Farge

Store svingninger i aksjemarkedet.

Oslo Børs
2007 ble et aksjeår med store svingninger. Oslo Børs Hovedindeks endte til slutt på 490,81 poeng, en oppgang på 11,5 % for året.
Aksjemarkedet var preget av brå kast og høy volatilitet påvirket av dårlige boliglån i USA, krise i det internasjonale kredittmarkedet, finansuro, svak dollar, rekordhøy oljepris, svekket tro på videre vekst i USA og flere skuffende selskaps resultater for 3. kvartal.

Etter en god start kom den første reaksjonen i februar/mars, da Oslo Børs Hovedindeks falt 8,5 % på de første tegn til internasjonal uro i finansmarkedene.
Oslo Børs reiste seg raskt igjen og steg til ny "all time high" 19. juli da Hovedindeksen nådde 524,37 poeng. Misligholdte subprime lån i USA og sjokkerende tap i internasjonale storbanker, fikk deretter børsene igjen til å skjelve. Oslo Børs Hovedindeks falt til 440,23 poeng i løpet av en måned - en nedgang på 16 % fra toppen.

Interbank markedet fungerte dårlig og både amerikanske og europeiske sentralbanker stilte store summer til disposisjon for å bedre likviditeten i markedet.
Utover høsten hentet Oslo Børs inn noe av det tapte, og klarte til slutt å gi investorene noe i overkant av det som regnes som en langsiktig normal-avkastning i aksjemarkedet.

Store kursvariasjoner på Oslo Børs.
Blant del-indeksene på Oslo Børs var det store kurs variasjoner. Best gikk det for Forsyning( kraft) med en oppgang på 47,9 %. Deretter fulgte den trauste industri-indeksen med + 42,5 %, IT med
+ 28,3 %, Telekom + 13 %, Material (råvarer) + 12,8 %, Energi + 7,5 %, Finans - 3,3 %, Forbruk
- 4,2 %, Helse - 12,1 %, og til slutt Konsum (fisk) med - 15 %.

Grunnfondsbevis indeksen var - 4,6 %, mens Sparebanken Vest grunnfondsbevis var - 2,2%, inkl.utbytte kr. 18,25, og sluttet året med kjøpernotering kr. 190.

Internasjonale aksjebørser i hver sin retning.
Morgan Stanleys Verdensaksjeindeks var i 2007 + 7,1 %, mens Europaindeksen FTSE Eurotopp 300 var + 0,7 %. I USA var Dow Jones Ind. aksjeindeks + 6 % og teknologiindeksen NASDAQ
+ 9,8 %. Utviklingen blant sentrale aksjebørser gikk ofte i hver sin retning; i Tokyo endte Nikkei 225 indeksen - 11,1 %, mens Hang Seng i Hong Kong var + 38,1 %, London/FTSE 100 var + 3,8 %, Frankfurt/DAX + 22,3 %, Paris/CAC + 1,3 % Helsinki/HEX + 20,5 % og Stockholm/OMX - 5,8 %.

Oslo Børs med flere omsetnings rekorder.
Aktiviteten på Oslo Børs var meget høy i 2007. Omsetningen økte med 25 %, det ble i gjennomsnitt handlet for 12,9 milliarder kroner pr.dag.
Det ble i gjennomsnitt gjort 48.500 handler pr. dag, som er en økning på 37 % fra året før. I 2007 ble det også notert 57 nye selskaper på Oslo Børs, inklusiv 27 selskaper på den nye markeds-plassen Oslo Axess. Selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axsess, hentet i fjor inn hele 60 milliarder kroner, som er ny rekord.

Oljeprisen til rekordnivå.
Prisen på Nordsjøoljen Brent Blend steg 60 % i løpet av 2007 og sluttet på USD 93,94 pr. fat. En lav dollarkurs, et stramt oljemarked med høy etterspørsel og til tider mye geopolitisk uro, bidro til å skyve oljeprisen over 90 dollar allerede i slutten av oktober og har siden pendlet like under 100 dollar merket.
Den amerikanske dollaren falt fra 6,26 til 5,41 mot kroner.

Norske renter høyere.
Aksjemarkedet har så langt taklet de høyere rentene relativt bra. I løpet av 2007 steg 3 måneders pengemarkedsrente fra 3,91 % til 5,88 %, mens renten på det 10 år lange norske statslånet var opp fra 4,36 % til 4,68 %.

Hva så med aksjeåret 2008 ?
Ekspertene er langt fra enige - og spådommene spriker mye. De fleste er likevel forsiktige optimister og håper på positiv avkastning også i 2008.
Aksjemarkedet vil nok bli meget krevende, fortsatt volatilt, uforutsigbart og enda mer selektivt. Mye avhenger av faktorer som utviklingen i den internasjonale økonomiske veksten, selskapenes inntjening, virkningene av uroen i kredittmarkedene, utviklingen i boligpriser, sysselsetting og energipriser. En ting er iallefall sikkert; 2008 blir spennende.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor