Farge
Fotballjenter koronafond

Korona-fondet er lansert!

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har opprettet et ekstraordinært Korona-fond på 100 millioner kroner for å kunne støtte lag og foreninger på Vestlandet som vil tape penger eller gå glipp av inntekter på grunn av koronaepidemien. 
Bergen - Av: Sparebanken Vest
Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak. Derfor har vi raskt snudd oss rundt og gjennomført en betydelig tildeling for å kompensere for bortfall av inntekter til rekken av lag og foreninger som står for svært viktig og verdifulle arbeid for å sikre gode fritidsaktiviteter for barn og unge over hele Vestlandet.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest ble etablert høsten 2019. Stiftelsen skal være en langsiktig eier i Sparebanken Vest. Stiftelsens formål er så langt det er mulig å delta i kapitalutvidelser i Sparebanken Vest. Videre, som nå virkelig er aktualisert som følge av korona-epidemien, skal Stiftelsen også kunne dele ut gaver til allmennyttige formål og da særskilt i distrikter som har bygget opp kapitalen i Sparebanken Vest.

Vil bidra til at lag og foreningers fritidsaktiviteter overlever

Det er barn og unge som risikerer å bli tapere etter denne krisen dersom de lagene og foreningene som står for deres fritidsaktiviteter ikke overlever krisen økonomisk. Vi er opptatt av gode oppvekstvilkår, fysisk aktivitet og et variert fritidstilbud for alle barn og unge på Vestlandet, og for oss har det vært viktig å sikre at frivillige lag og organisasjoner kan fortsette sitt viktige arbeid så snart det blir mulig å samles igjen. Den økonomiske krisen vil med stor sannsynlighet vare lenger enn helsekrisen. Mange familier vil få større utfordringer med å finansiere barnas fritidsaktiviteter, samtidig som sponsormarkedet for lag og organisasjoner vil være vesentlig mindre. 

Les mer om tildelingskriteriene for fondet her
Søknadsskjema finner du her
 

Ofte stilte spørsmål

Prosjekter må finne sted i Vestland eller Rogaland fylke, samt Volda i nord. 

Støtte til lag og organisasjoner på Vestlandet innenfor idrett- og kulturfeltet der livsgrunnlaget trues på grunn av koronaepidemien: billettsalg, deltakeravgift, eller andre ekstrakostnader som følge av arrangement som har blitt avlyst vil være en del av helhetsvurderingen. Deler av ekstrakostnadene vil kunne dekkes av Koronafondet.

Tiltak som sikrer finansiering av aktiviteter til barn og ungdom i en tid hvor flere familier vil få større utfordringer med dette. 

Tiltak som sikrer at frivillige lag og organisasjoner innenfor idrett- og kulturfeltet kan fortsette sitt viktige arbeid så snart det blir mulig å samles igjen.

Vi støtter ikke privatpersoner, enkeltartister eller utøvere, men lag og foreninger. 

Vi dekker ikke kostnader til prosjekter som er ferdigstilt.

Vi støtter ikke rene kommersielle formål.

Vi støtter ikke prosjekter med partipolitisk eller religiøst innhold.

Mer informasjon om kriterier og informasjon ligger i søknadsportalen. 

Søknadene vil bli behandlet løpende, og det er ingen søknadsfrist. 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor