Farge

Uendret styringsrente fra Norges Bank

Norges Bank holdt som ventet renten uendret på 1,5 % ved onsdagens rentemøte.

- Sentralbanken peker på at utviklingen her hjemme i Norge har vært omtrent som ventet siden forrige rentemøte i august, sier rente- og valutamegler Kjetil Patrick Benson i Sparebanken Vest.

Aktiviteten er god i næringer relatert til petroleumssektoren, mens øvrig eksportindustri blir rammet av svake eksportmarkeder. Sentralbanken påpeker også at den norske kronen har styrket seg og er nå sterkere enn lagt til grunn i Pengepolitisk rapport 2/2012, offentliggjort i juni 2012.

SOM VENTET: Rente- og valutamegler
Kjetil Patrick Benson i
Sparebanken Vest fikk ingen
overraskelser fra Norges Bank.

- Norges Bank sier styringsrenten holdes lav fordi prisveksten er lav og fordi rentene internasjonalt er svært lave, påpeker Benson. 

Norges Bank presenterte også rentebanen som en del av Pengepolitisk rapport nr. 3/2012. I onsdagens rapport signaliserte sentralbanken en noe lavere rentebane enn ved Pengepolitisk rapport 2/2012. I følge rentebanen forventer nå Norges Bank at neste renteøkning vil komme mellom mars og august 2013, med størst sannsynelighet i august. Dette kommer av lav vekst hos våre handelspartnere som vil føre til en lav rente ute lenge. Norges Bank legger nå til grunn at veksten i Norge fortsatt vil være sterk fremover, og endrer ikke vekstanslagene for Norge fra det som ble annonsert i forbindelse med Pengepolitisk rapport 2/2012.

Sparebanken Vest sitt syn er at det vil ta tid før veksten tar seg opp hos våre handelspartnere. I Sør-Europa er fortsatt ikke problemene løst og det ser ut til at veksten blir svakere enn ventet. Dette fører til at Norges Bank vil holde en lav styringsrente fremover.

- Vi holder oss derfor til prognosen om at neste renteheving kommer i tredje kvartal 2013, og at renten ligger på 1,75 % ved utgangen av 2013, avslutter Benson. 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor