Farge

Styret i Sparebanken Vest

Styret er ansvarlig for at de midler Sparebanken Vest rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte.


Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styrets sammensetning

Styret består av 10 medlemmer med 5 varamedlemmer valgt av generalforsamlingen.
Leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg.
2 medlemmer og 2 personlige varamedlemmer velges blant de ansatte i banken.
Bare medlemmer av generalforsamlingen som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret.

Etter valget i mars 2016 er styret slik sammensatt:

Trygve Bruvik (1952)

Styreleder
Formann i og medlem av styret siden april 2008. Leder i dag et familieeiet eiendoms- og investeringsselskap. Tidligere adm.direktør/konsernsjef i Vesta i perioden 1994-2002. Innehar styreposisjoner i G.C. Rieber AS (nestleder) og flere mindre bedrifter. Har tidligere innehatt verv som styrets formann i hovedstyret i Finansnæringens Hovedorganisasjon og styrets formann i hovedstyret i Norges Forsikringsforbund. Utdannet bedriftsøkonom fra Bedriftsøkonomisk institutt og ingeniør fra Bergen Ingeniørskole.
Antall egenkapitalbevis: 114.893

Øyvind Atle Langedal (1965)

Nestleder

Medlem av styret siden april 2007. Administrerende direktør i CCB Mongstad AS. Har vært økonomisjef/viseadministrerende direktør hos Coast Center Base AS siden 1998. Har tidligere erfaring fra Økonomipartner Bergen AS, Rieber Skinn AS og Jebsens Rederi AS. Innehar i dag verv som styreleder i Vardø Barents Base AS og Maritime Waste Management AS, samt styremedlem i Sambygg AS, Kirkenesbase AS og Helgelandsbase Holding AS. 
Har sin utdannelse fra Bankakademiet og foretaksøkonomistudiet fra NHHK.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 5.934

Gunnar Skeie

Gunnar Skeie (1955)

Styremedlem
Medlem av styret siden mars 2016. Er daglig leder i Sparebankstiftinga Hardanger. Tidligere advokat og partner i Advokatene Kvåle og Skeie ANS i Norheimsund. Har vært konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett, advokat i advokatfellesskapet tilknyttet Kreditorforeningen i Bergen, dommerfullmektig Karmsund Sorenskriverkontor i Haugesund, advokatfullmektig hos Advokat Tom Berge i Odda og juridisk konsulent Bergen Ligningskontor. Utdannet som Cand.Jur ved Universitet i Bergen.  Innehatt verv som leder av kontrollnemden i Eiendomskreditt AS, leder av kontrollnemden i Voss Veksel og Landmannsbank AS, samt styremedlem i Eiendomskreditt AS.  
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 7.300

Richard Rettedal (1971)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2008. Administrerende direktør i Sekal AS. Tidligere finansdirektør i Skanem AS og finans/adm. manager i Roxar. Har blant annet arbeidet i Dubai for Roxar over en lengre periode. Styremedlem i Multi Markets AS.
Har MBA-utdannelse med fordypning i finans fra University of Wisconsin – Madison, Florida International University og Universitetet i Stavanger.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 0

Birthe Kåfjord Lange (1973)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2012. Direktør ved NHH Executive. Tidligere Manager People and Leadership Development i Statoil ASA. Tidligere styremedlem Bergen Private Gymnas AS, NHH, valgkomiteen BOB samt diverse andre tillitsverv. Har en PhD fra Norges Handelshøyskole, Høyere avdelings studium fra NHH og Cand. Mag fra Uib/Hib. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 0

Arild Bødal (1965)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2011. Daglig leder og gründer i Septik24 AS siden 2003. Har vært daglig leder/forretningsutvikler i Isco AS i perioden 1998-2003, daglig leder Karstad Stryn fra 1996-1998 og økonomisjef på Karstad i perioden 1989-1996. Styreleder i Smartek AS, Miljøservice AS, Johny Birkeland Transport AS, HØST verdien i avfall AS, Fjord Invest Såkorn AS, Gode Busser Holding AS, Vidre AS og NSM Bygginvest AS. 
Har sin utdannelse som autorisert regnskapsfører fra Handelshøyskolen BI, DH kandidat økonomiske og administrative fag, driftsøkonom NKS og deler av master business administration grad (MBA) ved Heriott Watt University. Innehar også diverse lederutviklingskurs fra blant annet BI, NHH og NTNU.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 14.869

Berte-Elen Reinertsen Konow (1960)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2015. Er jurist og arbeider som professor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen. Siden 2013 har hun vært prodekan for forskning. Konows egen forskning og undervisning er knyttet til fagene kontraktsrett, panterett og internasjonal privatrett. Hennes yrkeserfaring inkluderer advokatfullmektigpraksis og konstitusjon som dommer i Gulating lagmannsrett. Hun har vært medlem av Kontrollkomitéen i Sparebanken Vest. Hun er leder av Klagenemnd for forsikrings- og gjenforsikringsmegling og er styremedlem i Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Hun har mange års erfaring som medlem av fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet samt ulike utvalg og råd ved Universitetet i Bergen.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 1.680
Fred David Risløw

Fred Risløw (1981)

Styremedlem

Medlem av styret siden mars 2016 som ansatt representant. Ansatt i Sparebanken Vest siden 2007. Er autorisert finansiell rådgiver.  Bachelorgrad økonomi fra Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal.
Bankens regionstillitsvalgt for region Sunnhordland/Rogaland, styremedlem i Tillitsutvalget i banken. Innehatt verv som hovedtillitsvalgt for Grensejegerne, Kirkenes, varamedlem i bankens generalforsamling, samt varamedlem styret.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 162

Kristin Axelsen (1966)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2013 som ansatt representant.
Ansatt i Sparebanken Vest siden 2007 og har arbeidserfaring i bank siden 1984. Autorisert finansiell rådgiver.
Utdannet med Bachelor i bank og finans fra BI/Bankakademiet. Har erfaring som nestleder i Ungt Entreprenørskap Hordaland.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 2.098

Anne-Marit Hope (1959)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2010 som ansatt representant. Hovedtillitsvalgt Finansforbundet. Ansatt i Sparebanken Vest siden 1977. Styremedlem i Finansforbundet avdeling Hordaland. 
Utdannet finansiell rådgiver fra BI. Autorisert finansiell rådgiver. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 4.279

Snakk med oss - 05555

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post