Farge

Styret i Sparebanken Vest

Styret er ansvarlig for at de midler Sparebanken Vest rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte.


Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styrets sammensetning

Styret består av 10 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av generalforsamlingen.
Leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg.
3 medlemmer og 1 varamedlem velges blant de ansatte i banken.
Bare medlemmer av generalforsamlingen som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret.

Etter valget i mars 2020 er styret slik sammensatt:

Arild Bødal (1965)

Styreleder
Medlem av styret siden april 2011. Styreleder fra mars 2019. Leder i dag sitt eget investerings- og konsulentselskap, og leverer tjenester innen områdene strategi- og forretningsutvikling, forvaltning, oppkjøp og bransjekonsolidering. Er og arbeidende styreleder og styremedlem i flere selskaper. Ledet i perioden 1997-2015 Septik24-gruppen som i dag er en del av Norva24. Har sin utdannelse som autorisert regnskapsfører fra Handelshøyskolen BI, DH kandidat økonomiske og administrative fag og deler av master business administration grad (MBA) ved Heriott Watt University. Etterutdanning fra blant annet BI, NHH og NTNU
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 59.355

Magne Morken (1958)

Nestleder

Medlem av styret siden mars 2017. Nestleder fra august 2019. Leder i dag eget investerings- og konsulentselskap. Tidligere CEO i Hansa Tankers Management AS, administrerende direktør i Solvang ASA og banksjef i Nordea (Oslo/Stavanger/London). Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Er styremedlem i SigCo, Bermuda. Tidligere nestformann i styret i Sandnes Sparebank og styremedlem i Gard P&I Club og Norwegian Hull Club. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 9.133

Birthe Kåfjord Lange (1973)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2012. Førsteamanuensis i ledelse ved Høyskolen Kristiania og førsteamanuensis II ved NHH. Tidligere direktør ved NHH Executive og  Manager People and Leadership Development i Statoil ASA. Styreleder i Bergen Internasjonale Litteraturfestival og styremedlem i Høyskolen Kristiania. Tidligere styremedlem i Bergen Private Gymnas AS, NHH, valgkomiteen BOB samt diverse andre tillitsverv. Har en PhD fra Norges Handelshøyskole. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 304

Gunnar Skeie (1955)

Styremedlem
Medlem av styret siden mars 2016. Er daglig leder i Sparebankstiftinga Hardanger. Tidligere advokat og partner i Advokatene Kvåle og Skeie ANS i Norheimsund. Har vært konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett, advokat i advokatfellesskapet tilknyttet Kreditorforeningen i Bergen, dommerfullmektig Karmsund Sorenskriverkontor i Haugesund, advokatfullmektig hos Advokat Tom Berge i Odda og juridisk konsulent Bergen Ligningskontor. Utdannet som Cand.Jur ved Universitet i Bergen. Styreleder i Kvam Kraftverk AS. Innehatt verv som leder av kontrollnemden i Eiendomskreditt AS, leder av kontrollnemden i Voss Veksel og Landmannsbank AS og styremedlem i Eiendomskreditt AS.   
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 10.923

Christine Sagen Helgø (1968)

Styremedlem
Medlem av styret siden mars 2020. Har siden januar 2020 vært ansatt som investeringsdirektør i Camar. Fra 2011 til 2019 var hun ordfører i Stavanger.
Er utdannet jurist fra Bergen. Sagen Helgø har hatt en rekke styreverv herunder styreleder i Stavanger konserthus, Stavangerregionen Havn og Greater Stavanger.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 0

 

Marianne Dorthea Jacobsen (1980)

Styremedlem
Medlem av styret siden mars 2017. CEO Knowit Experience Bergen. Tidligere hatt roller som daglig leder, prosjektleder og strategisk rådgiver i Knowit, innen digitalisering, merkevare, innovasjon og brukeropplevelser, primært innen bank og finans. Før det kunderådgiver i Sparebanken Vest.
Styremedlem i Tide AS, samt flere av Knowits nordiske selskap.
Har en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole, master i merkevareledelse fra Queensland University of Technology, Australia, samt bachelor i økonomi fra Leeds Metropolitan University, UK.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 1222

Agnethe Brekke (1968)

Styremedlem

Medlem av styret siden august 2019. CFO i G2 Ocean AS. Tidligere Regional Finance Manger i DOF Subsea, Vise President Financial Control og Group Accounting Manager i Odfjell Drilling og revisor i PwC. Har erfaring som styremedlem i Tysnes Sparebank og har vært medlem av kontrollkomiteen i Norwegian Hull Club.
Er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 611

Henrik Gundersen  (1983)

Styremedlem

Medlem av styret siden mars 2020 som ansattrepresentant. Ansatt i Sparebanken Vest siden 2015. Før det lang erfaring som teknologikonsulent innenfor flere bransjer, inkludert over 12 års erfaring innenfor IT for finans. Utdannet sivilingeniør (NTNU) med mastergrad i Datateknikk. Involvert i bankens lokale Tekna-gruppe. Organisator av PLASK-konferansen. Jobber i bankens forretningsnære Innovasjon og Kundeopplevelse-divisjon med fokus på utvikling av sikkerhetsløsninger, verktøy og kompetanse.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 930


Kristin Axelsen (1966)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2013 som ansatt representant.
Ansatt i Sparebanken Vest i 2007 og har arbeidserfaring fra bank siden 1984. Er autorisert finansiell rådgiver. Utdannet med Bachelor i bank og finans fra BI/Bankakademiet. Innehatt verv som medlem i bankens generalforsamling. Tidligere innehatt roller som nestleder i styret i Ungt Entreprenærskap (UE) Hordaland. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 5.766

Anne-Marit Hope (1959)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2010 som ansatt representant. Hovedtillitsvalgt Finansforbundet. Ansatt i Sparebanken Vest i 1977. Styremedlem i Finansforbundet. 
Utdannet finansiell rådgiver fra BI. Autorisert finansiell rådgiver. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 8.333

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor