Hopp til hovedinnholdet

Investorbeskyttelse

For å sikre at banker og andre opptrer i tråd med kunders interesser, stiller Verdipapirhandelloven strenge krav til konsesjonspliktig investeringsrådgivning. Alle kunder skal klassifiseres.

Sparebanken Vest er en ikke-uavhengig rådgiver som definert i «Mifid II Forskriften» av 01.01.2018. Vi gir kundene innen investeringsrådgivning den høyeste investorbeskyttelse ved å klassifisere alle som ikke-profesjonelle. Dette for å gi økt trygghet ved handel i fond. Du som kunde har adgang til å be om en annen kategorisering. 

Ved personlige investeringsråd skal vi som bank sørge for at:

  • transaksjon er i samsvar med investeringsmål.
  • kunde er finansielt i stand til å håndtere risikoen.
  • kunde har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen.

Vi gjør ikke en løpende periodisk egnethetsvurdering av situasjonen din og plasseringene dine, annet enn ved vanlig oppfølging og dialog. Dersom det er vesentlige endringer i dine investeringsmål eller finansielle situasjon, må du selv informere oss om det.

Sosialt ansvarlige investeringer

Vi søker å kun tilby kapitalplasseringer med en etisk profil som ikke er samfunnsbelastende.


Vår utvelgelse og oppfølging av samarbeidspartnere er ikke bare med fokus på best mulig avkastning til våre kunder, men også at dette oppnås gjennom sosialt ansvarlige investeringer i tråd med samfunnets krav til sosiale og miljømessige forhold.

Våre samarbeidspartnere følger alle strenge interne retningslinjer for sine investeringer. 

Relaterte dokumenter og lenker