Farge
Vestlandsindeks

Vestlandsindeks

Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Første publisering var 15. februar 2012. Indeksen er den eneste som omfatter hele Vestlandet idet den baserer seg på en spørreundersøkelse blant bedriftsledere i Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Bedriftene ansetter igjen

Vestlandsindeks 1/2018 viser økt optimisme blant Vestlandets bedriftsledere. Forventninger om økning i investeringer, sysselsetting, etterspørsel og særlig lønnsomhet bidrar til at forventningsindeksen går opp for andre kvartal på rad, og med det når sitt høyeste nivå siden andre kvartal 2013.

Rapport 1 - 20182018
Jobbene kommer! Rapport 1 - 2018
2017
Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass Rapport 4 - 2017
Ketchup-effekten kjem ikkje på Vestlandet Rapport 3 - 2017
Forsiktig oppgang Rapport 2 - 2017
Optimismen tilbake på Vestlandet Rapport 1 - 2017
2016
Beskjeden fremgang på Vestlandet  Rapport 4 - 2016 
Bunnen er nådd - men når kommer oppturen?  Rapport 3 - 2016
Usikker etterspørselsside bremser investeringene  Rapport 2 - 2016 
Fra særstilling til omstilling Rapport 1 - 2016
2015
Optimismen faller videre blant Vestlandsbedriftene, men i et roligere tempo  Rapport 4 - 2015 
Oljenedturen brer om seg Rapport 3 - 2015 
Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen Rapport 2 - 2015
Blått og sort gull like viktige i 2045 Rapport 1 - 2015
2014

Optimismen bremser blant Vestlandsbedriftene

Rapport 4 - 2014
Oljen gir nytt lavpunkt i Vest Rapport 3 - 2014
Økt optimisme, men lav investeringsiver  Rapport 2 - 2014
Internasjonal konkurranse - muligheter og utfordringer  Rapport 1 - 2014
2013
Leve oljeeventyret? Rapport 4 - 2013

Økt arbeidsinnvandring? Eller mer overtid? 

Rapport 3 - 2013

Bedriftene merker mer restriktiv kredittgivning 

Rapport 2 - 2013

Inn med mer og bedre vei - ut med tog 

Rapport 1 - 2013

2012

 

Prioritet nr 1: Flere flinke folk 

Rapport 4 - 2012

Vedvarende optimisme, men industrien tynges 

Rapport 3 - 2012

Optimisme på Vestlandet og i eksportrettede næringer,
men krisen i eurosonen tynger 

Rapport 2 - 2012
 

Vestlandsbedriftene ser lyst på fremtiden,
men er oppmerksomme på Europa-krisen 

Rapport 1 - 2012


Fakta om Vestlandsindeks

Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler for næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, og ble førstegang presentert februar 2012.

Bedriftene er tilfeldig utvalgt med to eller flere ansatte, fordelt på 200 bedrifter i Rogaland, 200 bedrifter i Hordaland og Møre og Romsdal og 100 i Sogn og Fjordane. Respondentene blir spurt om viktige indikatorer som for eksempel etterspørsel, sysselsetting, investering og markedsutsikter de tre foregående månedene og hvordan de forventer at utviklingen skal bli det neste halvåret.

Vestlandsindeks kan være mellom 0 og 100. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme. 

Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre måneder mens forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til markedssituasjonen til de neste seks måneder.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post