Farge
Vestlandsindeks 4-2015

Optimismen faller videre blant Vestlandsbedriftene, men i et roligere tempo

Vestlandsindeks 4/2015 viser at den negative utviklingen fortsetter, men i et roligere tempo enn de siste kvartalene. Vestlandsbedriftene sier siste kvartal har vært svakere enn tidligere og troen på det neste halvåret faller desto mer. Det kan tyde på at næringslivet tror oljenedturen vil bli mer langvarig og ramme næringslivet bredere, enn først antatt. Sogn og Fjordane er imidlertid lyspunktet og skiller seg positivt ut på Vestlandet.

Last ned hele Vestlandindeks nr. 4-2015 i pdf-format her

Resultatindeksen, som indikerer hvordan bedriftene har opplevd siste tre måneder, faller til nytt bunnivå på 57, mens bedriftenes forventninger til neste halvår faller noe mer til 58. Differansen mellom nå- og fremtidsindeksen har aldri vært mindre. Likevel er fallet i 4. kvartal mindre markert for begge indeksene enn det man så i forrige kvartal. 

Vestlandsindeks er en rundspørring blant 700 bedriftsledere i de fire vestlandsfylkene utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Den er en ledende indikator for utviklingen i produksjon, sysselsetting og investeringer på Vestlandet. Indeksen kan komme ut på et tall mellom 0 og 100, hvor et tall under 50 indikerer pessimisme og et tall over 50 indikerer optimisme.

- Funnene i Vestlandsindeks tyder på at næringslivet på Vestlandet forventer at oljenedturen vil vare lenger ved, og det skal bli interessant å se om vi i 2016 får en situasjon hvor forventningene til fremtiden er lavere enn opplevd økonomisk situasjon, sier konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

Fresvik forteller at i 4. kvartal er det fortsatt slik at det er de mest oljerelaterte bedriftene som tynger indeksen, men at svakere optimisme også sprer seg til andre næringer. 

Hovedårsaken til den svakere optimismen er synkende etterspørsel og majoriteten av de spurte bedriftene svarer at dårlig etterspørsel er hovedårsaken til den negative markedsutviklingen.
- Mens oljerelaterte bedrifter synes å forberede seg på at oljenedturen kommer til å vare lenge, ser vi at også andre deler av næringslivet nå begynner å ruste seg for at smitteeffekten vil ramme deres virksomhet, sier Fresvik. 

For det neste halvåret ligger 23 prosent av bedriftene innenfor en forventningsindeks på 50 eller lavere, hvilket indikerer pessimisme, og det er oljerelaterte bedrifter som er mest negative. Til sammenligning var antallet som hadde en forventningsindeks under 50, og derav pessimister, 11 prosent i tredje kvartal.   

Rogaland flater ut, Hordaland ned
Rogaland er det vestlandsfylket som har opplevd svakest optimisme siste halvannet år, og resultatindeksen for de siste tre måneder er intet unntak. For Stavanger by isolert havner resultatindeksen for 4. kvartal under 50 for første gang i indeksens historie.
- Samtidig ser vi at den negative trenden i utviklingen i Rogaland flater ut, mens utviklingen i Hordaland derimot viser en kraftigere svekkelse. Det kan tyde på at annenhånds ringvirkninger av oljebremsen nå begynner å gjøre seg gjeldende i sterkere grad også i Hordaland, som i likhet med Rogaland har oljerelaterte virksomheter, men mer i form av underleverandører til oljeselskapene, kommenterer Fresvik. 

Samlet sett opplever Rogaland og Møre og Romsdal at den økonomiske situasjonen er uforandret fra forrige kvartal, mens indeksen går opp i Sogn og Fjordane.

Positive takter i Sogn og Fjordane
Utviklingen i Sogn og Fjordane går motstrøms, og viser gjennomgående stor optimisme på en rekke parametere. Andelen som forventer en økning i faktorene etterspørsel, investeringer, sysselsetting og utsalgspriser er størst i Sogn og Fjordane. 

Det er spesielt tre næringsgrupper som er svært positive til det neste halvåret i Sogn og Fjordane. Det er Overnatting- og serveringsvirksomhet, Ulike former for tjenesteyting og IKT samt Industri, kraft og oljeutvinning.

- Funnene i Vestlandsindeks stemmer godt overens med det bilde vi har av næringslivet i regionen, kommenterer regionbanksjef for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest Sogn og Fjordane, Olav Hjelle. 

 - I Sogn og Fjordane er det kun et fåtall virksomheter som er betydelig påvirket av oljebremsen og oljeprisen, men derimot en rekke bedrifter som opplever god og stabil drift. Hjelle trekker blant annet frem bedrifter innen forretningsmessig tjenesteyting og IKT. 

- Dette er bedrifter som har både private og offentlige kunder i Norge så vel som internasjonalt. Fiskeri og lakseoppdrett er en annen næring som gjør det meget godt, i tillegg til kraftindustrien, sier Hjelle. Han legger til at innen kraftutviklingen er det mye aktivitet med store pågående kraftutbygginger hos både Tinfos, Sognekraft samt en rekke andre mindre kraftaktører.

Kronen hjelper reiselivet
De to næringene som får merkbart god hjelp fra den svake norske kronekursen er metallindustrien og overnatting og servering. 
- I tillegg til en positiv kronekurs for reiselivsnæringen, har også litt bedre økonomiske tider i Europa og betydelig økt interesse for Norge fra asiatiske turister bidratt til å øke etterspørselen etter turistopplevelser i Sogn og Fjordane, sier Hjelle. Bookingtallene for inneværende år har vært gode, og det ser også lovende ut for 2016.

Dette blir bekreftet av Aurland Ressursutvikling, som er en reiselivsaktør med interesser i både Flåmsbanen «Norway in a nutshell», Fjordcruise i Nærøyfjorden, historiske Fretheim Hotell og Myrkdalen Fjellandsby.

- Reiselivet er en bransje som viser god vekst, og er definitivt en av de næringene Norge skal leve av fremover. Vi er så heldig å ha verdens vakreste natur som gjester fra hele verden ønsker å oppleve, og da må vi ta ut potensialet og sørge for økt verdiskapning, sier Solrun Hjelleflat, administrerende direktør i Aurland Ressursutvikling AS.  Hun forteller at for 2015 har Flåm hatt over en million reisende, og har allerede betydelige bestillinger for 2016.  Det er spesielt økt vekst fra turister fra Asia, USA, UK, men også nordmenn.
- Vi må jobbe enda mer for å snu reiselivet fra å være sesongbasert til å gi et helårstilbud, og målet vårt er å optimalisere i høysesong og styrke gjestetilbudet hele året, sier Hjelleflat. Hun mener gode tiltak vil være å utvide gjestetilbudet, differensiere i større grad og løfte kvalitet og pris. 
- Her vil den gunstige kronekurssituasjonen vil være til god hjelp for å få gjort disse grepene uten at markedet lar seg skremme, tror Hjelleflat. 

Blant tiltakene iverksatt i Flåm er bygging av en ny båt sammen med Fjord1 som skal løfte fjordopplevelsen ytterligere. 
- Båten vil øke gjesteopplevelsen og tilpasses verdensarvsparken både på utforming og med miljøvennlig teknologi. Dette er et innovativt prosjekt både på design og teknologi, og vil være et tilbud på fjorden allerede fra juni 2016. Vi er ikke i tvil om at denne investering vil betale seg fort med den størrelsen av gjestestrøm og den attraksjonsverdi vi ser denne båten vil få, forteller Hjelleflat. 

Svak sysselsetting også fremover
Underindeksen for sysselsetting er fortsatt den svakeste av alle underindekser i Vestlandsindeks 4/15, men er uendret fra tredje kvartal. Forventningene til utviklingen i sysselsetting neste seks måneder fortsetter derimot å falle.
- Vestlandsindeks bekrefter at Rogaland og olje- og gassrelaterte bedrifter til nå har vært områdene hvor de mest dramatiske endringene i sysselsetting har funnet sted. Samtidig antyder indeksen at denne utviklingen nå forplanter seg over på andre områder og regioner, sier Fresvik. 

For mens olje- og gassrelaterte bedrifter har redusert antall årsverk mest hittil er det nå forventet at den store nedskaleringen i de aller mest oljerelaterte virksomheter vil bremse neste seks måneder og at antall varslede nedbemanningsrunder innen disse bedriftene kan synke.

- Indeksen indikerer at behovet for nedbemanning nå flytter seg fra olje- og gassrelaterte bedrifter til resten av økonomien på Vestlandet, og tallene signaliserer at nedbemanninger det neste halvåret vil øke i omfang i spesielt Hordaland, foruten innen bedrifter som bare til en viss grad er avhengige av olje- og gassektoren, sier Fresvik.

Økte utsalgspriser? 
Svakere norsk kronekurs skaper et press på lønnsomheten til norske bedrifter som handler innsatsvarer fra utlandet, eksempelvis varehandelsbedrifter. 
Vestlandsindeks 4/15 viser at i 4. kvartal økte 18 % av bedriftene utsalgsprisene. Majoriteten av disse bedriftene finner vi innen varehandel, bilverksteder og annen tjenesteyting. Her økte 29 % prisene. 

Fremover er det imidlertid ventet sterkere oppgang i utsalgspriser. Da svarer nemlig 28 % at de vil øke prisene i løpet av de neste seks måneder, sammenlignet med 21 % i 3. kvartal. Innen næringen varehandel, bilverksteder og annen tjenesteyting svarer 36 % at de vil øke prisene neste halvår, og hele 83 % av disse sier det skyldes økte kostnader. 

- Jeg tror den viktigste årsaken til at mange nå varsler prisøkninger, er den kraftige og vedvarende svekkelsen vi har hatt av den norske kronen i en lengre periode, sier Fresvik. - Skal importbedrifter ivareta inntjeningen sin, er et virkemiddel å velte hele eller deler av de økte innkjøpskostnadene på kundene. Det tar tid for bedrifter å tilpasse prisene, men Vestlandsindeks 4/2015 indikerer at dette virkemidlet nå i sterkere grad tas i bruk, fortsetter konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik.

Andre interessant funn i undersøkelsen: 

  • 18 % sier utviklingen i etterspørselen og ordreinngangen har vært negativ siste tre måneder, mot 12 % i 4.kv 2014.
  • 27 % sier de vil øke investeringene de neste seks måneder mot 21 % i forrige måling, og 31 % i 4.kv 2014.
  • 16 % venter å øke antall årsverk neste seks måneder, mens 12 % vil redusere. I 4. kv 2014 var de samme observasjonene hhv 25 % og 9 %.
  • Fordelt på de ulike fylkene venter 15 % av Rogalandsbedriftene å redusere årsverk neste seks måneder, 13 % av hordalandsbedriftene, 7 % av bedriftene i Sogn og Fjordane og 9 % av bedriftene i Møre og Romsdal. 
  • 16 % sier de vil ha problemer med å øke kapasiteten dersom etterspørselen øker, mens 57 % sier det ikke vil by på vanskeligheter. I 4.kv 2014 var de samme observasjonene hhv 23 % og 49 %.
For mer informasjon vennligst kontakt: 
Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest på tlf: 959 28 038

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor