Farge

Ny leder for Sparebanken Vest Markets

Hallgeir Isdahl (55) er fra 1. oktober konstituert som direktør for SPV Markets og blir samtidig en del av Sparebanken Vest sin konsernledergruppe.

HALLGEIR ISDAHL: Konstituert
direktør SPV Markets.

Isdahl har siden 2008 vært sjeføkonom i banken og har over 20 års erfaring fra bank og finans, inkludert flere lederstillinger.
- Hallgeir er en positiv tilvekst til ledergruppen i banken og hans bakgrunn passer også godt inn i vårt pågående arbeid med å rendyrke kundefokuset i hele organisasjonen, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest. 

SPV Markets er en nyopprettet enhet i Sparebanken Vest som blant annet vil ha ansvar for kundeaktivitet og egenhandel med aksjer, valuta og rentepapirer.
- Med Sparebanken Vest sin sterke posisjon på Vestlandet er jeg sikker på at vi har en god plattform for både økt lønnsomhet og vekst i andre inntekter knyttet til kapitalmarked, sier Hallgeir Isdahl.

Isdahl har tidligere blant annet jobbet som leder av Finansbanken Bergen og har innehatt flere ulike posisjoner i DnBNOR, deriblant banksjef Diskresjonær forvaltning DnB Luxembourg, sjeføkonom/investeringsstrateg DnB Investor AS og analysesjef og porteføljeforvalter i Realforvaltning.

Samtidig med opprettelsen av en egen markets-avdeling blir det også dannet en egen finansenhet som rapporterer til viseadministrerende direktør. Eivind Areklett Norebø (40) er fra 1. oktober ansatt som CFO og får overordnet ansvar for aktiviteter knyttet til finansiering, likviditet, boligkreditt, økonomi og regnskap.

EIVIND NOREBØ: Ny CFO i
Sparebanken Vest.

Norebø kommer fra stillingen som økonomisjef i Sparebanken Vest og har tidligere også vært økonomidirektør i Onsoft Computer Systems AS, økonomi- og finansdirektør i Helse Bergen og Head of Finance i EFTA.

- Jeg er svært glad for at vi etter en grundig vurdering av både eksterne og interne kandidater har konkludert med nye lederløsninger basert på intern rekruttering, avslutter Stein Klakegg.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor