Farge

Nyheter

Hvorfor stiger renten? - “The good, the bad and the ugly answer”.

05. desember 2016
I løpet av de siste 30 årene har rentene så og si kun gått en vei. Ned! ’80 tallet handlet om å få inflasjonen under kontroll. Lavere og mer stabil inflasjon førte til lavere renter. ’90 og 2000 tallet handlet om det globale spareoverskuddet som presset renten ytterligere ned. Etter finanskrisen kom investeringsaversjonen til syne.

Beskjeden fremgang på Vestlandet

02. desember 2016
Vestlandsindeks 4/2016 viser at bedriftslederne på Vestlandet fortsetter å se en liten fremgang fra forrige kvartal, men fremgangen er beskjeden. Vestlandsbedriftene melder om noe svakere etterspørsel siste tre måneder, men også om bedre lønnsomhet - noe som tyder på bedriftene har gjennomført vellykkede kostnadsreduksjoner. Vestlandsbedriftene viser god omstillingsevne, som gir utslag i økt forventninger om lønnsomhet.

Sterkt kvartal opnar for auka utdelingsgrad

26. oktober 2016
Sparebanken Vest leverer i tredje kvartal 2016 eit sterkt resultat før skatt på 769 millionar kroner, opp frå 300 millionar kroner i same periode i fjor. Eigenkapitalavkastninga auka i same periode til 20 % frå 8,9 %.

Bunnen er nådd - men når kommer oppturen?

13. september 2016
Vestlandsindeks 3/2016 viser for første gang på over 2 år en positiv utvikling og er på sitt høyeste nivå siden andre kvartal i 2105. Bunnen er trolig nådd for norsk økonomi, men investeringstakten er fortsatt for lav.

Stødig resultatforbedring med lave tap

18. august 2016
Sparebanken Vest har i andre kvartal et resultat før skatt på 504 millioner kroner (348 millioner kroner) og en egenkapitalavkastning på 15,0 % (11,1 %). Den positive resultatutviklingen skyldes økt nominell rentenetto, god kostnadsstyring, lave tap og inntektsføring av utbytte fra VISA med 94 millioner kroner.

SPING fra Sparebanken Vest - mobil betalingsløsning for lag og foreninger

28. juni 2016
Nå tilbyr Sparebanken Vest en mobilapp som gjør det enkelt å motta betaling ved alle typer arrangement uten bruk av tradisjonelle betalingsterminaler.

Usikker etterspørselsside bremser investeringene

10. mai 2016
2016 er intet godt år for å gjøre investeringer ifølge nær halvparten av bedriftene på Vestlandet, og bare 5 prosent sier investeringene gjennomføres som planlagt. Det fremgår av Vestlandsindeks 2/2016. I samme undersøkelse melder bedriftene på Vestlandet om rekordsvakt økonomisk klima, men litt økt tro på fremtiden.

God bankdrift med lave tap

28. april 2016
Sparebanken Vest har i første kvartal et resultat før skatt på 322 millioner kroner (407 millioner kroner) og en egenkapitalavkastning på 8,8 % (13,6 %).

Sparebanken Vest setter ned rentene

29. mars 2016
Sparebanken Vest reduserer renta på bustadlån med inntil 0,40 prosentpoeng.

Gode tips og råd til påsken

21. mars 2016
Her finner du informasjon om åpningstider og frister - og noen gode tips og råd før ferien, enten du er på fjellet eller i utlandet.

Åpningstider og betalingsfrister i påsken

18. mars 2016
Her finner du viktig informasjon om våre åpningstider og betalingsfrister i påsken.

Frende reiseforsikringen er den beste!

22. februar 2016
VG gir Frendes reiseforsikring terningkast 6 og hvis du sammenligner dekningene er Frende best blant de beste.

God bankdrift i 2015

02. februar 2016
Årsresultatet er positivt påvirket av økning i netto rente- og kredittprovisjoner, lavere kostnader og stabilt resultatbidrag fra tilknyttede selskaper. Negativt bidrag fra finansielle instrumenter i et turbulent marked trekker ned resultatet.

Sparebanken Vest omstiller for å møte fremtiden

02. februar 2016
Sparebanken Vest offentliggjør i dag offensive grep for å sikre en enda mer kundeorientert og effektiv organisering.

Frå særstilling til omstilling

28. januar 2016
Halvparten av bedriftene på Vestlandet ventar å omstille seg i løpet av dei næraste fem åra, men berre 30 prosent investerer i innovasjon og utvikling i dag, viser Vestlandsindeks nr. 1/2016. Den same undersøkinga viser òg at bedriftsleiarane på Vestlandet meiner at den negative utviklinga i regionen tek eit kvileskjer. Unntaket her er Rogaland, der den negative trenden held fram.

Avgi stemme i Kundevalget 2016

Vestlandet - 06. januar 2016
Som kunde i Sparebanken Vest kan du 6.-13. januar 2016 avgi din stemme til den kandidaten fra ditt valgdistrikt du mener bør representere regionen i bankens Generalforsamling.