Farge
To personer som hopper på stranda

Varsler utbyttefest for kundene

Sparebanken Vest presenterer solide resultater for årets tredje kvartal. Samtidig varsler vi at vi for første gang vil betale utbytte til kundene våre.
Bergen - Av: Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har et resultat før skatt på 643 millioner kroner for tredje kvartal, opp 18 prosent fra 544 millioner i samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen er på 12,7 prosent.

 

– Driftsmessig var dette et nytt sterkt kvartal for Sparebanken Vest, preget av god utvikling i rentenetto, god kostnadskontroll og fortsatt lave tap. I tillegg har vi gjort svært spennende strategiske grep, først og fremst planlagt konvertering av grunnfondskapital til børsnoterte egenkapitalbevis, vedtak om innføring av kundeutbytte og utvikling av den rendyrkede mobilsatsingen Bulder Bank, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.

Deler med vestlendingene

På en ekstraordinær generalforsamling i september ble det vedtatt å innføre kundeutbytte i Sparebanken Vest, som dermed blir den største banken i Norge som anvender kundeutbytte for å bygge lojalitet.

– Mens storbankene gir overskuddet til investorer på Aker Brygge og Wall Street, deler vi vår verdiskaping med vestlendingene, sier Kjerpeseth.

Kundeutbyttet hentes fra bankens overskudd i år og betales til våren. Totalt anslår vi at banken vil betale ut rundt 330 millioner i kundeutbytte til våren. Endelig beløp avhenger av hvordan bankens helårsresultat for 2019 blir.

Hvor mye den enkelte får utbetalt er avhengig av lån og innskudd i Sparebanken Vest, men en kunde med et normalt boliglån på rundt to millioner kroner kan forvente flere tusen kroner i kundeutbytte.

Kundeutbytte og samfunnsansvar

De siste ti årene har Sparebanken Vest delt ut én milliard kroner til gode tiltak i lokalsamfunn over hele Vestlandet. Dette arbeidet fortsetter for fullt, samtidig som det fra neste år betales ut kundeutbytte.

En spørreundersøkelse utført av Norstat for Sparebanken Vest viser at et stort flertall på Vestlandet ønsker både kundeutbytte og samfunnsansvar fra banken sin. Mens 3 av 5 er positive til lojalitetsprogrammer som kundeutbytte, synes 4 av 5 det er viktig at banken deres støtter aktiviteter i lokalsamfunnet.

– Vi skal gjøre begge deler, sier konsernsjef Kjerpeseth.

Inviterer til eierskap

Nå skal 2,4 milliarder kroner av grunnfondskapitalen i Sparebanken Vest omgjøres til børsnoterte egenkapitalbevis, og banken ønsker folk flest i lokalmiljøet inn på eiersiden. Derfor blir privatpersoner over hele Vestlandet spesielt invitert til å tegne egenkapitalbevis i dette nedsalget.

Bulder Bank er lansert

Bulder Bank ble lansert i slutten av oktober. Før konseptet ble lansert eller markedsført hadde omtrent 1500 privatpersoner registrert seg som kunder, med ca 150 millioner kroner i utlån.

– Vårt mål er å være Norges beste sparebank, for kunder, for Vestlandet og for investorer. Det skal vi oppnå ved å kombinere disse nye initiativene med fortsatt bunnsolid bankdrift, preget av lav kompleksitet, konservativ lånebok og høy avkastning, sier Kjerpeseth.

Hovedtallene for tredjekvartal 2019

Om blogger

(fjorårets tall i parentes)

- Sterkt resultat før skatt 643 (544) MNOK

- Solid egenkapitalavkastning 12,7 % (11,7 %)

- Økt rentenetto 1,57 % (1,47 %)

- Nominell rentenetto 808 (692) MNOK

- Flat kostnadsutvikling 364 (358) MNOK

- Økte inntekter fra tilknyttede selskaper 42 (26) MNOK

- Fortsatt lave nedskrivninger på utlån og garantier 12 (40) MNOK

- Resultat pr egenkapitalbevis 1,80 kr (1,51 kr)

- Ren kjernekapitaldekning 14,7 %, inkludert 50 % av resultatet

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor