Farge

Sosialt ansvarlige investeringer

Sparebanken Vest søker å kun tilby kapitalplasseringer med en etisk profil som ikke er samfunnsbelastende.

Vår utvelgelse og oppfølging av samarbeidspartnere er ikke bare med fokus på best mulig avkastning til våre kunder, men også at dette oppnås gjennom sosialt ansvarlige investeringer i tråd med samfunnets krav til sosiale og miljømessige forhold.

Våre samarbeidspartnere følger alle strenge interne retningslinjer for sine investeringer:

Holberg Fondsforvaltning

 • Medlem av Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer.
 • Selskaper ekskludert av på Statens Pensjonsfond Utland blir utelukket automatisk fra Holberg sitt investeringsunivers.

» Les mer om Holberg sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

Odin Forvaltning

 • Signert prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) - FNs prinsipper for selskapers samfunnsansvar og UN Global Compact.
 • Selskaper ekskludert av på Statens Pensjonsfond Utland blir utelukket automatisk fra Odin sitt investeringsunivers.

» Les mer om Odin sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

Alfred Berg

 • Signert prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) - FNs prinsipper for selskapers samfunnsansvar og investeringsprofilen baseres på FNs krav til selskaps sosiale og miljømessige krav samt bransjebegrensninger mot alkohol, tobakk, våpenproduksjon av kontroversielle våpen og pornografi.
 • Samarbeider med et av Europas ledende screeningselskaper MSCI ESG

» Les mer om Alfred Berg sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

Danske Capital (Danske Invest)

 • Signert prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) - FNs prinsipper for selskapers samfunnsansvar.
 • Investerer ikke i virksomheter som opererer i strid med internasjonalt anerkjente retningslinjer for menneskerettigheter, våpenproduksjon, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og anti-korrupsjon.
 • Danske Invest samarbeider med konsulentvirksomheten ISS-Ethix, som ivaretar screeningen av investeringsporteføljene.

» Les mer om Danske Invest sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

Oljefondet

» Se liste over utelukkede selskaper her (ekstern lenke, nytt vindu)

PRI: Principles for Responsible Investments

 1. Vi skal innarbeide ESG*-temaer i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.
 2. Vi skal være aktive eiere og innarbeide ESG-temaer i vår eierskapsutøvelse.
 3. Vi skal arbeide for tilfredsstillende rapportering av ESG-temaer fra de selskaper vi er investert i.
 4. Vi skal fremme aksept for, og implementering av, prinsippene i finansmarkedet.
 5. Vi skal samarbeide for å sikre en effektiv gjennomføring av prinsippene.
 6. Vi skal rapportere om våre aktiviteter og utviklingen i arbeidet med implementering av prinsippene. 

* Environmental, social and governance

Bankens likviditetsportefølje

Sparebanken Vest har til enhver tid en betydelig portefølje av likvide investeringer som en del av kravene som stilles til oss som bank. Benevnt som sertifikater og obligasjoner i kvartals- og årsregnskap. Disse investeringene er utelukkende i gjeldspapirer utstedt av stater, banker, finansinstitusjoner, norske selskaper, norske og svenske kommuner, norske fylkeskommuner og selskaper med statlig/kommunal/fylkeskommunal garanti.


Henrik Meidell Furnes, Ansvarlig SRI Fond

Ansvarlig SRI Fond

Henrik Meidell Furnes
henrik.furnes@spv.no
916 18 975

Snakk med oss - 05555

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post