innført, noe som innebærer at en del av avkastningen er helt skattefri. Du betaler kun skatt på den delen av avkastningen som overstiger skjermingsrenten (tilsvarer renten på tre måneders statsrente). I praksis er skjermingsrenten på nivå med bankrentene. Midler plassert i aksjefond inngår i formuesgrunnlaget med 100 % av markedsverdien.

Sparing i nettbank

I Nettbanken kan du enkelt opprette spareavtale og handle fondsandeler. For å handle i fond må du ha VPS-konto i Sparebanken Vest. Hva tilbys gjennom nettbanken:

 • Daglig oppdatert oversikt over egen beholdning med avkastning pr. fond
 • Oversikt over transaksjoner
 • Etablere, endre og avslutte spareavtaler
 • Kjøp og salg av fond
 • Oppdatert fondsinformasjon om alle Sparebanken Vests fond via Morningstar

Rådgivning

Ønsker du rådgivning? Vi kan hjelpe deg med å sette opp en spareplan som er tilpasset din økonomiske situasjon, spareformål og risikoholdning. Kontakt din rådgiver eller ring oss på 915 05555.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post