Bedrift
Farge
Brukskonto / Budsjettkonto / Honnørkonto Pris
Rente p.a. 0,10 %
- fra 25.5.2020 0,05 %
Høyrentekonto Pris
Rente p.a. inntil kr 100 000.- 0,75 %
- fra 20.5.2020 0,55 %
- fra 25.5.2020 0,15 %
Rente p.a. f.o.m. kr 100 000.- inntil 250 000.- 0,85 %
- fra 20.5.2020 0,65 %
- fra 25.5.2020 0,25 %
Rente p.a. f.o.m. kr 250 000.- 1,20 %
- fra 20.5.2020 1,00 %
- fra 25.5.2020 0,60 %
Renten regnes av hele beløpet
8 frie uttak i året (per kalenderår)
Fra 9. uttak, gebyr av uttatt beløp 1,00 %
Uttaksbeløp, tidspunkt for uttak og innestående vil påvirke den effektive renten.
Fastrenteinnskudd Pris
Bundet til 11.03.2021. Nominell rente p.a. 1,25 %
- effektiv rente 1,25 %
Bundet til 11.03.2022. Nominell rente p.a. 1,25 %
- effektiv rente 1,25 %
Minimumsinnskudd kr 50 000,-, maksimum kr 10 000 000,-
Ved uttak før forfall beregnes det et gebyr på 1,0% av uttaksbeløpet for den gjenværende løpetiden.
Tilbudet kan bli endret på kort varsel.
Ungdomskonto (Fra 0-18 år) Pris
Rente p. a. 1,90 %
- fra 20.5.2020 1,60 %
- fra 25.5.2020 1,10 %
Gebyrer for bruk av konto: Se prislisten under Betaling
Boligsparing for Ungdom - BSU Pris
Rente p.a. 3,90 %
- fra 20.5.2020 3,60 %
- fra 25.5.2020 3,20 %
NB! F.o.m. kalenderåret kontoeier fyller 36 år, gjelder rentebetingelser som for Høyrentekonto.
Honnørkonto Pris
Rente p.a. 0,10 %
- fra 25.05.2020 0,05 %
Gebyrer for bruk av konto: Se prislisten under Betaling
VPS-tjenester Pris Tilleggsopplysninger
Etablering/avslutning av VPS konto 0,00
Endring av kontoopplysninger 0,00
Årsoppgave pr 31.12 0,00
Endringsmelding 0,00
Overføring av verdipapirer utenom handel 0,00 (arv, gaver og lignende) pr verdipapir
Overføring mellom VPS konti i SPV 0,00
Registrering av pantsettelse 0,00
Frigivelse av verdipapirer 0,00 Pr verdipapir
Registrering av handelsfullmakt 0,00
Beholdningsoppgave utenom årsoppgave 0,00
VPS-konto:
- Minimumsgebyr 150,00
VPS-beholdningsgebyr: Samlet beholdning eller ligningsverdi pr 31.12 hvert år. Gjeldende fra og med 2016:
Inntil kr. 1 mill. 250,00
+ kr. 1 mill. (dvs. samlet beholdning inntil kr. 2 mill.) 350,00
+ kr. 1 mill. (dvs. samlet beholdning inntil kr. 3 mill.) 450,00
Beholdning kr. 3 - 19 mill. 550,00
Beholdning > kr. 19 mill. kr 29 pr mill. i beholdning
+ Fakturagebyr 50,00 Når det ikke er belastningskonto
Aksjesparekonto Pris
Gratis
Overtrekk av konto Pris
Ved overtrekk av konto beregnes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser 18 % p.a.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor
Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no