Farge
Vestlandsindeks nr 2-2016

Usikker etterspørselsside bremser investeringene

2016 er intet godt år for å gjøre investeringer ifølge nær halvparten av bedriftene på Vestlandet, og bare 5 prosent sier investeringene gjennomføres som planlagt. Det fremgår av Vestlandsindeks 2/2016. I samme undersøkelse melder bedriftene på Vestlandet om rekordsvakt økonomisk klima, men litt økt tro på fremtiden.

Les hele Vestlandsindeksrapporten 2-2016  

Vestlandsindeks 2/2016 viser at den negative utviklingen på Vestlandet fortsetter, og resultatindeksen kommer ut på et rekordlavt nivå. Forventningsindeksen stiger imidlertid svakt og viser litt økt tro på fremtiden blant spesielt kronekurssensitive reiselivsbedrifter og eksportbedrifter utenom olje- og gassektoren. Et interessant funn i indeksen er at investeringslysten på Vestlandet synes å være laber, og det er spesielt i de regioner og næringer hvor svakere etterspørsel allerede er svekket eller usikkerhet rundt fremtidig etterspørsel er stor, at investeringsiveren er svak.

Ragnhild Janbu Fresvik- Resultatene for 2. kvartal underbygger bildet om at svakere tider innen olje og gassektoren bidrar til at næringslivet på Vestlandet opplever tøffe tider. Imidlertid er det selvfølgelig positivt at bedriftslederne ser noe lysere på det neste halvåret enn de gjorde for kort tid siden, sier konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

Den lave kronekursen bidrar til at reiselivsnæringen opplever bedre tider enn på mange år. Flere overnattingsgjester fra både ut- og innland sender forventningsindeksen for denne næringen til sitt høyeste nivå på 3 år. Havbruk og fiske er en annen næring som også opplever medvind.

Lite investeringer et alvorlig tegn
Fresvik synes imidlertid det er alarmerende at 1 av 5 bedrifter sier at de i løpet av det siste året har hatt planlagte investeringer som enten har blitt besluttet redusert, utsatt eller kansellert. I tillegg fremkommer det at bare 5 prosent svarer at investeringene gjennomføres som planlagt. 

- Et viktig virkemiddel for å få opp den økonomiske veksten og sysselsettingen på Vestlandet er ved og sikre tilstrekkelig investeringer for fremtiden. Jeg synes det er et alvorlig tegn når så mange sier de endrer på investeringsplanene sine. Det kan i verste fall bidra til at den nedturen næringslivet på Vestlandet nå opplever, trekker ut i tid, sier Fresvik. 

Hun legger til at økte investeringer også er nødvendig for å sikre at næringslivet klarer å gjennomføre omstillingen til en mindre oljeavhengig fremtid. 

Vestlandsindeks, en kvartalsvis rundspørring blant 700 bedriftsledere i de fire vestlandsfylkene utgitt av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, viser at hovedårsaken til at bedrifter reduserer, utsetter eller kansellerer planlagte investeringer er etterspørselsrelatert. 

50 prosent sier at investeringsbremsen skyldes at bedriften er usikker på fremtidig etterspørsel, 40 prosent sier det kommer av sviktende etterspørsel, mens 23 prosent hevder dette skyldes mangel på tilgang på finansiering. 

- Dette tyder på at mens noen justerer investeringsplanene sine fordi de reelt opplever et fall i etterspørselen, sitter mange på gjerdet og avventer om ringvirkningene fra lavere aktivitet i petroleumsnæringen treffer dem, kommenterer Fresvik.

Hun synes også det er urovekkende at såpass mange oppgir manglende tilgang til finansiering som årsaken til at investeringene er utsatt eller kansellert. 

- Dette stemmer dessverre overens med uttalelser om at regelverket vedrørende økte kapitalkrav i kombinasjon med svakere makroøkonomiske utsikter kan føre til at norske banker reduserer utlånsveksten til næringslivet. 

- For egen del har Sparebanken Vest en målsatt utlånsvekst i 2016 til bedriftskunder på ca 2,5 prosent, og vi er i god rute til å nå det målet, sier Fresvik.

Finnes positive unntak
På tross av at nær halvparten av bedriftene ikke mener 2016 er et godt år for å gjøre investeringer svarer likevel 25 prosent at de planlegger gjennomføre investeringer i løpet av de neste 6 månedene. Det er særlig eksportbedrifter og i Hordaland det er flest som forventer at de vil investere. Bransjemessig er det eiendom og finans og forretningsmessig tjenesteyting og IKT som planlegger flest investeringer.

- Sett fra Sparebanken Vest sitt ståsted stemmer dette bildet overens med det indeksen viser. Banken skal i løpet av 2016 øke investeringsbudsjettet betydelig for å sikre at bankens drift tilpasser seg kundenes forventninger og fremtiden. Det innebærer økte investeringer i roboter, IT-verktøy og gode selvbetjeningsløsninger for kundene våre. Bank- og finans er en av de næringene hvor det pågår en betydelig omstilling til en mer automatisert og heldigitalisert verdikjede, sier Fresvik. 

Andre interessante funn i undersøkelsen:
• For 2. kvartal 2016 viser Vestlandsindeks en resultatindeks på 56,4 poeng, som er det laveste nivået målt siden indeksen ble lansert i 1. kvartal 2012.
• Forventningsindeksen i Vestlandsindeks 2/2016 viser 60,6 poeng. Det er høyere enn de tre foregående kvartalsvise målingene.
• 18 % sier utviklingen i etterspørselen og ordreinngangen har vært negativ siste tre måneder, mot 14 % i 2. kvartal 2015.
• 45 % vurderer markedsutsiktene for de neste 6 måneder som positive, mot 49 % i 2. kvartal 2015.
• 21 % venter å øke antall årsverk neste seks måneder, mens 11 % vil redusere. I 1. kvartal 2016 var de samme observasjonene hhv 19 % og 8 %.
• Fordelt på de ulike fylkene venter 13 % av Rogalandsbedriftene å redusere årsverk neste seks måneder, 10 % av hordalandsbedriftene, 6 % av bedriftene i Sogn og Fjordane og 11 % av bedriftene i Møre og Romsdal.
• Av bedrifter med mer enn 50 % av omsetningen knyttet til olje, svarer 30 % at de har redusert antall årsverk siste tre måneder sammenlignet med 40 % i 1. kvartal 2016. 20 % av de samme bedriftene forventer å redusere antall årsverk neste seks måneder. 


For mer informasjon se vedlagte rapport øverst i artikkelen eller kontakt: 

Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest på tlf: 959 28 038

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor