Farge
FN symbol

Sparebanken Vest signerer FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

– Bank og finans kan ikke løse klimautfordringen alene, men uten et tydelig klimalederskap i bank og finans kan klimautfordringen heller ikke løses, sier konserndirektør Jan Erik Kjerpeseth. Som en av de første bankene i verden, slutter Sparebanken Vest seg til FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift. 
Av: Sparebanken Vest

– Dette initiativet er svært forenelig med Sparebanken Vests bærekraftstrategi og ønske om å bruke hele bankens handlingsrom til å oppnå klimakutt og en region som er sterk på klimateknologi, sier Åsne Ådland-Dale, leder for samfunnsansvar i Sparebanken Vest.

Skal halvere klimagassutslippet innen 2025

Signeringen innebærer at banken forplikter seg til å jobbe mot FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Vi skal jobbe for at vi selv, våre kunder, leverandører og eiere skal ta bærekraftige valg.

– Vi må bruke finans som drivkraft i kampen for klimaet, for uten en solid innsats fra bankene kan faktisk ikke klimaet reddes. Derfor signerer vi på UN-prinsippene, sier konserndirektør Jan Erik Kjerpeseth.

Sparebanken Vest har som mål å halvere klimagassutslippet til banken innen 2025. For å klare det, har banken iverksatt flere tiltak.

– Vi holder på med et prosjekt hvor leverandørporteføljen vår skal bli klimanøytral, vi har et godt utvalg av grønne produkter og vi har øremerket til sammen 200 millioner kroner til de mest fremtidsrettede og effektive bærekraftsprosjektene i regionen vår. Vi jobber med bærekraft i alle ledd, utdyper Kjerpeseth.

Hva er FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift?

FNs klimainitiativ innen finans (UNEP FI) er et globalt samarbeid mellom FN og finanssektoren. Et av initiativene til UNEP FI er de seks prinsippene for bærekraftig bankdrift som ble endelig vedtatt i juli i år:

  1. Tilpasning: Banker må tilpasse forretningsstrategien sin slik at den er i samsvar med enkeltmenneskers behov og samfunnets overordnete mål, slik det kommer til uttrykk i FNs mål for bærekraftig utvikling, Parisavtalen og i relevante nasjonale rammeverk.
  2. Påvirkning og målsetting: Banker må kontinuerlig øke sin positive påvirkning og redusere sin negative påvirkning på mennesker, klima og miljø som følge av sine aktiviteter, produkter og tjenester. For å oppnå dette må banker sette og publisere konkrete mål på de områdene som har størst positiv og negativ effekt.
  3. Kunder: Banker må jobbe proaktivt med sine kunder og oppmuntre til bærekraftig virksomhet og muliggjøre aktiviteter som skaper velstand både for nåværende og fremtidige generasjoner.
  4. Interessenter: Banker må proaktivt samarbeide med interessenter for å oppnå samfunnets overordnete mål.
  5. Styring og kultur: For å nå sine mål for ansvarlig og bærekraftig bankdrift, må banker implementere effektive styringsverktøy og en kultur for bærekraftig virksomhet.
  6. Åpenhet og ansvarlighet: Banker må med jevne mellomrom gjennomgå sin individuelle og kollektive implementering av disse prinsippene, og være åpne om og ta ansvar for sin positive og negative påvirkning på samfunnets overordnete mål.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor