Farge

For presse og media

Sparebanken Vest sin avdeling for kommunikasjon og samfunnsansvar er ansvarlig for bankens kontakt med presse og media. Om du er kunde i banken og har spørsmål knyttet til ditt kundeforhold med oss,  må du kontakte Kundeservice på telefon 915 05555.
Lars Ove Breivik - Informasjonssjef  Sparebanken Vest (Foto: Studio 1 Fotografene)

Lars Ove Breivik

Informasjonssjef