Bedrift
Farge
Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi Nominell rente fra Effektiv rente fra*  
Over kr 2 000 000 2,65 % 2,73 % 1)
Mellom kr 1 000 000 og kr 2 000 000 2,90 % 3,04 %
Under kr 1 000 000 3,20 % 3,38 %
Boliglån for unge Nominell rente fra Effektiv rente fra*  
2,15 % 2,22 % 3)
Flexilån Nominell rente fra Effektiv rente fra*  
Samlet innvilget kredittramme:
kr 1 000 000 og over 2,75 % 2,85 % 2)
Under kr 1 000 000 3,20 % 3,47 %
Fastrentelån innenfor 75 % av markedsverdi Nominell rente Effektiv rente*  
Rentebindingsperiode:
3 år 2,35 % 2,43 % 4)
5 år 2,70 % 2,78 % 5)
10 år 3,35 % 3,45 % 6)
Fastrente priser gjelder fra 18.01.2017
Tilbudet kan bli endret på kort varsel.
Forbrukslån Nominell rente Effektiv rente*
Lån uten sikkerhet 12,50 % 15,53 %
* Effektiv rente er beregnet ut fra et annuitetslån på kr 65 000,-, nedbetalt over 5 år inkl. kr 750,- i etableringskostnader og kr 50,- i terminkostnader. Totale kostnader inkl. renter, omkostninger og avdrag utgjør totalt kr 91.446,-.
Byggelån Nominell rente Effektiv rente*  
Utnyttelsesgrad:
100 % 6,65 % 8,54 %
50 % 6,65 % 10,26 %
20 % 6,65 % 15,65 %
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 1 års løpetid. Etableringsomkostninger 0,50 % min kr 5 000, depotgebyr kr 1 000. Kvartalsvis provisjon 0,33 %
Andre Lånekostnader    
Restgjeldbekreftelse kr 200,-
*Beregning av effektiv rente    
Boliglån/Boliglån for unge/Fastrentelån
Beregning av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende: Lån på kr 2 000 000 som annuitetslån med 25 års løpetid, etableringsgebyr kr 1000,-, depotgebyr kr 1000,-, termingebyr per mnd kr 40,-
Flexilån
Beregning av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende: Lån på kr 2 000 000 (utnyttelsesgrad 80 % av bev.ramme på kr 2 500 000 innenfor 60 %) som annuitetslån med 25 års løpetid, etableringsgebyr kr 1000,-, depotgebyr kr 1000,-, termingebyr per mnd kr 60,-
Lånebeløp som er benyttet i de ulike intervaller: For Boliglån For Flexilån
kr 2 000 000 og over 2 000 000 2 000 000
kr 1 000 000 til kr 2 000 000 1 000 000 -
kr 0 til 1 000 000 750 000 600 000
Eksempel på totale lånekostnader inkl. renter, omkostninger og avdrag:
Lånebeløp: Totalt kr
1) kr 2 000 000 2 750 955
2) kr 2 000 000 2 787 559
3) kr 2 000 000 2 601 023
4) kr 2 000 000 2 660 336
5) kr 2 000 000 2 766 223
6) kr 2 000 000 2 969 286
For Flexilån: Ved overtrekk belastes kontoen med overtrekksrenter, samt gebyrer og andre kostnader etter de satser og regler som til enhver tid gjelder

Snakk med oss - 05555

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post