Farge

Frist 26.9 - Kunstnerstipend 2008

For å støtte skapende, profesjonelle kunstnere på Vestlandet, utlyser Sparebanken Vest stipend innenfor ord, lyd og bilde på til sammen kr 750 000 i 2008.
Banksjef Gro Reppen ønsker mange søkere.

- Vestlandet har et rikt kunst- og kulturliv og mange profesjonelle kunstnere. Tradisjonelt sett gir samfunnet mindre midler til den skapende fasen enn til framføring og til institusjoner i tilknytning til kunst og kultur. Vi ønsker å bidra til å endre dette, sier banksjef Gro Reppen i Sparebanken Vest sin samfunnsnyttige virksomhet Visjon Vest. Sparebanken Vest har over tid valgt å være en aktiv bidragsyter innenfor kulturlivet på Vestlandet. Vi ser på kultur som en viktig faktor i utviklingen av Vestlandet og det sterke og mangfoldige kulturlivet i regionen.

Hvordan søke om kunstnerstipend
Det er mulig til å levere søknad for arbeid som inngår i flere av kategoriene ord, lyd og bilde. Det kan likevel kun søkes i en av disse kategoriene.

Søker skal dokumentere virksomhet på Vestlandet i dag, innenfor de fire vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Pengene kan brukes til prosjekt, reise eller som arbeidsstipend. Det rettes krav om rapport for hvordan stipendet ble brukt innen utgangen av 2009.

Tre fagjuryer velger ut stipendmottakerne.
Det er etablert en fagjury for hver av de tre kategoriene - Ord - Lyd - Bilde.
Her ser du medlemmene i de tre fagjuryene

Ord - skjønnlitteratur, filmmanus og scenedramatikk.
Leder for Skriverkunstakademiet i Hordaland Olaug Nilsen (juryleder), forfatter Øyvind Rimbereid og forfatter Siri Kvamme

Olaug Nilsen
Olaug Nilsen - juryleder

Øyvind Rimbereid
Øyvind Rimbereid

Siri Kvamme
Siri Kvamme

Lyd - komposisjon og nyskapende musikk i alle sjangre.
Komponist Nils Henrik Asheim (juryleder), folkemusiker Synnøve S. Bjørset og daglig leder for BRAK Frøydis Moberg

Nils Henrik Asheim
Nils Henrik Asheim - juryleder

Synnøve S. Bjørset
Synnøve S. Bjørset

Frøydis Moberg
Frøydis Moberg

Bilde - bildekunst, kunsthåndverk, design, arkitektur mm
Billedkunstner Hilde Skjeggestad (juryleder), direktør Sogn og Fjordane Kunstmuseum Morten J. Svensen og billedkunstner/ fotograf Geir Egil Bergjord

Hilde Skjeggestad
Hilde Skjeggestad - juryleder

Morten Johan Svendsen
Morten J. Svendsen

Geir Egil Bergjord
Geir Egil Bergjord

.
Hver jury skal finne fram til de beste søknadene i hver kategori og står fritt i dette arbeidet. Fagjuryene innstiller hver for seg og i samarbeid, for så sammen med banken å gjøre endelige vedtak om tildelinger. Det deles ut inntil 5 stipend á kr 50 000 i hver av de tre kategoriene. Unntaksvis kan det deles ut færre stipend á større summer.

Slik søker du.
Her kan du laste ned søknadsskjema. Søknaden skal postlegges som brev i fire komplette eksemplarer. Ufullstendige søknader og søknader som inneholder mer enn 4 vedlegg blir ikke behandlet. Søknadspapirer returneres ikke.

Tidligere stipendmottakere kan ikke søke før etter 3 år.

Søknadsfrist er 26. september 2008.

Tildeling finner sted 27.november 2008.

 

 

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor