Hopp til hovedinnholdet
Bli kunde
Default alt text

Styret i Sparebanken Vest

Styret er ansvarlig for at de midler Sparebanken Vest rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte.

Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styrets sammensetning

Styret består av 10 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av generalforsamlingen.
Leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg.
3 medlemmer og 1 varamedlem velges blant de ansatte i banken.
Bare medlemmer av generalforsamlingen som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret.

Etter valget i mars 2022 er styret slik sammensatt:

Arild Bødal (f. 1965)
Styrets leder
Bødal har ARF-autorisasjon og en høyskolegrad innen økonomiske og administrative fag. I tillegg har Bødal utdanning fra Heriot-Watt University, BI, NHH og NTNU. Bødal er tidligere CEO og grunder i Septik24-gruppen (nå Norva24) og flere andre selskaper. Han leder i dag investeringsselskapene Invest24 AS og AHB Invest AS, og er styreleder og styremedlem i flere tilknyttede selskaper, herunder Norva24 Group AB, Stryvo-konsernet og Nomek AS. Bødal har vært medlem av styret siden april 2011, og styreleder siden mars 2019. Bødal er vurdert som uavhengig styremedlem. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest (indirekte gjennom AHB Invest AS): 71 001
Magne Morken ( f. 1958)
Nestleder
Morken er utdannet siviløkonom fra NHH. Han er tidligere CEO i Hansa Tankers Management AS, administrerende direktør i Solvang ASA og banksjef i Nordea (Oslo/Stavanger/London). Morken leder i dag sitt eget investerings- og konsulentselskap, og har styreverv i SigCo (Bermuda og Isle of Man). Morken har vært medlem av styret siden mars 2017, og nestleder siden august 2019. Morken er vurdert som uavhengig styremedlem. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 10.000
Christine Sagen Helgø (f. 1968)
Styremedlem
Christine Sagen Helgø
Sagen Helgø er utdannet jurist fra UiB. Sagen Helgø er investeringsdirektør i Camar AS, og var fra 2011 til 2019 ordfører i Stavanger. Sagen Helgø er nestleder i styret i Helse Stavanger HF. Sagen Helgø har vært styremedlem siden mars 2020. Sagen Helgø er vurdert som uavhengig styremedlem.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 0
Marianne Dorthea Jacobsen (f. 1980)
Styremedlem
Marianne Jacobsen
Jacobsen har en MBA i strategisk ledelse fra NHH, master i merkevareledelse fra Queensland University of Technology, Australia, samt en bachelor i økonomi fra Leeds Metropolitan University, UK. Jacobsen er daglig leder i Knowit Experience Bergen AS, og har tidligere hatt roller i Knowit-konsernet som prosjektleder og rådgiver innen blant annet strategi, digitalisering, merkevare og brukeropplevelse. Hun har også erfaring som kunderådgiver i Sparebanken Vest. Jacobsen har styreverv i Tide AS og Tide Buss AS, samt flere av Knowit sine nordiske selskaper. Jacobsen har vært styremedlem siden mars 2017. Jacobsen er vurdert som uavhengig styremedlem.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 1.237
Gunnar Skeie (f. 1955)
Styremedlem
Gunnar Skeie
Skeie er utdannet jurist fra UiB. Han har vært daglig leder i Sparebankstiftinga Hardanger, og har tidligere vært advokat og partner i Advokatene Kvåle og Skeie ANS i Norheimsund. Han har også vært konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett, advokat i advokatfellesskapet tilknyttet Kreditorforeningen i Bergen, dommerfullmektig ved Karmsund Sorenskriverkontor i Haugesund, advokatfullmektig hos Advokat Tom Berge i Odda, og juridisk konsulent ved Bergen ligningskontor. Han tidligere hatt verv som leder av kontrollnemden i Eiendomskreditt AS, leder av kontrollnemden i Voss Veksel og Landmannsbank AS og styremedlem i Eiendomskreditt AS. Skeie er styreleder i Kvam Energi AS, og har styreverv i øvrige selskaper i konsernet. Skeie har vært medlem av styret siden mars 2016. Skeie er vurdert som uavhengig styremedlem.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 11.069
Agnethe Brekke (f. 1968)
Styremedlem
Agnethe Brekke
Brekke er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH, og er CFO i G2 Ocean AS. Brekke har tidligere vært Regional Finance Manger i DOF Subsea AS, Vice President Financial Control og Group Accounting Manager i Odfjell Drilling AS og revisor i PwC. Hun har tidligere vært styremedlem i Tysnes Sparebank og medlem av kontrollkomiteen i Norwegian Hull Club. Brekke har vært styremedlem siden august 2019. Brekke er vurdert som uavhengig styremedlem.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 641
Kirsti L. Slotsvik (f. 1963)
Styremedlem
Kirsti L. Slotsvik
Slotsvik er utdannet landskapsarkitekt fra NBMU. Hun er daglig leder i Sørsida Utvikling AS, et byutviklingsselskap eid av Ålesund kommune. Slotsvik har tidligere vært jernbanedirektør i Jernbanedirektoratet, kystdirektør i Kystverket, distriktsvegsjef i Statens vegvesen og konsulent i Asplan Viak AS. Hun er styreleder i Muritunet AS og styremedlem bl.a. i NTNU Ocean Training AS. Slotsvik har vært styremedlem siden mars 2022. Slotsvik er vurdert som uavhengig styremedlem.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 0
Henrik Gundersen (f. 1983)
Styremedlem
Henrik Gundersen
Gundersen er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har en mastergrad i datateknikk. Gundersen er seniorkonsulent i bankens Banking Services-divisjon, og arbeider med utvikling av sikkerhetsløsninger, -verktøy og -kompetanse. Gundersen har vært medlem av styret siden mars 2020 som ansattrepresentant. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 1.237
Kristin Axelsen (f. 1966)
Styremedlem
Axelsen har en bachelor i bank og finans fra BI, og er autorisert finansiell rådgiver. Axelsen er bedriftsrådgiver i bankens avdeling Direktebank Bedrift, og har vært ansatt i banken siden 2007. Hun har tidligere hatt verv som ansattrepresentant i bankens generalforsamling og nestleder i styret i Ungt Entreprenørskap Hordaland. Axelsen har vært medlem av styret som ansattrepresentant siden april 2013.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 6.508
Stig Standal Taule (f. 1965)
Styremedlem
Taule har en bachelor i bank og finans fra BI, og har også gjennomført masterkurset «Brytningstid» ved NHH. Han deltar for tiden på hovedtillitsvalgt utdannelse på Høyskolen Kristiania. Taule er autorisert finansiell rådgiver, og arbeider i banken som hovedtillitsvalgt i Finansforbundet. Taule har vært ansatt i Vår Bank og Forsikring / Sparebanken Vest siden 1984. Han har vært medlem av styret siden mars 2022 som ansattrepresentant og forut for det var han vara ansattrepresentant i 5 år.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 8.397

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man - søn 07-23

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.

FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.