Bedrift
Farge

Faktorfond

Faktorfond lar datamaskiner bestemme hvilke aksjer som er gode investeringer, basert på en rekke egenskaper og faktorer ved selskapene.

Flere tiår med Nobelprisvinnende forskning har identifisert hva som gjør et selskap attraktivt. Ved å bytte ut mennesker med kraftige datamaskiner og algoritmer kan faktorfondet gjøre investeringer ut i fra disse faktorene og egenskapene. Det øker sannsynligheten for at du får god avkastning på pengene dine.

Et faktorfond forvaltes av datamaskiner som innhenter store mengder data, bearbeider den og bestemmer om en aksje skal kjøpes eller selges. 

Harvest - slik moderne fondssparing bør være

Hos oss kan du kjøpe faktorfondet Harvest, som velger blant rundt 2000 selskaper fra hele verden og setter sammen en portefølje datamaskinen mener vil gi den beste risikojusterte avkastningen. Metodikken er enkel. Selskaper som er fornuftig priset og kan vise til stabil utvikling over tid vinner.
 

Harvest er normalt investert i rundt 100 selskaper.

Lavere kostnader

Faktorfond har lavere kostnader enn aktiv forvaltning siden det er en stordriftsfordel i å la datamaskiner velge aksjer.

Spar i faktorfond

Du velger selv om du vil starte fast sparing i faktorfond eller gjøre et engangskjøp.

Risiko

Husk at fremtidig avkastning vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastning kan bli negativ. Risikoprofil 5/7.

Ring oss - 915 05555

Åpent man - søn 07 - 23.

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post