Farge

Spar fast til barna

Det er tøft for ungdom å komme seg inn på boligmarkedet. Ingen tvil om det, og myndighetene gjorde det ikke lettere for dem heller da de i fjor hevet grensen for egenkapital til 15 prosent av kjøpesummen. Som foreldre er det mye man både bør og kan gjøre for å hjelpe poden til og etter hvert stå på egne ben økonomisk og for å bidra til at barna kan sikre seg en bit av boligmarkedet.
- Først og fremst: Det beste man som foreldre kan gjøre er å lære barnet pengevett og gode sparevaner. Men har man anledning til å sette av midler – noen få kroner – hver måned til barnet helt fra fødselen av kan det være nettopp det som skal til for at boligdrømmen blir realisert 20 år senere, sier regiondirektør Frank Bjørndal i Sparebanken Vest.

- Og fordelen ved å ha jevn sparing er at det gjør det vanskeligere å utsette sparingen, samt sløse og bruke penger på andre ting, legger Bjørndal til.

Frank Bjørndal 

Regiondirektør Frank Bjørndal i

Sparebanken Vest

Ikke lås pengene!
Bjørndal advarer imidlertid mot å låse sparepengene til boligformål slik de nyeste spareproduktene som finnes i markedet legger opp til i dag.

- Hvem vet hvordan bolig og leiemarkedet ser ut om 10-20 år? Både boligmarkedet og regelverket kan ha endret seg. Og med så lang sparehorisont mener vi at det finnes andre sparealternativer enn høyrentekonto som kan gi bedre avkastning, sier Bjørndal.

Regelverket til BSU i dag sier at unge mellom 13 og 33 år kan spare inntil 20.000 kroner årlig og 150.000 kroner totalt i BSU. Sparer du hele 20.000 i året kan du få inntil 4.000 kroner i skattefradrag.

- Sparing til BSU er bra og gir en god rente, og anbefales spesielt til unge som har en skattbar inntekt slik at de kan få skattefradraget. Men sparing utover BSU-sparing anbefaler vi at ikke låses på en konto som er øremerket boligformål, sier Frank Bjørndal.

Hvert 3. barn har spareavtale
Bjørndal forteller at blant Sparebanken Vests kunder mellom 0 og 18 år har 30 prosent en spareavtale i banken, og det vil vanligvis si at barna har en barnekonto med gode rentebetingelser.

- Det er flott å se at så mange barn har en konto som både foreldre og besteforeldre, og etter hvert også barna selv, kan spare jevnlig på. Men jeg synes det er synd med tanke på avkastning at bare knappe 4 prosent av barna har fondsandeler, da historien viser at dette over tid gir bedre avkastning, sier Bjørndal.

Bjørndal understreker imidlertid at selv om den historiske avkastningen på fondssparing har vært høyere enn ved banksparing, er fondssparing en investering med høyere risiko, og man må ta høyde for at fondenes avkastning vil svinge med markedet.

Ta for eksempel hvis du sparer 500 kroner per måned i bank. Gitt at du mottar i snitt 4 prosent rente på sparekontoen i året, vil dette ha vokst til 157.000 kroner etter 18 år. Sparer du i aksjefond, og vi forutsetter at du i snitt oppnår en årlig avkastning på 8,5 prosent, vil sparebeløpet ha vokst til 248.000 kroner. Regnestykkene ser bort fra skatt, inflasjon og tegningsprovisjon.

- Uavhengig av spareform, for det må tilpasses hver enkelt kunde, så illustrerer dette at selv om man bare setter til side noen få kroner per måned så blir de oppsparte midlene til barna en god slump penger etter noen år. Dette er penger som enten kan brukes til startkapital inn på boligmarkedet, finansiering av studier eller for eksempel betaling for førerkort, sier Bjørndal.

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor