Farge

Miljø og arbeidsforhold

Sparebanken Vest er bevisst sitt ansvar for miljøet og arbeider for en effektiv og skånsom utnyttelse av våre ressurser. Vi vil i 2017 fokusere på å gjennomføre miljøsertifisering Miljøfyrtårn og arbeide med forbedringer innenfor HMS, internkontroll, avfall, energi, transport og innkjøp.

Våre miljømål 2025 

 

Våre investeringer og klimapåvirkning

Sparebanken Vest har sluttet seg til FNs Global Compact og FNs ti prinsipper er en del av vår forretningsvirksomhet. Vi vil fremme aktiviteter som kan bidra til å hjelpe med å nå FNs mål om en bærekraftig utvikling. For miljøsatsingen vår gjelder følgende prinsipp:

 

  • Prinsipp nr 7: Vi støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer.
  • Prinsipp nr 8: Vi tar initiativ til å fremme økt miljøansvar
  • Prinsipp nr 9: Vi oppmuntrer til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi

Snakk med oss - 05555

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post