Farge

Sparebanken Vest omstiller for å møte fremtiden

Sparebanken Vest offentliggjør i dag offensive grep for å sikre en enda mer kundeorientert og effektiv organisering.
- Endret kundeadferd, økt digitalisering og strammere regulering setter store og endrede krav til bankdrift fremover. Kundenes bruk av bank er i en rivende utvikling, og vi må hele tiden ligge et steg foran. Sparebanken Vest øker satsningen på innovasjon og digitale tjenester, og gjør endringer i organisasjon og distribusjon for å tilpasse banken til nye bruksmønstre, forventninger og behov, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest. 
Justeringene banken nå gjør skal bidra til å sikre Sparebanken Vest fremtidig lønnsomhet og konkurransekraft for å møte kundenes fremtidige behov for banktjenester. 
- De endringene vi presenterer i dag er et resultat av det fremtidsbildet vi ser for oss innen bruk av banktjenester. Vi opplever akselererende vekst i bruk av mobilbank og andre digitale tjenester, parallelt med færre besøk i bankens filialnett. 2015 vil kanskje bli husket som året hvor kundene våre sluttet å bruke skranken, sier Kjerpeseth. 

Han forteller at som et resultat av målrettet jobbing ble antall manuelle transaksjoner i skranken i fjor redusert med 78 %. Knappe 10 % av bedriftskundene var i skranken i fjerde kvartal isolert sett, og kun 5 % av personkundene i fjorårets tre siste måneder. I tillegg ble 81 % av lånedokumentene signert digitalt. 

Sparebanken Vest vil i løpet av de siste fem årene ha lagt ned halvparten av sine bankkontor. I samme tidsrom har antall innlogginger i mobilbanken økt fra null til over 14 millioner i 2015. 

- Tilbakemeldingene fra kundene er at de ønsker at Sparebanken Vest skal være tilstede som samtalepartner og rådgiver ved de store finansielle valgene, og derfor opprettholder vi fortsatt en ledende kontorstruktur i vår region. Samtidig ønsker nå kundene å gjennomføre de fleste dagligbanktjenester på egenhånd på nett eller mobil, og behovet for et bankkontor i umiddelbar nærhet er derfor redusert. 

- Kontorreduksjonen innebærer at vi samler rådgivningskompetanse i våre større kontor, og med dette styrker vi vårt totale tjenestetilbud, sier Kjerpesett. 

Ressurs- og kompetansevridning
I fjerde kvartal lanserte banken en ny organisasjonsstruktur tilpasset fremtidige kundebehov, inkludert opprettelsen av en egen enhet for Innovasjon og kundeopplevelse. Omstillingen vil også innebære etablering av nye betjeningskonsepter og ny direktebank, samt økt automatisering og anvendelse av robotteknologi som vil gi forenkling av bankens arbeidsprosesser.

Endret betjeningskonsepter og distribusjonsstrategi medfører at Sparebanken Vest vil redusere antall bankkontor fra 44 til 35 og antall årsverk med om lag 100 innen utgangen av 2016.  Innenfor deler av virksomheten er det i tillegg behov for rekruttering av ny kompetanse. 

- For banken innebærer omstillingen at kostnadsstrukturen og kompetanseprofiler i banken må vris betydelig.  Vi må investere og endre oss for å kunne ha tilstrekkelig utviklingskapasitet og slik levere gode kundeopplevelser for fremtiden, sier Kjerpeseth.

Endringene vil gjelde hele banken, og i omstillingsarbeidet har det vært tett dialog mellom ledelsen og bankens tillitsvalgte.

Bygger opp under bankens mål
- Vårt mål er å forbli en selvstendig sparebank på Vestlandet, som tilbyr regionen et bredt spekter av finansielle tjenester og kjennetegnes ved lokal forankring, langsiktighet og samfunnsmessig ansvar. For å oppnå dette må Sparebanken Vest drive effektivt og tilpasse seg utviklingen i kundeadferd. Endringene skal bidra til at banken når sine finansielle mål på egenkapitalavkastning (over 11 %) og soliditet (ren kjernekapital 14,5 % ultimo 2016) som igjen gir en attraktiv avkastning på bankens egenkapitalbevis.

- Endringene vil bidra til at Sparebanken Vest har et godt utgangspunkt for å oppnå så vel bankens finansielle mål som samfunnsoppdraget i en mer digital fremtid, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.


Kontaktperson i Sparebanken Vest for ytterligere informasjon: 

Informasjonssjef Lars Ove Breivik på telefon: 415 06 999 


Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor