Farge

Sparebanken Vest endrer for å møte fremtidens bankbehov

Sparebanken Vest vil redusere antall kontorer på Vestlandet fra 53 til 44. De ni kontorene som innstilles avviklet er Sletten, Sveio, Sæbøvik, Skånevik, Frekhaug, Rong, Ulvik, Eidfjord og Jondal.
- Hele næringen jobber nå for å tilpasse virksomheten til en ny bankhverdag. Vi må erkjenne at vi ikke står foran et digitalt paradigmeskifte – vi står faktisk midt oppe i det. Samtidig er hastigheten i alle de endringene som skjer akselererende, og vi er i en brytningstid hvor kundene bruker banken på en ny måte og etterspør nye tjenester. Vårt kontornett på Vestlandet vil fortsatt ha en sterk posisjon i fremtiden, hvor kundemøter og rådgivningstjenester vil stå sentralt, men det må tilpasses nye behov.

- Vi er opptatt av å sikre at Sparebanken Vest er et konkurransedyktig alternativ for kundene på Vestlandet også i fremtiden, og at vi ikke er en statisk tilskuer til denne utviklingen, sier konserndirektør for personkundemarkedet, Hallgeir Isdahl, i Sparebanken Vest.

- Det er viktig å understreke at våre kontor har vært veldrevet i alle år. Samtidig er det ingen tvil om at vestlendingens bankvaner er endret. Moderne teknologi gjør at det fysiske møtet med banken blir viktigere når det gjelder de store beslutningene, men stadig mindre viktig i hverdagen fordi kundene utfører dagligbanktjenester på egenhånd, sier Isdahl.

Han legger til at foruten nedlegging av ni kontorer vil også banken redusere med inntil 55 årsverk for å sikre best mulig utnyttelse av den kompetansen fremtidig bankdrift og kundene endrede bruk av banken vil kreve.

Effektiviseringen som kreves vil gjelde hele banken, og banken vil tilstrebe og gjennomføre bemanningsreduksjonen med frivillige løsninger og unngå oppsigelser, men dette kan dessverre ikke utelukkes.

Sparebanken Vest er bygget på en sterk og tradisjonsrik kultur, hvor noen av de viktigste verdiene er verdiskapning og allmennytte til folk på Vestlandet.

- Sparebankideen som forretningsmodell, som innebærer at banken er samfunnseid og store deler av overskuddet går tilbake til lokalsamfunnene, er en av grunnpilarene i Sparebanken Vest. Vårt mål er å forbli en selvstendig sparebank på Vestlandet, for vestlendinger, og fortsette å være bidragsyter i lokalsamfunnene. Da må vi endre måten vi driver bank på, og vi må jobbe enda mer målrettet med effektiviseringer, sier Isdahl.

Endelig dato for nedleggelse av kontorene vil bli besluttet i nær fremtid.

- Inntil endelig dato for nedleggelse er fastsatt holder vil kontorene være åpne som vanlig, og alle som ønsker å lære mer om våre selvbetjente tjenester er hjertelig velkommen inn for å få opplæring i disse, sier Isdahl.

Følgende seks kontorer krever vedtak av Representantskapet i Sparebanken Vest for å legges ned; Sveio, Frekhaug, Rong, Ulvik, Eidfjord og Jondal.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor