Farge

Ny styringsrente fra Norges Bank

Dette var i samsvar med markedets forventninger, og med den koordinerte internasjonale rentenedsettelsen i forrige uke.

Her er konsekvensene i markedet en halv time etter beslutningen i Sentralbanken:

  • Kronen, som forøvrig er veldig svak, svekket seg videre med 4 øre mot Euro til 8,62.
  • Både korte og lange renter kun 2-3 hundredeler ned.
  • Dette betyr at for eksempel 3 måneders NIBOR på 6,60% er fortsatt hele 1,35%-poeng over styringsrenten, mot normalt 0,30 før kredittkrisen...

Her er Norges Banks velformulerte begrunnelse:
Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 5,25 prosent med virkning fra 16. oktober 2008.

– Krisen i de internasjonale finansmarkedene er blitt dypere og vil derfor få større virkninger på norsk økonomi enn tidligere antatt, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

– Til tross for omfattende tiltak fra myndighetene har problemene som oppsto i det amerikanske banksystemet spredt seg til de fleste markeder og land, særlig etter 15. september. Kredittkanalene er tørket inn. Utsiktene for den økonomiske veksten i verden det neste året er blitt vesentlig dårligere, sier Gjedrem.

Også her hjemme er det mindre tilgang på kapital, og finansieringen for banker, bedrifter og husholdninger er dyrere og til dels vanskeligere tilgjengelig. Bankene har satt opp sine utlånsrenter. Inflasjonen er fortsatt høy, men kreftene som har bidratt til den høye prisveksten er nå svekket.

– Det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem. Det er vanskelig å si noe om sannsynligheter for ulike utfall. Derfor kan det nå være mest robust å iverksette tiltak som kan dempe usikkerheten og demme opp for særlig ugunstige utfall for økonomien. Det tilsier en mer aktiv pengepolitikk enn vanlig, både i rentesettingen og gjennom likviditetspolitiske tiltak.

– Norske myndigheter har satt i verk omfattende tiltak for å avhjelpe situasjonen i penge- og kredittmarkedene. Norges Bank følger utviklingen nøye og vil fortsette å tilføre likviditet i kroner og dollar når det er riktig, sier Svein Gjedrem. Det er som planlagt et nytt rentemøte 29. oktober der hovedstyret også vil vurdere utsiktene for styringsrenten fremover.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor