Bedrift
Farge
Aksjesparekonto - nå blir det enklere å spare i aksjefond.

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en skattegavepakke til deg som sparer. Skaff deg en hos oss - enkelt og gratis.

Med en aksjesparekonto kan du handle aksjer og aksjefond uten å betale skatt før du tar eventuell gevinst ut av kontoen. Mens selskapseiere fikk sin fritaksordning (selskaper betaler veldig lav skatt på aksjegevinster og utbytter) for mange år siden, har private sparere betalt skatt på gevinst løpende.

De nye skattereglene i en aksjesparekonto vil ikke endre på dine fond eller spareavtaler.

Flytte fond til aksjesparekonto

Du som er kunde med aksjefond på depotkonto hos Sparebanken Vest, har fått tilbud i nettbanken om å flytte aksjefondene dine til en aksjesparekonto.

Ut 2018 kan du flytte aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis inn i en aksjesparekonto uten å betale skatt.

Fordeler med en aksjesparekonto:

  • Du kan kjøpe og selge aksjer, aksjefond og børsnoterte egenkapitalbevis innen EØS uten å skatte for gevinsten før du tar pengene ut fra kontoen.
  • Du kan bytte fond og aksjer innad i kontoen uten at det utløser skatt. Slik blir det enklere for deg som privatperson å omdisponere porteføljen.
  • Hele det opprinnelige innskuddet kan tas ut skattefritt.
  • Du får fortsatt skjermingsfradrag.

Skjermingsrente på hele innskuddet

Skjermingsfradrag er et årlig bunnfradrag som gis til eiere av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond. Det gjør at du slipper å skatte av hele gevinsten når du selger fondene dine.  Beløpet du kjøpte fondene for blir oppjustert med en prosentandel (Skjermingsrenten er 0,4 % i 2016). Når du skal realisere en gevinst, kan du trekke fra en del av gevinsten med det du har spart opp av skjermingsfradrag.

I en aksjesparekonto får du skjermingsfradrag på totalinnskuddet, ikke per enkeltpapir som i dag. Dersom du går i minus på et enkeltfond som realiseres, mister du ikke skjermingsfradraget på det investerte beløpet. Dermed blir det lettere å få utnyttet all tilgjengelig skjerming.

Bør du flytte hele fondssparingen din over til en aksjesparekonto?

Du får ikke fradrag for tap i en aksjesparekonto før kontoen avsluttes. Derfor anbefaler vi ikke at du flytter over fond som har hatt negativ avkastning. De bør selges eller byttes i andre fond før du flytter dem.

Har du hatt store tap på sparingen din og melder din interesse for å opprette en aksjesparekonto, vil vi ta kontakt med deg. Fondene med negativ avkastning blir ikke flyttet over til aksjesparekontoen automatisk.

Arv- og gaveoverførsler utløser ikke skatteplikt, og skatt betales først når arving/mottaker innløser beholdningen. Aksjesparekonto kan gis som arv eller gave i sin helhet, det er ikke anledning til overføre deler av beholdningen.

Er du fondskunde, har du fått tilbud om gratis konvertering til aksjesparekonto i nettbanken. 25.000 kundeporteføljer er allerede flyttet til en aksjesparekonto, som en del av overgangsordningen

Du kan når som helst opprette en tom aksjesparekonto selv eller gjennom din rådgiver. 

Lurer du på noe mer?

Du finner mer informasjon om aksjesparekonto på Aksje Norge sine sider.

Ofte stilte spørsmål om Aksjesparekonto

Du får tilbud om å opprette aksjesparekonto når du kjøper aksjefond eller aksjer i nettbanken. Du kan også gjøre det ved å fylle ut dette skjemaet.
Aksjesparekontoen vises ikke som en egen konto i nettbanken. Du kan se hvilke fond du har i aksjesparekontoen, og hvilke som ikke er der, under «Sparing» og «Fondshandel» i nettbanken. Fondene i aksjesparekontoen er merket med ASK.
Nei. Det er både kostnadsfritt og gratis for deg.
På en aksjesparekonto hos oss kan du ha aksjefond  innenfor EØS med minst 80 % aksjeandel. Har du enkeltaksjer, kan du åpne aksjesparekonto hos Norne
I en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond innen EØS uten å betale skatt på gevinster, så lenge gevinsten ikke tas ut av kontoen.  Uttak som overstiger beløpet du har satt inn på kontoen, regnes som skattepliktig inntekt.  

Eksempel: 
Du setter inn 50 000 kroner og får gevinst på 10 000 kroner. Det innbetalte beløpet på 50 000 kroner kan når som helst tas ut igjen uten at det utløser skatt. Dersom du ønsker det, kan du reinvestere gevinsten på 10 000 kroner i andre aksjefond eller aksjer innenfor i aksjesparekontoen.
 

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post