Bedrift
Farge
AvtaleGiro Pris
Etablering - Avtale 0,00
Per betaling 3,00
- Fra Vestavinn-brukskonto 0,00
- Fra Honnørkonto 0,00
Melding per post om betaling som ikke kan utføres 25,00
eFaktura Pris
Etablering 0,00
Hente eFaktura i Nettbank 0,00
Betale eFaktura = giro i Nettbank
BrevGiro Pris
Per betaling 15,00
- fra 1. februar 2021 20,00
- Innsendt per post + porto
- Kvitteringsoblat tilsendt per post + 20,00
- Retur p.g.a. manglende dekning / feil + 180,00
-fra 1. februar 2022 + 210,00
Når mottakers kontonummer mangler + 52,00
Melding per post om betaling som ikke kan utføres 25,00
Faste oppdrag Pris
Til egen eller familiemedlemmers konto 0,00
Til annen mottakers konto 3,00
- Fra honnørkonto 0,00
Melding til mottaker + 6,00
Kvittering til mottaker + 6,00
Betalinger til utlandet Pris
Papirbasert, belastet konto i Sparebanken Vest
Ordinær overføring/ etablering av fast oppdrag 250,00
Hasteoverføring 400,00
Nettbank privat og Nettbank bedrift / Forfall fast oppdrag
EU-betaling i EUR og SEK * 35,00
* Betaling til land i EU/EØS som ikke overstiger EUR 50 000 eller SEK 500 000 og som inneholder korrekt IBAN + BIC/SWIFT, samt delte omkostninger mellom avsender og mottaker (SHA).
Ordinær overføring - uavhengig av beløp 60,00
Hasteoverforing
- inntil motverdien av NOK 1000,- 150,00
- fra og med NOK 1.000,- 300,00
Bekreftelse
per telefaks/e-post 200,00
Andre omkostninger
Rettelser i betalingsoppdrag/ endring av fast oppdrag + 100,00
Reklamasjon/annulering + 300,00
For ektraordinært merarbeid kan det belastes et tillegg som står i forhold til merarbeidet.
Fra utlandet - Ordinære overførsler
- EU-betaling (IBAN+BIC, normal prioritet under EUR50000 fra EU+EØS) 20,00
- Under motverdien av NOK 100,- 0,00
- F.o.m. ,-NOK 100 til NOK 10.000,- 50,00
- F.o.m. ,-NOK 10.000,- 100,00
Valuta kontanter Uttak i minibank Pris
Uttak i minibank egne kunder, per valutasort 30,00 *)
*) kr 30,- for valutakjøp fremkommer på kvitteringen, og kr 10,-/kr 0,- for generelt minibankuttak fremkommer først på månedlig kontoutskrift.
Uttak i minibank andre Bankers kunder, per valutasort 60,00

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Våre kontorer

Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt kontor
Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no