Farge

Spar X produkter – hva er dekket av Bankenes sikringsfond?

Alle SparX produkter solgt av Sparebanken Vest, med ett unntak, er knyttet til bankinnskudd. Disse innskuddene er beskyttet av Bankenes Sikringsfond, oppad begrenset til et samlet innskudd pr. person/foretak på inntil 2 millioner.

Det er kun Spar X Topp 20 som ikke er omfattet av Bankenes Sikringsfond. Denne forfaller 15.12.2008 og kommer til utbetaling 23.12.2008.

Media har fredag 10.oktober et unyansert bilde av hvilke strukturerte produkt er som er med i garantiordningen i Bankenes Sikringsfond. Dagens Næringsliv skriver, " Over 30 milliarder norske sparekroner er ikke sikret mot en bankkrise ettersom de er satt inn i såkalte «garanterte spareprodukter. Slike spareløsninger er ikke beskyttet som vanlig innskudd hos Bankenes Sikringsfond, melder NRK."

Det er viktig å presisere at garanterte produkter er solgt som en av to muligheter:
• Bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA)
• Aksjeindeksert Obligasjon (AIO)

Alle Bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA)er dekket av ordningen til Bankenes Sikringsfond etter lov av 06.12.1996 nr.75. Dette burde vært presisert i dagens nyhetsbilde. Ordningen trer i kraft om bankene skulle komme i en krisesituasjon der de ikke lenger er i stand til å dekke sine forpliktelser.

Sparebanken Vest er tilsluttet Sikringsfondet. Det betyr at kunder som har BMA og andre innskudd har sikkerhet for inntil 2 mill etter denne ordningen.
Aksjeindekserte obligasjoner er ikke dekket av ordningen til Sikringsfondet fordi dette ikke er et bankinnskudd , men en obligasjon. Det betyr at kunden løper en risiko med hensyn til hvorvidt banken kan gjøre opp den avtalte fremtidige garanterte utbetalingen. Risikoen er begrenset. Vi kan i denne sammenhengen vise til uttalelser fra blant annet finansminister og Kredittilsynet.

Her finner du en oversikt over Sparebanken Vest sine SparX produkter. 

Spar X

Struktur

Spar X ASIA*

BMA

Spar X Topp 20

AIO

Spar X Favoritt*

BMA

Spar X Topp 20 06/09*

BMA

Spar X Energi og Eiendom*

BMA

Spar X Asia og Europa*

BMA

Spar X Global Aktiv*

BMA

Spar X BRIC 40*

BMA

Spar X BRIC 40 II*

BMA

Det er kun Spar X Topp 20 som ikke er omfattet av Bankenes sikringsfond. Denne forfaller 15.12.2008 og kommer til utbetaling 23.12.2008.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor