Farge

Sparebanken Vest gjør verden litt bedre med grønne obligasjoner

Sparebanken Vest lanserer et rammeverk for grønne obligasjoner. Med energieffektive bygg og vannkraft i porteføljen, er vi blant de første bankene i Europa med et rammeverk som er i tråd med EUs nye standard for grønne boliglån.

Fjell landskap

– Vi ønsker å bidra til å nå FNs bærekraftsmål og bruker alle sider av banken for å styrke regionens innsats for klimateknologi og klimakutt. Derfor etablerer vi nå et rammeverk for grønne obligasjoner, sier Fredrik Skarsvåg, leder av Sparebanken Vest Boligkreditt.

Hva er en obligasjon? Tenk på det som en aksje, men istedenfor å eie en del av selskapet så eier du en del av gjelden til selskapet. Selskapet som utsteder obligasjonen – i dette tilfellet Sparebanken Vest – må betale renter til den som holder obligasjonen og til slutt tilbake hele beløpet på en avtalt løpetid.

Satser på energieffektive bygg og vannkraft

Overgangen til en bærekraftig økonomi krever mengder av kapital. Med dette obligasjonsprogrammet har Sparebanken Vest som mål å mobilisere kapital til bærekraftige og miljøvennlige formål.

Det nye grønne obligasjonsrammeverket satser på energieffektive bygninger – både næringsbygg og boliger – og vannkraft. Så langt er det identifisert grønne investeringsmuligheter (aktiva) i banken for 22 milliarder kroner. Til sammen utgjør dette 13 prosenter av utlånsporteføljen til Sparebanken Vest.

Midlene fordeler seg slik:

  • Energieffektive boliger: 18 milliarder kroner
  • Energieffektive næringsbygg: 2 milliarder kroner
  • Vannkraft: 2 milliarder kroner

120 000 tonn lavere CO2 utslipp

«Grønne» boliger og næringsbygg som ligger i porteføljen til banken i dag bidrar med 27 000 tonn mindre CO2 utslipp per år. Tilsvarende bidrar de grønne vannkraftverkene med 93 000 tonn mindre CO2. Dette er tall som Multiconsult har beregnet og porteføljen er målt mot snittet for EUs utslipp ved produksjon av elektrisitet.

– Vi har gått for det vi vet at investorene aksepterer som grønne aktiva, vel vitende om at det er diskusjon om hvor klimavennlig vannkraft egentlig er. Vi mener at vi kan stå med rak rygg og forklare utenlandske investorer at norsk vannkraftproduksjon er en klimavennlig og fornybar energikilde som er tilnærmet utslippsfri og en viktig brikke i klimakampen, sier Marion Remøy, som har vært med i prosjektet fra kredittsiden.

Investorer etterspør grønne finansprodukter

Remøy og Skarsvåg opplever at investorers syn på bærekraft har endret seg.

– Etterspørselen etter grønne finansprodukter har økt, særlig i europamarkedet. Banker som ikke har bærekraft på agendaen kan nok få det vanskeligere med å skaffe finansiering i fremtiden, sier Skarsvåg, som har ansvaret for å hente brorparten av den lange finansieringen til konsernet.

Skarsvåg har fått utelukkende gode tilbakemeldinger på det grønne obligasjonsprogrammet fra de største investormiljøene. De liker særlig den ekstraservicen de får i Multiconsult-rapporten som viser CO2-besparelsen til bankens grønne portefølje.

– Dette letter arbeidet til investorene, som vanligvis må vente et helt år på slike rapporter. Hos oss får de vite akkurat hvor mye hver Euro de låner oss påvirker miljøet, og de kan vise til sine investorer igjen at deres penger gjør en innsats for å oppnå Paris-avtalen, fortsetter han.

Grønne obligasjoner vil gi Sparebanken Vest en mer diversifisert investormasse, tror Skarsvåg. Sparebanken Vest Boligkreditt henter vanligvis halvparten av finansieringen i utlandet, men dette er ventet å øke fremover.

 

Les mer om vårt grønne obligasjonsprogram her.

 

Fakta om grønne obligasjoner

Om blogger

- Grønne obligasjoner er lån som skal finansiere miljøriktige formål

- "The Green Bond Principles" er en internasjonal standard for hvordan grønne innlån skal organiseres og følges opp.

- Grønne obligasjoner med fortrinnsrett (grønne OMF) blir brukt til å finansiere og refinansiere energieffektive boliger i Norge.

- Grønne seniorobligasjoner blir brukt til å finansiere og refinansiere energieffektive boliger og næringsbygg i Norge og utlån til vannkraft i Norge.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor