Farge

Styringsrenten uendret på 1,5 %

Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 29. august.
Hallgeir Isdahl

Hallgeir Isdahl, leder SPV Markets.

Ved rentemøtet sier sentralbanken at utviklingen både her hjemme og internasjonalt har vært om lag som ventet siden forrige rentemøte i juni. Veksten her hjemme er høy og stabil, mens veksten hos en del av våre handelspartnere fortsatt er svak. Vi ser også at inflasjonen her hjemme fortsetter å ligge lavt. I sum fører dette til en uendret rente.

Norges Bank peker på at situasjonen i finansmarkedet har roet seg noe, rentepåslaget har trukket noe inn og at bankenes finansieringssituasjon har bedret seg. Imidlertid ser vi også at renteoppgangen internasjonalt er skjøvet ut i tid. Likevel ser Norges Bank ingen grunn til å endre rentebanen fra Pengepolitisk Rapport 2/2012 der de signaliserte, som på forrige rentemøte, at en renteheving kunne komme i slutten av året eller i løpet av første kvartal.

Vårt syn er at veksten internasjonalt vil være lav fremover. Gjeldssituasjonen i Sør-Europa er fortsatt ikke løst og det medfører fortsatt usikkerhet i internasjonale markeder. Dette vil bidra til at rentene internasjonalt vil ligge lavt lenge.

- På bakgrunn av dette skyver vi våre prognoser for renteheving hos Norges Bank lengre frem i tid. Vi forventer etter onsdagens møte i sentralbanken at første renteheving kommer i løpet av andre kvartal 2013. Den tidligere prognose vår var at sentralbanken vil heve renten i løpet av første kvartal 2013, sier direktør SPV Markets, Hallgeir Isdahl.
.

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor