Bedrift
Farge
Brukskonto / Budsjettkonto / Honnørkonto Pris
Rente p.a. 0,00 %
Høyrentekonto Pris
Rente p.a. inntil kr 100 000.- 0,05 %
Rente p.a. f.o.m. kr 100 000.- inntil 250 000.- 0,20 %
Rente p.a. f.o.m. kr 250 000.- 0,40 %
Ny rente p.a. inntil kr 100 000.- fra 01.02.2022 0,10 %
Ny rente p.a. f.o.m. kr 100 000.- inntil 250 000.- fra 01.02.2022 0,40 %
Ny rente p.a. f.o.m. kr 250 000.- fra 01.02.2022 0,60 %
Renten regnes av hele beløpet
8 frie uttak i året (per kalenderår)
Fra 9. uttak, gebyr av uttatt beløp 1,00 %
Uttaksbeløp, tidspunkt for uttak og innestående vil påvirke den effektive renten.
Grønt Innskudd Pris
Rente p.a. 0,35 %
Ny rente p.a. gjeldende fra 01.02.2022 0,50 %
Fastrenteinnskudd Pris
Bundet til 10.02.2023. Nominell rente p.a. 1,00 %
- effektiv rente 1,00 %
Bundet til 12.02.2024 1,25 %
- effektiv rente 1,25 %
Minimumsinnskudd kr 50 000,-, maksimum kr 10 000 000,-
Ved uttak før forfall beregnes det et gebyr på 1,0% av uttaksbeløpet for den gjenværende løpetiden.
Barne- og ungdomskonto (Fra 0-18 år) Pris
Rente p.a. 0,50 %
Ny rente p.a. gjeldende fra 01.02.2022 0,75 %
Gebyrer for bruk av konto: Se prislisten under Betaling
Boligsparing for Ungdom - BSU Pris
Rente p.a. 2,65 %
Ny rente p.a. gjeldende fra 01.02.2022 2,80 %
NB! F.o.m. kalenderåret kontoeier fyller 36 år, gjelder rentebetingelser som for Høyrentekonto.
Honnørkonto Pris
Rente p.a. 0,00 %
Gebyrer for bruk av konto: Se prislisten under Betaling
VPS-tjenester Pris Tilleggsopplysninger
Etablering/avslutning av VPS konto 0,00
Endring av kontoopplysninger 0,00
Årsoppgave pr 31.12 0,00
Kopi av årsoppgave 100,00 pr stk
Endringsmelding 0,00
Overføring av verdipapirer utenom handel 0,00 (arv, gaver og lignende) pr verdipapir
Overføring mellom VPS konti i SPV 0,00
Overføring av verdipapir til andre kontoførere 50,00 pr verdipapir
Frigivelse av verdipapirer 100,00 pr verdipapir
Registrering av fullmakt 275,00 pr fullmakt
Registrering av Rettighet 275,00 pr rettighet
Registrering av disposisjonsrett 275,00 pr stk
Registrering av pantsettelse 500,00 pr pant
Beholdningsoppgave utenom årsoppgave 0,00
VPS-konto:
- Minimumsgebyr 150,00
VPS-beholdningsgebyr: Samlet beholdning eller ligningsverdi pr 31.12 hvert år. Gjeldende fra og med 2016:
Inntil kr. 1 mill. 250,00
+ kr. 1 mill. (dvs. samlet beholdning inntil kr. 2 mill.) 350,00
+ kr. 1 mill. (dvs. samlet beholdning inntil kr. 3 mill.) 450,00
Beholdning kr. 3 - 19 mill. 550,00
Beholdning > kr. 19 mill. kr 29 pr mill. i beholdning
+ Fakturagebyr 50,00 Når det ikke er belastningskonto
Aksjesparekonto Pris
Gratis
Overtrekk av konto Pris
Ved overtrekk av konto beregnes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser 18 % p.a.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Våre kontorer

Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt kontor
Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no