Farge
Barneforsikring
Frende barneforsikring får terningkast 5!

Barneforsikringen i Frende har fremdeles Norges beste uførepensjon!

Frende er blant de beste totalt sett også i år, og får terningkast 5.
Bergen - Av: Sparebanken Vest

Norsk Familieøkonomi har akkurat sluppet årets store test, og trekker frem uførepensjon som en av de viktigste dekningene. 
De skriver «Ser vi isolert på sum og gradering kan vi trekke frem Frende som vinner med en ikke gradert uførepensjon på 1 G.»
Frende er blant de beste totalt sett også i år, og får terningkast 5. 

Barne- og ungdomsforsikringen i Frende er flere år på rad kåret blant Norges beste av Dine Penger, Dagbladet, Foreldre & Barn og Norsk Familieøkonomi. 

Begrunnelsen fra Norsk Familieøkonomi:

«Barne- og ungdomsforsikring Best har mange gode dekninger og skiller seg spesielt ut på uførepensjon. Uførepensjonen på 1 G er den høyeste blant dem som ikke graderes. Nærmeste konkurrent med ugradert uførepensjon gir omtrent 20 000 kroner mindre utbetalt hvert år basert på dagens G. Det er også positivt at Frende kan vise til en oppjustering av uførepensjon under utbetaling, men likevel må selskapet på denne fronten se seg slått av (nytt produkt fra) Storebrand som lanserer vilkårsfestet indeksregulering. Frende er også i toppen når det gjelder dagpenger med 1 % av G, som utgjør 999 kroner per dags dato. Likevel er det noen mangler som resulterer i at Frende ikke helt når toppen i år heller: uførekapital og hjelpestønad.»
 
I Frende går nær ni av ti utbetalingskroner (87%) til medisinsk invaliditet sykdom, noe som understreker hvor viktig denne dekningen er. Her dekker Frende de fleste sykdommer, dermed erstatter denne behovet for hjelpestønad, som er en «light» erstatning for medisinsk invaliditet sykdom i andre selskap.

Frende har Norges mest fornøyde og lojale forsikringskunder.

Uførekapital tar lang tid å få utbetalt

Uførekapital og uførepensjon blandes ofte sammen i tester. Her er det mange misforståelser. Uførekapital er ingen rask kontantutbetaling. Det er krav til varig arbeidsuførhet, noe barn uhyre sjelden blir. Det tar minimum to år etter barnet er fylt 18, vanlig snitt er vel fem år hos NAV, før noen erklæres varig ufør. Jo yngre personen er, desto lenger tid tar det å bli erklært varig ufør, slik at uførekapitalen kan komme til utbetaling. 
 
Uførepensjon kommer tidligere og enklere til utbetaling enn uførekapitalen, fordi den ikke har det samme kravet til varig arbeidsuførhet. Uførepensjon kommer derfor til månedlig utbetaling allerede etter 12 måneders sykmelding. I Frende som har ugradert uførepensjon, får du da full (100%) utbetaling allerede fra 50 prosent uførhet.

Barneforsikringen fra Frende er blant Norges beste

Utbetalinger som kommer enda raskere

  • Dagpenger sykehusopphold – utbetales i det vi får en bekreftelse fra sykehuset.
  • Behandlingsutgifter – utbetales i det kvitteringer fremlegges.
  • Kritisk sykdom/Utvalgte sykdommer – utbetales 30 dager etter at diagnose er stilt.

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor