Bedrift
Farge

Faktorfond

Faktorfond lar datamaskiner bestemme hvilke aksjer som skal kjøpes basert på en rekke egenskaper, faktorer, ved selskapene.

 

Et faktorfond forvaltes av datamaskiner som innhenter store mengder data, bearbeider den og bestemmer om en aksje skal kjøpes eller selges basert på visse faktorer eller egenskaper med aksjen.
 
Harvest velger blant ca. 2000 selskaper fra hele verden og setter sammen en portefølje datamaskinen mener vil gi den beste risikojusterte avkastningen. Harvest er normalt investert i 40-50 selskaper. Du finner en oversikt over aksjene Harvest til enhver tid er investert i her (lenke).

Lavere kostnader

Faktorfond har lavere kostnader enn aktiv forvaltning siden det er en stordriftsfordel i å la datamaskiner velge aksjer.

 

Klikk her for å kjøpe vårt faktorfond

Risiko

Husk at fremtidig avkastning vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastning kan bli negativ. Risikoprofil 5/7.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post