Farge
Sentralbanksjef Øystein Olsen - Norges Bank
Sentralbanksjef Øystein Olsen overrasket markedet med ikke å sette ned styringsrenten idag. Konsensus blant analytikere var en forventet nedgang på 25 basispunkter. (Foto: Norges Bank)

Ingen rentekutt fra Norges Bank, overraskende «NOK»

Sentralbanksjef Øystein Olsen gikk mot strømmen av forventninger og gjorde ikke som den svenske sentralbanken.
Av: Jørgen Gudmundsson

Norges Bank valgte i dag å beholde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Dette kom overraskende på samtlige makroøkonomer og markedsaktører, som svarte med å sende kronekursen opp. Kronen styrket seg umiddelbart 25 øre mot euroen. Samtidig som rentebeslutningen, lanserte Norges Bank sin renteprognose for de kommende årene. Den viser at hvis utviklingen blir slik Norges Bank ser for seg, kuttes renten i mai eller i juni til 1 prosent, og skal bli værende på det nivået ut 2017.

Begrunnelsen for dagens rentebeslutning var avveiingen mellom utvikling i realøkonomien som har vært om lag som ventet på den ene siden og sterk boligprisvekst på den andre siden. Norges Bank skrev at utsiktene for norsk økonomi er svakere enn ventet og drivkreftene for inflasjonen lengre fram også er svake, og det skulle tilsi en lavere styringsrente nå. Men hensynet til boligpriser og bekymring for oppbygging av finansielle ubalanser trakk i motsatt retning.

Men, det er ikke av større bekymring at Norges Bank kommer til å kutte renten før sommeren. Det kan også være en taktisk årsak til dette. Ved å spre rentekuttene noe ut i tid, vil svekkelsen av kronekursen vare lenger ved, og effekten på importert inflasjon være større.

Nøkkeltall som vi bør være særlig opptatt av i tiden som kommer er boligpriser, konsum og arbeidsledighetstall.
Norges Bank - Pengepolitisk Rapport 1 2015 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor