Farge
VI - Allmennyttige midler
Allmennyttige midler fra Sparebanken Vest

Gavemidler

Vi støtter initiativ som gjør lokalmiljøet levende, stimulerende og inkluderende. I 2018 deler vi ut 150 millioner til gode initiativ på Vestlandet.

Fordi vi tror på å gjøre livet på Vestlandet rikere der du bor. Fordi når du trives, og de rundt deg trives, vinner alle.

Engasjementet tar vi ut på ulike arenaer. Fra bidrag til den lokale festivalen, til støtte til de unge håpefulle på idrettsbanen, til tiltak som støtter utdanning og oppvekst. Vi bidrar også til vekst innenfor næringslivet på Vestlandet, med alt fra store konferanser til innovasjonspriser og aktiv deling av egen og andres kompetanse. 

Hovedfristen for å søke er 1. april hvert år. Denne gang har vi mottatt 2000 søknader som behandles i disse dager. Målet er at alle skal få svar innen utgangen av juni måned.

Søknader som kommer inn etter 1. april vil bli behandlet fortløpende, men etter at de som kom inn før hovedfristen er behandlet. 

Våre satsingsområder:

  • Oppvekst og utdanning
  • Næring
  • Idrett
  • Kultur

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post