Farge
Norges Bank - sentralbanksjef Øystein Olsen
Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen tror ikke på sitt eget regionale nettverk, hva gjelder lønnsveksten.

Uendret rente fra Norges Bank

Norges Bank uenig med seg selv - holder renten uendret på 0,75 prosent.
Av: Jørgen Gudmundsson - senior risikoanalytiker

Norges Bank sitt hovedstyre besluttet i dag å beholde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Vi ventet at styringsrenten skulle senkes på dette møte, men var klar over at utfallet var usikkert. Norges Bank trekker fram de samme avveiningene som vi gjorde, nemlig en ekspansiv finanspolitikk og svak kurs motsvarer nedgangen i innenlandsk etterspørsel. 

Men Norges Bank tror ikke på sitt eget regionale nettverk, hva gjelder lønnsveksten. Norges Bank spår en lønnsvekst som er en del høyere enn nettverket sitt. Det er trolig årsaken til at de velger å holde renten i ro nå. I tillegg føler de seg programforpliktet til å vektlegge at en lavere rente øker risikoen for at veksten i eiendomspriser og gjeld tiltar. 

Norges Bank la også fram Pengepolitisk rapport samtidig som rentemøtet. I rapporten er det en grundig gjennomgang av norsk økonomi med fremtidsutsikter og en rentebane. Rentebanen er en prognose, ikke et løfte, på fremtidige styringsrenter betinget på at norsk økonomi utvikler seg slik Norges Bank så for seg i rapporten. Rentebanen tilsier en 50 % sannsynlighet for et kutt til i mars, og en sannsynlighet for et kutt til i løpet av høsten. Utvikling i rentebanen var godt i tråd med våre forventninger på forhånd, se figur under. 

Norges Bank nedjusterer veksten for neste år noe. Bakgrunnen er nedjustering av anslaget for vekst på privat etterspørsel. På en annen side oppjusterer de anslaget for offentlig etterspørsel. I statsbudsjettet for neste år legges det opp til et strukturelt, oljekorrigert underskudd som utgjør 7,1 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Det er en økning på 0,7 prosentenheter fra inneværende år. Norges Bank har også gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til den motsykliske kapitalbufferen i bankene uendret. Beslutningsgrunnlaget for rådet er gjengitt i Pengepolitisk rapport 4/15.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor