Farge

Optimisme i Bergen

Bergensere flest tror ikke finanskrisen eller utsiktene til lavkonjunktur får vesentlig betydning for deres private økonomi. I en spørreundersøkelse Respons har gjort for Sparebanken Vest svarer 82 prosent at de tror deres økonomiske situasjon kommer til å utvikle seg positivt eller forbli uendret de neste 12 månedene.

Av de 1000 spurte sier halvparten at de ikke planlegger noen spesielle økonomiske tiltak som følge av uroen på finansmarkedet. 37 % av bergenserne tenker på å redusere sine kjøp av varer og tjenester som følge av den internasjonale finanskrisen. Kun tre prosent vurderer å selge bil eller fritidsbolig, og fire prosent vurderer å binde lånerenten. Tilbøyeligheten til å senke forbruket er naturlig nok størst blant dem som tror at deres private økonomi kommer til å utvikle seg negativt de neste 12 månedene.

- Undersøkelsen viser at de fleste tror at deres økonomiske situasjon enten vil bedres eller holde seg på samme nivå i de neste tolv månedene, sier direktør for informasjon og samfunnskontakt i Sparebanken Vest, Jørn Lekve, i et intervju med Bergensavisen 21. oktober 2008. Lekve vil ikke kategorisere folk som naive av den grunn. – Så lenge folk er i arbeid, og virksomheten går bra, er de fleste avslappet omkring sin privatøkonomi, sier han.

Tror på lavere boligpriser – uenige om renteutviklingen 

Syv av ti bergensere mener prisene på boliger i Bergens-området kommer til å falle de nærmeste fire månedene, og bare fem prosent tror prisene skal opp. I forhold til renteutviklingen på boliglån spriker derimot bergensernes oppfatninger: 37 prosent av de spurte tror renten vil gå ned, mens 32 prosent tror at den vil gå opp. 24 prosent sier at de tror boliglånsrenten vil holde seg på dagens nivå de neste fire månedene.
- Denne undersøkelsen ble utført før bankens planlagte renteoppgang i november ble avlyst den 17. oktober. Antallet som tror renten vil gå ned hadde kanskje vært større dersom den hadde blitt utført etter dette, sier Lekve.

Håper rentetoppen er nådd

Han legger til at Sparebanken Vest håper at rentetoppen er nådd, men at det er positivt at folk er nøkterne i synet på renteutviklingen - det betyr at det er mindre sannsynlighet for at de vil låne over evne. Spesielt de yngre ser ut til å ha et nøkternt syn på renteutviklingen. Av de under 30 år tror nesten halvparten at renten fortsatt vil øke i løpet av de neste fire månedene, mens de over 60 år i større grad forventer en rentenedgang.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor