Farge
Fotballjenter 1200x600
Etablerer Korona-fond på 100 millioner kroner til støtte for frivillige lag og foreninger på Vestlandet

Etablerer Korona-fond til støtte for lag og foreninger

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har vedtatt å opprette et ekstraordinært Korona-fond på 100 millioner kroner for å kunne støtte lag og foreninger på Vestlandet som vil tape penger eller gå glipp av inntekter på grunn av koronaepidemien.
Bergen - Av: Sparebanken Vest

– Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak. Derfor har vi raskt snudd oss rundt og vedtatt en betydelig tildeling for å kompensere for bortfall av inntekter til rekken av lag og foreninger som står for svært viktig og verdifulle arbeid for å sikre gode fritidsaktiviteter for barn og unge over hele Vestlandet, sier Hallgeir Isdahl, styreleder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest ble etablert høsten 2019. Stiftelsen skal være en langsiktig eier i Sparebanken Vest. Stiftelsens formål er så langt det er mulig å delta i kapitalutvidelser i Sparebanken Vest. Videre, som nå virkelig er aktualisert som følge av korona-epidemien, skal Stiftelsen også kunne dele ut gaver til allmennyttige formål og da særskilt i distrikter som har bygget opp kapitalen i Sparebanken Vest.

Vil bidra til at lag og foreningers fritidsaktiviteter overlever

– Det er barn og unge som risikerer å bli tapere etter denne krisen dersom de lagene og foreningene som står for deres fritidsaktiviteter ikke overlever krisen økonomisk. Vi er opptatt av gode oppvekstvilkår, fysisk aktivitet og et variert fritidstilbud for alle barn og unge på Vestlandet, og for oss har det vært viktig å sikre at frivillige lag og organisasjoner kan fortsette sitt viktige arbeid så snart det blir mulig å samles igjen. Den økonomiske krisen vil med stor sannsynlighet vare lenger enn helsekrisen. Mange familier vil få større utfordringer med å finansiere barnas fritidsaktiviteter, samtidig som sponsormarkedet for lag og organisasjoner vil være vesentlig mindre. Det ønsker vi å avhjelpe, sier Bjørn Thømt, daglig leder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.

Tildelingskriteriene for fondet på 100 millioner kroner vil bli definert og offentliggjort seinere. For å gjøre søknadsprosessen så enkel og effektiv som mulig, vil fondet knytte seg opp mot det digitale søknadssystemet som ligger på Sparebanken Vest sine hjemmesider.

100 millioner til lokalmiljøet på Vestlandet

– Dette viser styrken i sparebankmodellen. Vi skal være ledende på bankdrift, men vi skal også være ledende på samfunnsområdet. Jeg er svært glad for vedtaket i stiftelsen, som gir oss enda større rom for å støtte opp om lokalmiljøene på Vestlandet i en svært vanskelig situasjon hvor en lang rekke lag og organisasjoner på Vestlandet står uten inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, i tillegg til at mange har store ekstrakostnader som følge av arrangement som har blitt avlyst. Dette er de samme organisasjonene som gjennom sitt arbeid bidrar til gode, inkluderende lokalmiljø for barn og unge, både på bygdene og i byen. Dette er derfor et viktig bidrag for viktige organisasjoner på Vestlandet, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Vedtaket på om utdeling av 100 millioner kroner kom på en ekstraordinær generalforsamling i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest mandag. Det vil seinere bli informert om kriterier for tildeling og søknadsprosedyrer.

For mer informasjon

Bjørn Thømt, daglig leder,
Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest. Tlf: 913 23 467
E-post: bjorn@sparebankstiftelsenspv.no

Johannes Dobson, kommunikasjonssjef,
Sparebanken Vest. Tlf: 906 77 262
E-post: johannes.dobson@spv.no

 

 

Ofte stilte spørsmål om Koronafondet 

Prosjekter må finne sted i Vestland eller Rogaland fylke, samt Volda i nord. 

Støtte til lag og foreninger på Vestlandet innenfor idrett- og kulturfeltet der livsgrunnlaget trues på grunn av koronaepidemien: billettsalg, deltakeravgift, eller andre ekstrakostnader som følge av arrangement som har blitt avlyst vil være en del av helhetsvurderingen. Deler av ekstrakostnadene vil kunne dekkes av Koronafondet.

Tiltak som sikrer finansiering av aktiviteter til barn og ungdom i en tid hvor flere familier vil få større utfordringer med dette. 

Tiltak som sikrer at frivillige lag og organisasjoner innenfor idrett- og kulturfeltet kan fortsette sitt viktige arbeid så snart det blir mulig å samles igjen.

Vi støtter ikke privatpersoner, enkeltartister eller utøvere, men lag og foreninger. 

Vi dekker ikke kostnader til prosjekter som er ferdigstilt.

Vi støtter ikke rene kommersielle formål.

Vi støtter ikke prosjekter med partipolitisk eller religiøst innhold.

Mer informasjon om kriterier og informasjon ligger i søknadsportalen. 

Søknadsskjema vil bli tilgjengelig på https://prosjektmidler.spv.no/ i løpet av uke 14. 

Søknadene vil bli behandlet løpende.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor