Farge

Nyheter

Åpningstider og betalingsfrister jul og nyttår 2017

18.
Her finner du viktig informasjon om betalingsfrister og åpningstider i jul og nyttår.

Fem gode grunner til å starte julehandelen nå

13.
Vil du spare penger og unngå panikkhandel i desember? Da er smart å starte julegavehandelen tidlig. Det er flere grunner til det.

God bankdrift opnar for auka overskotsdeling til Vestlandet

24.
Sparebanken Vest presenterer i dag ein auke i resultatet frå i fjor på 60 millionar kroner før skatt til 513 millionar kroner for tredje kvartal, tilsvarande ein eigenkapitalavkastning på 12,2 %.

Ketchup-effekten kjem ikkje på Vestlandet

06.
Vestlandsindeks 3/17 viser at det verste er bak oss og sysselsettinga stig igjen på Vestlandet, særleg blant bedrifter tilknytt olje og gass-sektoren. Samstundes er framtidsutsiktene noko avdempa – ketchup-effekten kjem ikkje. Ei knapp veke før Stortingsvalet meiner Vestlandsbedriftene og at den komande regjeringa bør satse på lågare skatter og avgifter, og auka investeringar i samferdsle for å sikre økonomisk vekst blant vestlandsbedriftene. Særleg lågare arbeidsgivaravgift segler opp som den føretrekte skattereduksjonen for å auka sysselsettinga.

Låge tap for Sparebanken Vest i andre kvartal

14.
Sparebanken Vest fekk i fyrste halvår eit resultat før skatt på 868 (826) millionar kroner og ein eigenkapitalavkastning på 10,7 % (11,9 %). Resultatet for fyrste halvår 2016 var påverka av netto positive eingongseffektar på 55 millionar kroner.

FinTech som ny norsk eksportnæring?

Bergen - 04.
En ny rapport fra Menon laget på oppdrag fra Sparebanken Vest konkluderer med at Norge har kompetansen og infrastukturen som skal til for å gjøre finansielle tjenester og løsninger til en ny eksportnæring.

Forsiktig oppgang, men er det tilstrekkelig til å sikre høyere vekst fremover?

09.
Vestlandsindeks for andre kvartal bekrefter at optimismen er tilbake i det kriserammede Vestlandet. Bedriftslederne melder om en svak bedring i den økonomiske situasjonen, men er litt mer tilbakeholdne om utsiktene ut året. Oljerelaterte bedrifter derimot melder om både bedre tider i dag og ser betydelig lysere på fremtiden.

Lavere kostnader, lave tap og økte resultatbidrag fra tilknyttede selskap

03.
Sparebanken Vest har i første kvartal et resultat før skatt på 432 (322) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 10,6 prosent (8,8). Resultatforbedringen kan i hovedsak tilskrives økt resultat fra finansielle instrumenter, økning i bidrag fra tilsluttede selskaper, økte provisjonsinntekter, lavere kostnader og fortsatt lave tap.

Har du ikke mottatt spillegevinsten på konto?

24.
Alle norske banker er fra 24. april pålagt av Lotteritilsynet å returnere spillegevinster fra pengespill uten norsk tillatelse.

Uendret fra Norges Bank, men renteoppgang skjøvet langt ut i tid

16.
Som ventet av alle i markedet holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent ved dagens møte. I dag presenterte også Norges Bank sin pengepolitiske rapport med sine forventinger til utviklingen i norsk økonomi og styringsrenten.

Norges Bank holder fortsatt døren på gløtt for et rentekutt

15.
I morgen 16. mars offentliggjøres rentebeslutningen til Norges Bank. Det går litt bedre i norsk økonomi.

Sparebanken Vest støtter Vestlandet med 100 millionar

01.
God bankdrift i 2016 legg grunnlag for at Sparebanken Vest kan dele ut 100 millionar kroner til gode føremål på Vestlandet.