Farge

Prosjekter

I snart 200 år har vi bidratt til utvikling på Vestlandet. Vi har bidratt til det store nasjonsbyggingsprosjektet og moderniseringen som fant sted i andre halvdel av 1800-tallet. I tillegg til å være en god bank for vestlendinger har vi vært en aktiv samfunnsaktør som har gitt oss en sterk posisjon på Vestlandet.

Utvikling av Vestlandet

Det som preger historien vår er et fokus på utvikling av landet og regionen og omsorg for folk. Vi kan være uendelig stolte av at vi faktisk gjorde Universitetet i Bergen til en realitet, at Bergensbanen ble bygget og at vi gav våre bidrag til at folk på Vestlandet opplevde fremgang og større sosial trygghet.

Stolt arv

Ansvarlig og langsiktig forvaltning av ressurser har vært førende både for selve bankdriften og i forhold til våre omgivelser. Mye av det vi har drevet frem er i dag integrert i en offentlig infrastruktur og underlagt offentlig finansiering. Vårt samfunnsnyttige arbeid gjennom gaveordningen vår har hele veien gitt positive bidrag til nærings- og hverdagsliv i regionen. Det er denne stolte arven vi skal videreutvikle i vår tid.