Farge

Vestlandskonferansen 2008

Konferansen arrangeres av Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet Visjon Vest i samarbeid med Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Firda og Sunnmørsposten. Den konsentrerer seg om energiformer og kompetanse der Vestlandet har særlig styrke, vannkraft, vindkraft, olje/gass, solenergi og bioenergi.
På konferansen skal IRIS Research og BI-professor Torger Reve i fellesskap legge frem en rapport som beskriver hva som finnes av grønne energiprosjekter og hva som skal til for å realisere det store potensialet landsdelen har på området. Den skal i tillegg skissere hva dette kan skape av næringsutvikling.

Vestlandet har unike fortrinn innen miljøvennlig energi og kan spille en viktig rolle for at EU når målet om at 20 % av energien skal komme fra fornybare kilder i 2020.

Norges fremste gründer innen miljøvennlig energi Alf Bjørseth, EUs ambassadør til Norge Percy Westerlund, leder i Stortingets energi- og miljøkomité Gunnar Kvassheim (V), stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (Frp), statssekretær Geir Pollestad og leder i Natur og Ungdom Ingeborg Gjærum blir blant aktørene på konferansen.

- Vestlandskonferansen er et verksted for å drøfte landsdelens utvikling. Energi drøftes normalt i et klimaperspektiv, men for Vestlandet er det også viktig å få frem det store potensialet for næringsutvikling, sier banksjef Harald Queseth i Visjon Vest.


Mer info og påmelding på www.vestlandskonferansen.no

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor