Farge

Styret i Sparebanken Vest

Styret er ansvarlig for at de midler Sparebanken Vest rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte.


Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styrets sammensetning

Styret består av 10 medlemmer med 5 varamedlemmer valgt av generalforsamlingen.
Leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg.
2 medlemmer og 2 personlige varamedlemmer velges blant de ansatte i banken.
Bare medlemmer av generalforsamlingen som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret.

Etter valget i mars 2017 er styret slik sammensatt:

Trygve Bruvik (1952)

Styreleder
Formann i og medlem av styret siden april 2008. Leder i dag et familieeiet eiendoms- og investeringsselskap. Tidligere adm.direktør/konsernsjef i Vesta i perioden 1994-2002. Innehar styreposisjoner i G.C. Rieber AS (nestleder) og flere mindre bedrifter. Har tidligere innehatt verv som styrets formann i hovedstyret i Finansnæringens Hovedorganisasjon og styrets formann i hovedstyret i Norges Forsikringsforbund. Utdannet bedriftsøkonom fra Bedriftsøkonomisk institutt og ingeniør fra Bergen Ingeniørskole.
Antall egenkapitalbevis: 122.567

Arild Bødal (1965)

Nestleder
Medlem av styret siden april 2011. Leder i dag sitt eget investerings- og konsulentselskap, og leverer tjenester innen områdene strategi- og forretningsutvikling, forvaltning, oppkjøp og bransjekonsolidering blant annet i Norva24. Er og arbeidende styreleder og styremedlem i flere selskaper. Ledet i perioden 1997-2015 Septik24-gruppen som i dag er en del av Norva24. Har sin utdannelse som autorisert regnskapsfører fra Handelshøyskolen BI, DH kandidat økonomiske og administrative fag og deler av master business administration grad (MBA) ved Heriott Watt University. Etterutdanning fra blant annet BI, NHH og NTNU
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 23.959

Magne Morken (1958)

Styremedlem

Medlem av styret siden 2017.  Er CEO i Hansa Tankers Management AS. Tidligere administrerende direktør i Solvang ASA, banksjef/assisterende banksjef i Christiania Bank og Kreditkasse (Oslo/Stavanger/London).  Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Er styremedlem i SigCo, Bermuda. Tidligere nestformann i styret i Sandnes Sparebank og styremedlem i Gard P&I Club.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 1.077

Gunnar Skeie (1955)

Styremedlem
Medlem av styret siden mars 2016. Er daglig leder i Sparebankstiftinga Hardanger. Tidligere advokat og partner i Advokatene Kvåle og Skeie ANS i Norheimsund. Har vært konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett, advokat i advokatfellesskapet tilknyttet Kreditorforeningen i Bergen, dommerfullmektig Karmsund Sorenskriverkontor i Haugesund, advokatfullmektig hos Advokat Tom Berge i Odda og juridisk konsulent Bergen Ligningskontor. Utdannet som Cand.Jur ved Universitet i Bergen.  Innehatt verv som leder av kontrollnemden i Eiendomskreditt AS, leder av kontrollnemden i Voss Veksel og Landmannsbank AS, samt styremedlem i Eiendomskreditt AS.  
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 7.867

Richard Rettedal (1971)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2008. CFO i Trolltunga Robotics. Tidligere administrerende direktør i Sekal, finansdirektør i Skanem AS og finans/adm. manager i Roxar. Har blant annet arbeidet i Dubai for Roxar over en lengre periode. Styremedlem i Multi Markets AS.
Har MBA-utdannelse med fordypning i finans fra University of Wisconsin – Madison, Florida International University og Universitetet i Stavanger.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 0

Birthe Kåfjord Lange (1973)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2012. Direktør ved NHH Executive. Tidligere Manager People and Leadership Development i Statoil ASA. Tidligere styremedlem Bergen Private Gymnas AS, NHH, valgkomiteen BOB samt diverse andre tillitsverv. Har en PhD fra Norges Handelshøyskole, Høyere avdelings studium fra NHH og Cand. Mag fra Uib/Hib. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 0

Marianne Dorthea Jacobsen (1980)

Styremedlem
Medlem av styret siden mars 2017. CEO Knowit Experience Bergen. Tidligere innehatt roller som daglig leder, rådgiver og prosjektleder i Knowit. Før det kunderådgiver i Sparebanken Vest. Har en MBA (strategisk ledelse) fra Norges Handelshøyskole, en Master (brand management) fra Queensland University of Technology, Australia, samt en Bachelor (økonomi) fra Leeds Metropolitan University,  UK. Er strategisk rådgiver innen digitalisering, innovasjon og merkevare for blant annet flere aktører innen bank og finans.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 0

Fred Risløw (1981)

Styremedlem

Medlem av styret siden mars 2016 som ansatt representant. Ansatt i Sparebanken Vest siden 2007. Er autorisert finansiell rådgiver.  Bachelorgrad økonomi fra Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal.
Bankens regionstillitsvalgt for region Sunnhordland/Rogaland, styremedlem i Tillitsutvalget i banken. Innehatt verv som hovedtillitsvalgt for Grensejegerne, Kirkenes, varamedlem i bankens generalforsamling, samt varamedlem styret.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 1.346

Kristin Axelsen (1966)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2013 som ansatt representant.
Ansatt i Sparebanken Vest siden 2007 og har arbeidserfaring i bank siden 1984. Autorisert finansiell rådgiver.
Utdannet med Bachelor i bank og finans fra BI/Bankakademiet. Har erfaring som nestleder i Ungt Entreprenørskap Hordaland.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 3.795

Anne-Marit Hope (1959)

Styremedlem
Medlem av styret siden april 2010 som ansatt representant. Hovedtillitsvalgt Finansforbundet. Ansatt i Sparebanken Vest siden 1977. Styremedlem i Finansforbundet. 
Utdannet finansiell rådgiver fra BI. Autorisert finansiell rådgiver. 
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 6.362

Ring oss - (915) 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post