Bedrift
Farge
Brukskonto/Budsjettkonto/Honnørkonto Pris
Rente p.a. 0,05 %
Høyrentekonto Pris
Rente p.a. inntil kr 100 000.- 0,30 %
Rente p.a. f.o.m. kr 100 000.- inntil 250 000.- 0,40 %
Rente p.a. f.o.m. kr 250 000.- 0,80 %
Renten regnes av hele beløpet
8 frie uttak i året (per kalenderår)
Fra 9. uttak, gebyr av uttatt beløp 1,00 %
Uttaksbeløp, tidspunkt for uttak og innestående vil påvirke den effektive renten.
Fastrenteinnskudd Pris
Bundet til 19.04.2018. Nominell rente p.a. 1,60 %
- effektiv rente 1,60 %
Bundet til 17.04.2019. Nominell rente p.a. 1,60 %
- effektiv rente 1,60 %
Minimumsinnskudd kr 50 000,-, maksimum kr 10 000 000,-
Ved uttak før forfall beregnes det et gebyr på 1,0% av uttaksbeløpet for den gjenværende løpetiden.
Tilbudet kan bli endret på kort varsel.
Ungdomskonto (Fra 0-18 år) Pris
Rente p. a. 1,00 %
Gebyrer for bruk av konto: Se prislisten under Betaling
Boligsparing for Ungdom - BSU Pris
Rente p.a. 3,15 %
NB! F.o.m. kalenderåret kontoeier fyller 36 år, gjelder rentebetingelser som for Høyrentekonto.
Honnørkonto Pris
Rente p.a. 0,05 %
Gebyrer for bruk av konto: Se prislisten under Betaling
VPS-tjenester Pris Tilleggsopplysninger
Etablering/avslutning av VPS konto 0,00
Endring av kontoopplysninger 0,00
Årsoppgave pr 31.12 0,00
Endringsmelding 0,00
Overføring av verdipapirer utenom handel 60,00 (arv, gaver og lignende) pr verdipapir
Overføring mellom VPS konti i SPV 0,00
Registrering av pantsettelse 100,00
Frigivelse av verdipapirer 100,00 Pr verdipapir
Registrering av handelsfullmakt 100,00
Beholdningsoppgave utenom årsoppgave 30,00
VPS-konto:
- Minimumsgebyr 150,00
VPS-beholdningsgebyr: Samlet beholdning eller ligningsverdi pr 31.12 hvert år utenom fondsbeholdning. Gjeldende fra og med 2016:
Inntil kr. 1 mill. 250,00
+ kr. 1 mill. (dvs. samlet beholdning inntil kr. 2 mill.) 350,00
+ kr. 1 mill. (dvs. samlet beholdning inntil kr. 3 mill.) 450,00
Beholdning kr. 3 - 19 mill. 550,00
Beholdning > kr. 19 mill. kr 29 pr mill. i beholdning
+ Fakturagebyr 50,00 Når det ikke er belastningskonto

Snakk med oss - 05555

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post