Farge

Nyheter

Åpningstider og betalingsfrister jul og nyttår 2017

18. desember 2017
Her finner du viktig informasjon om betalingsfrister og åpningstider i jul og nyttår.

Fem gode grunner til å starte julehandelen nå

13. november 2017
Vil du spare penger og unngå panikkhandel i desember? Da er smart å starte julegavehandelen tidlig. Det er flere grunner til det.

God bankdrift opnar for auka overskotsdeling til Vestlandet

24. oktober 2017
Sparebanken Vest presenterer i dag ein auke i resultatet frå i fjor på 60 millionar kroner før skatt til 513 millionar kroner for tredje kvartal, tilsvarande ein eigenkapitalavkastning på 12,2 %.

Ketchup-effekten kjem ikkje på Vestlandet

06. september 2017
Vestlandsindeks 3/17 viser at det verste er bak oss og sysselsettinga stig igjen på Vestlandet, særleg blant bedrifter tilknytt olje og gass-sektoren. Samstundes er framtidsutsiktene noko avdempa – ketchup-effekten kjem ikkje. Ei knapp veke før Stortingsvalet meiner Vestlandsbedriftene og at den komande regjeringa bør satse på lågare skatter og avgifter, og auka investeringar i samferdsle for å sikre økonomisk vekst blant vestlandsbedriftene. Særleg lågare arbeidsgivaravgift segler opp som den føretrekte skattereduksjonen for å auka sysselsettinga.

Låge tap for Sparebanken Vest i andre kvartal

14. august 2017
Sparebanken Vest fekk i fyrste halvår eit resultat før skatt på 868 (826) millionar kroner og ein eigenkapitalavkastning på 10,7 % (11,9 %). Resultatet for fyrste halvår 2016 var påverka av netto positive eingongseffektar på 55 millionar kroner.

FinTech som ny norsk eksportnæring?

Bergen - 04. august 2017
En ny rapport fra Menon laget på oppdrag fra Sparebanken Vest konkluderer med at Norge har kompetansen og infrastukturen som skal til for å gjøre finansielle tjenester og løsninger til en ny eksportnæring.

Forsiktig oppgang, men er det tilstrekkelig til å sikre høyere vekst fremover?

09. juni 2017
Vestlandsindeks for andre kvartal bekrefter at optimismen er tilbake i det kriserammede Vestlandet. Bedriftslederne melder om en svak bedring i den økonomiske situasjonen, men er litt mer tilbakeholdne om utsiktene ut året. Oljerelaterte bedrifter derimot melder om både bedre tider i dag og ser betydelig lysere på fremtiden.

Lavere kostnader, lave tap og økte resultatbidrag fra tilknyttede selskap

03. mai 2017
Sparebanken Vest har i første kvartal et resultat før skatt på 432 (322) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 10,6 prosent (8,8). Resultatforbedringen kan i hovedsak tilskrives økt resultat fra finansielle instrumenter, økning i bidrag fra tilsluttede selskaper, økte provisjonsinntekter, lavere kostnader og fortsatt lave tap.

Har du ikke mottatt spillegevinsten på konto?

24. april 2017
Alle norske banker er fra 24. april pålagt av Lotteritilsynet å returnere spillegevinster fra pengespill uten norsk tillatelse.

Uendret fra Norges Bank, men renteoppgang skjøvet langt ut i tid

16. mars 2017
Som ventet av alle i markedet holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent ved dagens møte. I dag presenterte også Norges Bank sin pengepolitiske rapport med sine forventinger til utviklingen i norsk økonomi og styringsrenten.

Norges Bank holder fortsatt døren på gløtt for et rentekutt

15. mars 2017
I morgen 16. mars offentliggjøres rentebeslutningen til Norges Bank. Det går litt bedre i norsk økonomi.

Sparebanken Vest støtter Vestlandet med 100 millionar

01. februar 2017
God bankdrift i 2016 legg grunnlag for at Sparebanken Vest kan dele ut 100 millionar kroner til gode føremål på Vestlandet.