Farge

Nyheter

Åpningstider og betalingsfrister jul og nyttår 2015

18.
Her finner du viktig informasjon for betalingsfrister og åpningstider i jul og nyttår.

Uendret rente fra Norges Bank

17.
Norges Bank uenig med seg selv - holder renten uendret på 0,75 prosent.

Optimismen faller videre blant Vestlandsbedriftene, men i et roligere tempo

10.
Vestlandsindeks 4/2015 viser at den negative utviklingen fortsetter, men i et roligere tempo enn de siste kvartalene. Vestlandsbedriftene sier siste kvartal har vært svakere enn tidligere og troen på det neste halvåret faller desto mer. Det kan tyde på at næringslivet tror oljenedturen vil bli mer langvarig og ramme næringslivet bredere, enn først antatt. Sogn og Fjordane er imidlertid lyspunktet og skiller seg positivt ut på Vestlandet.

Prospekt og tegningsblanketter Fortinnsrettemisjon 2015

01.
Tegningsperioden for den tidligere annonserte fortrinnsrettemisjonen i Sparebanken Vest er fra 26. november til og med 8. desember 2015. Prospekt, informasjonsbrosjyre og tegningsblanketter er tilgjengelig fra våre tilretteleggere sine nettsider.

Økt nominell rentenetto og god kostnadsutvikling

26.
Sparebanken Vest sitt resultat for tredje kvartal 2015 er preget av bedre nominell rentenetto, god kostnadsutvikling, moderate nedskrivninger og spreadutgang på finansielle instrumenter som følge av markedsuro.

Sparebanken Vest styrker egenkapitalen gjennom en fullgarantert fortrinnsrettsemisjon

26.
Styret i Sparebanken Vest («Banken», «Konsernet») foreslår å gjennomføre en egenkapitalutvidelse på 750 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon for eksisterende egenkapitalbeviseiere. Den foreslåtte emisjonen vil etter planen bli gjennomført innen utgangen av fjerde kvartal 2015, og er garantert fulltegnet.

"Mind the gap"

20.
Syv av 10 nordmenn tror det kommer til å gå dårligere med norsk økonomi. Samtidig tror kun 11 % at en lavkonjunktur vil ramme dem selv.

Forsøk på svindel via SMS

02.
Flere kunder har idag mottatt en sms der de blir bedt om å bekrefte en mottatt betaling. Dette er et svindelforsøk og alle bes om å slette denne.

19. oktober flytter vi fra Kaigaten

25.
Siste åpningsdag i Kaigaten vil bli fredag 16. oktober. Mandag 19. oktober kl. 10.00 er vi på plass i Starvhusgaten 2B.

Norges Bank senker renten til 0,75 prosent

24.
Norges Bank sitt hovedstyre besluttet i dag å senke renten til 0,75 prosent. Vi ventet at styringsrenten skulle holdes uendret på dette møte, for så å senkes i desember. Rentebanen tilsier en sannsynlighet for ett kutt til neste år.

Oljenedturen brer om seg

24.
Vestlandsindeks 3/2015 viser svakere utvikling siste tre måneder, mens troen på fremtiden faller desto mer. Den negative utviklingen er bredt basert og på tvers av sektorer og fylker. En svak kronekurs har foreløpig ikke bidratt til å løfte optimismen på Vestlandet.

Rekordlav styringsrente kommer våre kunder til gode

24.
Sparebanken Vest setter ned boliglånsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng.

Ingen grunn til å bite negler

Vestlandet - 27.
Sparer du i fond er det lett å bekymre seg for hva som skjer med sparepengene dine nå som aksjemarkedene svinger litt ekstra. Men er det grunn til å være nervøs? Nei, tvert i mot. Det er nettopp svingningene i markedet som gjør at du over tid får meravkastning på pengene dine.

Godt resultat for Sparebanken Vest i 1. halvår 2015

Vestlandet - 13.
Sparebanken Vest fekk eit resultat før skatt på 755 millionar kroner i fyrste halvår 2015 mot 650 millionar kroner i same periode i fjor.

Sverre Gjessing ansatt som ny administrerende direktør for Eiendomsmegler Vest

Vestlandet - 12.
Gjessing (54) kommer fra stillingen som managing partner i id.mngmnt AS og har erfaring blant annet som adm.dir i Fjordkraft og Frende Liv.

Flott dag til opning av flott kontor

Austevoll - 02.
Torsdag 2. juli vart banken sitt nye kontor på Austevoll opna. Eit flott arrangement med masse folk og sjølvaste fiskeriministeren på besøk, og på ein dag då dei tilsette kappa om sola og gradestokken om å vere dei mest nøgde.

Forsøk på svindel

19.
De siste dagene har det blitt sendt ut e-poster fra flere ulike adresser som utgir seg å være fra Sparebanken Vest.

Rentekutt fra Norges Bank

18.
Norges Bank sitt hovedstyre besluttet i dag å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,00 prosent.

Nytt rentekutt fra Sparebanken Vest

29.
Sparebanken Vest reduserer boliglånsrenten med inntil 0,30 prosentpoeng.

Økning i fastrentene

20.
Med bakgrunn i blant annet økning i såkalte lange markedsrenter setter Sparebanken Vest opp rentene på 3, 5 og 10-årige fastrentelån.

Nytt botn-nivå for Vestlandsindeks

20.
Vestlandsindeks 2/15 stadfester at den låge veksten i vestlandsøkonomien har fått fotfeste. Dei 700 bedriftene i undersøkinga seier at utviklinga dei tre siste månadane har gått dårlegare og resultatindeksen går ytterlegare ned for fjerde kvartal på rad. Det er særleg utviklinga i Rogaland som trekkjer mest ned. Forventningsindeksen er på si side framleis meir positiv enn resultatindeksen, og det kan truleg forklarast med utsiktene til betra konkurranseevne for bedriftene gjennom lågare lønsvekst og svak krone.

Frende Forsikring best i reiseforsikringstest

19.
​I Dine Pengers nye test av reiseforsikringer publisert i VG den 19. mai kommer Frende Forsikring best ut i sammenligning med 12 andre selskaper.

Fortsatt uendret styringsrente - Ulv, ulv fra Norges Bank?

07.
Det var på forhånd stor usikkerhet rundt dagens beslutning. Norges Bank valgte i dag å holde styringsrenten uendret på 1,25 %, men sa at det fortsatt var utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned i juni.

Styrka resultat 1. kvartal 2015

28.
Sparebanken Vest fekk eit resultat før skatt i fyrste kvartal på 407 millionar kroner. Eksklusiv gevinst på basis-swapper er resultatet 370 millionar kroner. I tilsvarande periode i fjor var resultatet eksklusiv gevinst ved sal av eigarskapet i Nets på 360 millionar kroner. Eigenkapitalavkastninga er på 13,6% og 12,4% ekskl. basis-swapper. I same periode i fjor var eigenkapitalavkastninga 11,9% ekskl. Nets.

Sparebanken Vest på andreplass i kåring av beste mobilbank

22.
Med ei totalscore på 70 kjem Sparebanken Vest godt ut i kåringa som samanliknar 13 bankar.

7 - 23 alle dager!

07.
Kundeservice vil fra 7. april ha åpent alle dager mellom kl. 07.00 og 23.00.

Vestlandsbedriftene avventande til den økonomiske situasjonen

26.
Vestlandsindeks 1/2015 indikerer lågare vekst på Vestlandet, og bedriftene på Vestlandet melder at dei tre siste månedane har gått dårlegare og resultatindeksen svekker seg.

Ingen rentekutt fra Norges Bank, overraskende «NOK»

19.
Sentralbanksjef Øystein Olsen gikk mot strømmen av forventninger og gjorde ikke som den svenske sentralbanken.

Resultat innskytarval 2015

05.
Innskytarvalet til Representantskapet i Sparebanken Vest vart gjennomført i perioda frå 17. til 24. februar 2015.

God kostnadsstyring sikrer resultatforbetring i 2014

04.
Sparebanken Vest fekk eit resultat før skatt på 1.493 millionar kroner i 2014 samanlikna med 1.221 millionar kroner året før. Det gjer ei eigenkapitalavkastning på 13,7 % for året mot 11,7 % i 2013.

Sparebanken Vest reduserer boliglånsrenten

05.
Sparebanken Vest senker rentene for både utlån og innskudd. Boliglånsrentene reduseres med inntil 0.35 prosentpoeng.