Farge
Norges Bank - sentralbanksjef Øystein Olsen
GJØR SOM MARKEDET FORVENTET: Øystein Olsen satte ned styringsrenten. (Foto: skjermdump fra Norges Banks pressekonferanse)

Rentekutt fra Norges Bank

Norges Bank sitt hovedstyre besluttet i dag å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,00 prosent.

Norges Bank la også fram Pengepolitisk rapport samtidig som rentemøtet. I rapporten er det en grundig gjennomgang av norsk økonomi med fremtidsutsikter og en rentebane. Rentebanen er en prognose, ikke et løfte, på fremtidige styringsrenter betinget på at norsk økonomi utvikler seg slik Norges Bank så for seg i rapporten. Rentebanen tilsier en 50 % sannsynlighet for ett kutt til i september, november eller desember.  

- Det var noe mindre enn hva vi hadde sett for oss på forhånd. Sparebanken Vest ventet at det skulle komme et kutt til i høst og en sannsynlighet for et kutt til neste år, sier senior risikoanalytiker Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest.

Norges Bank begrunner rentekuttet med at utviklingen i norsk økonomi har vært litt svakere enn ventet og utsiktene fremover er noe svekket.

Samtidig besluttet Finansdepartementet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene skal økes til 1,5 prosent fra 30. juni 2016, i tråd med råd fra Norges Bank. Det er fra før besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet skal være 1 prosent fra 30. juni i år.

LAVERE RENTE I SPAREBANKEN VEST
Sparebanken Vest - informasjonssjef Lars Ove Breivik- Rentekuttet fra sentralbanken er i tråd med det både markedet og vi forventet. Sparebanken Vest annonserte allerede for 3 uker siden at banken kuttet boliglånsrentene, sier informasjonssjef Lars Ove Breivik.

- Sparebanken Vest sin beste boliglånsrente gjelder for unge boligkjøpere er nå 2,70 %, mens våre ordinære nedbetalingslån og såkalte flexilån nylig fikk en rentenedgang på inntil 0,30 prosentpoeng. Nye ordinære nedbetalingslån over 2 millioner har nå en rente på 2,90 %, sier Breivik.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor