Bedrift
Farge

Depositumskonto

En depositumskonto opprettes av leietaker som en sikkerhet for innbetaling av husleie, utgifter i forbindelse med skader etc.

Så lenge leieforholdet varer kan ingen av partene disponere depositumsbeløpet. Når leieforholdet avsluttes og alt er ok, får du som leietaker depositumsbeløpet tilbake - med renter. En form for sparing rett og slett!

PS! Noen utleiere kjenner ikke helt til reglene om depositum og kan be om at du setter inn penger på en privatkonto i deres navn. Sånn skal det ikke være. Rentene skal alltid tilfalle deg som leieboer.

Bestemmelsene om depositumkonto reguleres av husleielovens § 3-5.

Slik åpner du en depositumskonto:

  • Utleier og leietaker møter opp i banken med legitimasjon. (Kan dere ikke møte sammen, kontakt ett av våre kontorer for å finne en løsning.)
    • Er du ikke kunde hos oss må du ta med pass. 
  • Du kan ikke opprette depositumskonto på nett, kun på bankkontoret. Finn ditt nærmeste Sparebanken Vest-kontor.
  • Kontoen åpnes i leietakers navn og leietaker betaler inn depositumsbeløpet.
  • Utleier blir disponent – men ingen av partene disponerer beløpet på egenhånd.
  • Gebyr for åpning av depositumskonto er 600 kroner. Husleieloven regulerer at huseier dekker gebyret.

05555 - bli ringt opp

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post