Farge

Styret i Sparebanken Vest

Styret er ansvarlig for at de midler Sparebanken Vest rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte.


Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styrets sammensetning

Styret består av 10 medlemmer med 5 varamedlemmer valgt av generalforsamlingen.
Leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg.
2 medlemmer og 2 personlige varamedlemmer velges blant de ansatte i banken.
Bare medlemmer av generalforsamlingen som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret.

Etter valget i august 2019 er styret slik sammensatt:

Arild Bødal (1965)

Styreleder
Medlem av styret siden april 2011. Styreleder fra mars 2019. Leder i dag sitt eget investerings- og konsulentselskap, og leverer tjenester innen områdene strategi- og forretningsutvikling, forvaltning, oppkjøp og bransjekonsolidering blant annet i Norva24. Er og arbeidende styreleder og styremedlem i flere selskaper. Ledet i perioden 1997-2015 Septik24-gruppen som i dag er en del av Norva24. Har sin utdannelse som autorisert regnskapsfører fra Handelshøyskolen BI, DH kandidat økonomiske og administrative fag og deler av master business administration grad (MBA) ved Heriott Watt University. Etterutdanning fra blant annet BI, NHH og NTNU
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 56.299

Magne Morken (1958)

Nestleder

Medlem av styret siden 2017. Nestleder fra august 2019. Leder i dag eget investerings- og konsulentselskap. Tidligere CEO i Hansa Tankers Management AS, administrerende direktør i Solvang ASA og banksjef i Nordea (Oslo/Stavanger/London). Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Er styremedlem i SigCo, Bermuda. Tidligere nestformann i styret i Sandnes Sparebank og styremedlem i Gard P&I Club og Norwegian Hull Club. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 6.077

Agnethe Brekke (1968)

Styremedlem

Medlem av styret siden august 2019. CFO i G2 Ocean AS. Tidligere Regional Finance Manger i DOF Subsea, Vise President Financial Control og Group Accounting Manager i Odfjell Drilling og revisor i PwC. Har erfaring som styremedlem i Tysnes Sparebank og har vært medlem av kontrollkomiteen i Norwegian Hull Club.
Er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 0

Gunnar Skeie (1955)

Styremedlem
Medlem av styret siden mars 2016. Er daglig leder i Sparebankstiftinga Hardanger. Tidligere advokat og partner i Advokatene Kvåle og Skeie ANS i Norheimsund. Har vært konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett, advokat i advokatfellesskapet tilknyttet Kreditorforeningen i Bergen, dommerfullmektig Karmsund Sorenskriverkontor i Haugesund, advokatfullmektig hos Advokat Tom Berge i Odda og juridisk konsulent Bergen Ligningskontor. Utdannet som Cand.Jur ved Universitet i Bergen. Styremedlem i Kvam Kraftverk AS. Innehatt verv som leder av kontrollnemden i Eiendomskreditt AS, leder av kontrollnemden i Voss Veksel og Landmannsbank AS og styremedlem i Eiendomskreditt AS.   
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 7.867

Richard Rettedal (1971)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2008. Daglig leder i eget investerings- og konsulentselskap. Arbeidende styreleder i Minter Markets og Klikk.com. Tidligere administrerende direktør i Sekal, finansdirektør i Trolltunga Robotics og Skanem og finans/adm. manager i Roxar. Har blant annet arbeidet i Dubai for Roxar over en lengre periode. 
Har MBA-utdannelse med fordypning i finans fra University of Wisconsin – Madison, Florida International University og Universitetet i Stavanger.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 0

Birthe Kåfjord Lange (1973)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2012. Førsteamanuensis i ledelse ved Høyskolen Kristiania og førsteamanuensis II ved NHH. Tidligere direktør ved NHH Executive og  Manager People and Leadership Development i Statoil ASA. Styreleder i Bergen Internasjonale Litteraturfestival. Tidligere styremedlem i Bergen Private Gymnas AS, NHH, valgkomiteen BOB samt diverse andre tillitsverv. Har en PhD fra Norges Handelshøyskole, Høyere avdelings studium fra NHH, samt Cand. Mag fra UiB/HiB. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 0

Marianne Dorthea Jacobsen (1980)

Styremedlem
Medlem av styret siden mars 2017. CEO Knowit Experience Bergen. Tidligere innehatt roller som daglig leder, rådgiver og prosjektleder i Knowit. Før det kunderådgiver i Sparebanken Vest. Har en MBA (strategisk ledelse) fra Norges Handelshøyskole, en Master (brand management) fra Queensland University of Technology, Australia, samt en Bachelor (økonomi) fra Leeds Metropolitan University,  UK. Er strategisk rådgiver innen digitalisering, innovasjon og merkevare for blant annet flere aktører innen bank og finans.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 0

Fred Risløw (1981)

Styremedlem

Medlem av styret siden mars 2016 som ansatt representant. Ansatt i Sparebanken Vest siden 2007. Er autorisert finansiell rådgiver. Bachelorgrad økonomi fra Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal.
Bankens regionstillitsvalgt for region Sunnhordland/Rogaland, styremedlem i tillitsutvalget i banken. Innehatt verv som varamedlem i bankens generalforsamling, samt varamedlem styret.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 1.346

Kristin Axelsen (1966)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2013 som ansatt representant.
Ansatt i Sparebanken Vest siden 2007 og har arbeidserfaring fra bank siden 1984. Er autorisert finansiell rådgiver. Utdannet med Bachelor i bank og finans fra BI/Bankakademiet. Innehatt verv som medlem i bankens generalforsamling. Tidligere innehatt roller som nestleder i styret i Ungt Entreprenærskap (UE) Hordaland. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 3.795

Anne-Marit Hope (1959)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2010 som ansatt representant. Hovedtillitsvalgt Finansforbundet. Ansatt i Sparebanken Vest siden 1977. Styremedlem i Finansforbundet. 
Utdannet finansiell rådgiver fra BI. Autorisert finansiell rådgiver. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 6.362

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor