Farge
Prosent - COLOURBOX
Noe overraskende satte Norges Bank ned styringsrenten idag. Kombinert med generelle markedsforhold og sterk konkurranse bidrar dette til lavere renter for Sparebanken Vest sine kunder.

Rekordlav styringsrente kommer våre kunder til gode

Sparebanken Vest setter ned boliglånsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng.
- Vi har nå en historisk lav styringsrente etter dagens noe overraskende beslutning fra Norges Bank. Sparebanken Vest skal være konkurransedyktig og utviklingen i pengemarkedet, sammen med sterk konkurranse om bankkunder gjør at vi har besluttet å kutte rentene på boliglån til nye og eksisterende kunder, sier informasjonssjef Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest. 


Sparebanken Vest sin laveste veiledende boliglånsrente blir 2,45 prosent etter renteendringen. Dette gjelder for unge under 34 år (BLU), mens for ordinære boliglån over 2 millioner vil renten være 2,70 %. De nye prisene gjelder fra 28.09 for nye lån. For eksisterende kunder trer renteendringen i kraft primo desember.

Innskuddsrentene settes også ned samtidig med utlånsrentene med bakgrunn i utviklingen i pengemarkedsrentene. 

Sterk økning i ekstra-innbetalinger på boliglånene
Fra januar til og med juli i år var det en økning på hele 54 prosent i ekstraordinære låneinnbetalinger som kundene selv gjennomførte i nettbanken sin, viser tall fra Sparebanken Vest. 

En undersøkelse Sparebanken Vest nylig gjennomførte sammen med Respons Analyse viser at hver femte nordmann har betalt ekstra ned på lånet sitt det siste året, og Vestlendingene har vært de ivrigste nedbetalerne. En gjennomsnittlig boliglånskunde i Sparebanken Vest har i løpet av det siste halvannet år fått over 10.000 kroner årlig å rutte med etter skatt. 

 - Boliglånsrentene har blitt satt ned gjentatte ganger i løpet av det siste halvannet år til rekordlave nivåer, og det har gitt mange nordmenn mer penger å rutte med. Dette er penger som kan gå til økt forbruk eller økt sparing. Boliglånseiere som allerede har en full bufferkonto bør prioritere å betale mer ned på boliglånet eller spare i fond, fremfor å øke banksparingen slik innskuddsrentene er nå, sier Breivik. 

Hvordan spare best?
I perioder med lave renter på innskudd er det mange som er usikre på hvordan de best bør plassere sparepengene sine. Har du betalt ned lånet ditt til et nivå som du er komfortabel med, og bufferkontoen er full, bør du kanskje vurdere andre måter å plassere sparepengene på. 

- Imidlertid er det to ting du bør ta stilling til når man skal plassere penger. Det ene er hvor lang sparehorisont du har og det andre er hvor høy risiko du ønsker å ta. Dess høyere risiko du tar, dess større sannsynlighet er det for at du kan få økt avkastning på sparemidlene dine, forklarer Breivik. 

Fondsparing er et godt alternativ når du skal spare langsiktig.
- Både teorien og historiske data indikerer at fondsparing gir høyere avkastning sammenlignet med bankrente. Det negative er at du må tåle markedets svingninger. Risikoen er med andre ord høyere. Men det er her langsiktighet kommer inn. Skal pengene stå i fem eller ti år tåler du at markedet går litt opp og ned fra måned til måned, så lenge trenden er oppadgående. Sparer du i tillegg fast hver måned vil risikoen bli ytterligere redusert, fordi du kjøper fondsandeler på ulike tidspunkter, avslutter Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor