Default alt text

Styret i Sparebanken Vest

Styret er ansvarlig for at de midler Sparebanken Vest rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte.

Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styrets sammensetning

Styret består av 10 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av generalforsamlingen.
Leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg.
3 medlemmer og 1 varamedlem velges blant de ansatte i banken.
Bare medlemmer av generalforsamlingen som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret.

Etter valget i mars 2022 er styret slik sammensatt:

Arild Bødal (1965)
Styreleder
Les mer...
Medlem av styret siden april 2011. Styreleder fra mars 2019. Leder i dag sitt eget investerings- og konsulentselskap, og leverer tjenester innen områdene strategi- og forretningsutvikling, forvaltning, oppkjøp og bransjekonsolidering. Er og arbeidende styreleder og styremedlem i flere selskaper. Ledet i perioden 1997-2015 Septik24-gruppen som i dag er en del av Norva24. Har sin utdannelse som autorisert regnskapsfører fra Handelshøyskolen BI, DH kandidat økonomiske og administrative fag og deler av master business administration grad (MBA) ved Heriott Watt University. Etterutdanning fra blant annet BI, NHH og NTNU.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 59.355
Magne Morken (1958)
Nestleder
Les mer...
Medlem av styret siden mars 2017. Nestleder fra august 2019. Leder i dag eget investerings- og konsulentselskap. Tidligere CEO i Hansa Tankers Management AS, administrerende direktør i Solvang ASA og banksjef i Nordea (Oslo/Stavanger/London). Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Er styremedlem i SigCo, Bermuda. Tidligere nestformann i styret i Sandnes Sparebank og styremedlem i Gard P&I Club og Norwegian Hull Club. Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 9.279
Christine Sagen Helgø (1968)
Styremedlem
Les mer...
Medlem av styret siden mars 2020. Har siden januar 2020 vært ansatt som investeringsdirektør i Camar. Fra 2011 til 2019 var hun ordfører i Stavanger. Er utdannet jurist fra Bergen. Sagen Helgø har hatt en rekke styreverv herunder styreleder i Stavanger konserthus, Stavangerregionen Havn og Greater Stavanger. Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 0
Marianne Dorthea Jacobsen (1980)
Styremedlem
Les mer...
Medlem av styret siden mars 2017. CEO Knowit Experience Bergen. Tidligere hatt roller som daglig leder, prosjektleder og strategisk rådgiver i Knowit, innen digitalisering, merkevare, innovasjon og brukeropplevelser, primært innen bank og finans. Før det kunderådgiver i Sparebanken Vest. Styremedlem i Tide AS, samt flere av Knowits nordiske selskap. Har en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole, master i merkevareledelse fra Queensland University of Technology, Australia, samt bachelor i økonomi fra Leeds Metropolitan University, UK.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 1222
Gunnar Skeie (1955)
Styremedlem
Les mer...
Medlem av styret siden mars 2016. Er daglig leder i Sparebankstiftinga Hardanger. Tidligere advokat og partner i Advokatene Kvåle og Skeie ANS i Norheimsund. Har vært konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett, advokat i advokatfellesskapet tilknyttet Kreditorforeningen i Bergen, dommerfullmektig Karmsund Sorenskriverkontor i Haugesund, advokatfullmektig hos Advokat Tom Berge i Odda og juridisk konsulent Bergen Ligningskontor. Utdannet som Cand.Jur ved Universitet i Bergen. Styreleder i Kvam Kraftverk AS. Innehatt verv som leder av kontrollnemden i Eiendomskreditt AS, leder av kontrollnemden i Voss Veksel og Landmannsbank AS og styremedlem i Eiendomskreditt AS.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 11.069
Agnethe Brekke (1968)
Styremedlem
Les mer...
Medlem av styret siden august 2019. CFO i G2 Ocean AS. Tidligere Regional Finance Manger i DOF Subsea, Vise President Financial Control og Group Accounting Manager i Odfjell Drilling og revisor i PwC. Har erfaring som styremedlem i Tysnes Sparebank og har vært medlem av kontrollkomiteen i Norwegian Hull Club. Er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 611
Kirsti L. Slotsvik (1963)
Styremedlem
Les mer...
Medlem av styret siden mars 2022. Er daglig leder i Sørsida utvikling AS, et byutviklingselskap eid av Ålesund kommune. Har tidligere vært jernbanedirektør i Jernbanedirektoratet, kystdirektør i Kystverket, distriktsvegsjef i Statens vegvesen og bl.a. konsulent i Asplan Viak. Utdannet landskapsarkitekt fra NMBU. Har gjennomført sjefkurset ved Forsvarets høyskole. Er styreleder for Muritunet AS og Blue Innovation Arena AS, samt styremedlem i NTNU Ocean Training AS og Borettslaget Markveien 30.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 0
Henrik Gundersen (1983)
Styremedlem
Les mer...
Medlem av styret siden mars 2020 som ansatt representant. Ansatt i Sparebanken Vest siden 2015. Før det lang erfaring som teknologikonsulent innenfor flere bransjer. Mange års erfaring innenfor fintech/IT for finans (2008). Utdannet sivilingeniør (NTNU) med mastergrad i Datateknikk. Involvert i bankens lokale Tekna-gruppe. Jobber i bankens forretningsnære Organisasjon og Banking-Services-divisjon med fokus på utvikling av sikkerhetsløsninger, verktøy og kompetanse. Medlem av Teknologirådet.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 1.237
Kristin Axelsen (1966)
Styremedlem
Les mer...
Medlem av styret siden april 2013 som ansatt representant. Ansatt i Sparebanken Vest i 2007 og har arbeidserfaring fra bank siden 1984. Er autorisert finansiell rådgiver. Utdannet med Bachelor i bank og finans fra BI/Bankakademiet. Jobber i banken som rådgiver på Direktebank Bedrift med løsninger for små og mellomstore bedrifter. Innehatt verv som medlem i bankens generalforsamling. Tidligere innehatt roller som nestleder i styret i Ungt Entreprenærskap (UE) Hordaland.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 6.059
Stig Standal Taule (1965)
Styremedlem
Les mer...
Medlem av styret siden mars 2022 som ansatt representant. Ansatt i Sparebanken Vest i 2000 og har arbeidserfaring innen bank/forsikring siden 1984. Er autorisert finansiell rådgiver. Utdannet med Bachelor i bank og finans fra BI, i tillegg til masterkurset Brytningstid ved NHH. Jobber som hovedtillitsvalgt i Finansforbundet Sparebanken Vest. Tidligere vært ansattvalgt vararepresentant til styret i Sparebanken Vest. Tidligere vært Ansattvalgt styrerepresentant i Landsbanken. Er i tillegg nestleder i Finansforbundet Hordaland.
Antall egenkapitalbevis i Sparebanken Vest: 7948

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man - søn 07-23

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.

FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.