Bedrift
Farge

Sosialt ansvarlige investeringer

Sparebanken Vest søker å kun tilby kapitalplasseringer med en etisk profil som ikke er samfunnsbelastende.

Vår utvelgelse og oppfølging av samarbeidspartnere er ikke bare med fokus på best mulig avkastning til våre kunder, men også at dette oppnås gjennom sosialt ansvarlige investeringer i tråd med samfunnets krav til sosiale og miljømessige forhold.

Vi stiller krav til at samarbeidspartnere følger strenge retningslinjer for sine investeringer:

Holberg Fondsforvaltning

 • Medlem av Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer.
 • Selskaper ekskludert av på Statens Pensjonsfond Utland blir utelukket automatisk fra Holberg sitt investeringsunivers.

» Les mer om Holberg sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

» Distribusjonsavtale SRI (PDF)

Odin Forvaltning

 • Signert prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) - FNs prinsipper for selskapers samfunnsansvar og UN Global Compact.
 • Selskaper ekskludert av på Statens Pensjonsfond Utland blir utelukket automatisk fra Odin sitt investeringsunivers.

» Les mer om Odin sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

» Distribusjonsavtale SRI (PDF)

Alfred Berg

 • Signert prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) - FNs prinsipper for selskapers samfunnsansvar og investeringsprofilen baseres på FNs krav til selskaps sosiale og miljømessige krav samt bransjebegrensninger mot alkohol, tobakk, våpenproduksjon av kontroversielle våpen og pornografi.
 • Samarbeider med et av Europas ledende screeningselskaper MSCI ESG

» Les mer om Alfred Berg sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

Danske Capital (Danske Invest)

 • Signert prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) - FNs prinsipper for selskapers samfunnsansvar.
 • Investerer ikke i virksomheter som opererer i strid med internasjonalt anerkjente retningslinjer for menneskerettigheter, våpenproduksjon, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og anti-korrupsjon.
 • Danske Invest samarbeider med konsulentvirksomheten ISS-Ethix, som ivaretar screeningen av investeringsporteføljene.

» Les mer om Danske Invest sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

» Distribusjonsavtale SRI (PDF)

Oljefondet

» Se liste over utelukkede selskaper her (ekstern lenke, nytt vindu)

PRI: Principles for Responsible Investments

 1. Vi skal innarbeide ESG*-temaer i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.
 2. Vi skal være aktive eiere og innarbeide ESG-temaer i vår eierskapsutøvelse.
 3. Vi skal arbeide for tilfredsstillende rapportering av ESG-temaer fra de selskaper vi er investert i.
 4. Vi skal fremme aksept for, og implementering av, prinsippene i finansmarkedet.
 5. Vi skal samarbeide for å sikre en effektiv gjennomføring av prinsippene.
 6. Vi skal rapportere om våre aktiviteter og utviklingen i arbeidet med implementering av prinsippene. 

* Environmental, social and governance

Bankens likviditetsportefølje

Sparebanken Vest har til enhver tid en betydelig portefølje av likvide investeringer som en del av kravene som stilles til oss som bank. Benevnt som sertifikater og obligasjoner i kvartals- og årsregnskap. Disse investeringene er utelukkende i gjeldspapirer utstedt av stater, banker, finansinstitusjoner, norske selskaper, norske og svenske kommuner, norske fylkeskommuner og selskaper med statlig/kommunal/fylkeskommunal garanti.

Sparebanken Vest sine direkteinvesteringer

Spesifikasjon av aksjer, andeler og fond pr. 31/12-2016:

Balanseført verdi i 1 000 kroner Antall aksjer Eierandel i prosent Balanseverdi Næringskode
Bankaxept AS 3.471 0,0 % 1.736 62.030
Bankid Norge AS 1.460 2,9 % 2.311 82.990
Beat.No AS 412.500 6,7 % 2.145 63.110
Bergensavisen Konsern AS 315.840 9,8 % 6.317 70.100/ 58.130
Christian Michelsen Research AS 1.400 5,0 % 6.300 72.190
Eiendomskreditt AS 286.285 9,3 % 34.097 64.920
Eksportfinans AS 2.638 1,0 % 68.430 64.920
Epsis AS 20.202 6,7 % 2.020 62.010
Ez Systems AS 2 705.904 5,0 % 7.765 62.010
Mediefondet Zefyr AS 4.910.831 17,9 % 4.911 59.110
Fjordinvest Sørvest AS 14.200.000 17,3 % 5.645 64.302
Holberg Eeg AS 2.692 8,0 % 3.778 62.010
Icon Capital Iii AS 18.184 9,1 % 1.818 64.308
K.F.S. Egenkapitalbevis 4.140 8,3 % 4.140
Norsk Innovasjonskapital Ii AS 3.116 15,3 % 14.022 64.302
Novel Diagnostics AS 1.250.512 11,8 % 4.877 46.460
Oslo Børs Vps Holding ASA 700.000 1,6 % 63.000 66.110
Osmolife AS 24.250.000 9,6 % 2.425 70.100/ 72.190
Sandnes Sparebank Gr.Fond 425.790 1,9 % 17.159 64.190
Sarsia Development AS 201.851 10,1 % 7.699 64.302
Sarsia Seed AS 6.487.999 16,9 % 6.488 64.302
Sea-Hawk Navigation AS 92.875 17,8 % 2.322 26.510
Siem Wis AS 8.337 0,9 % 1.904 71.129
Sorbwater Technology AS 118.422 13,4 % 16.579 71.129
Verd Boligkreditt AS 64.675 19,9 % 68.364 64.920
Wellis AS 93.193 18,9 % 13.979 71.129
Andre Selskaper 40.798
Sum investeringer i aksjer, andeler og fond 411.028  

Leif Rune Svendsen, Ansvarlig SRI Fond, Sparebanken Vest.

Ansvarlig SRI Fond

Leif Rune Svendsen
leif.svendsen@spv.no
936 64 199

Ring oss - 915 05555

Åpent man - søn 07 - 23.

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post