Farge

God inntekstvekst og økning i ordinært driftsresultat 1. kvartal

Resultatet før skatt var i første kvartal på 215 millioner kroner mot 144 (eks. AFP-effekt) millioner kroner i første kvartal 2010.

- Vi er fornøyd med å levere økning i inntekter fra bankens kjernevirksomhet og god vekst i nettoinntjeningen fra finansielle instrumenter, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Nettoinntjeningen fra finansielle instrumenter er 66 (14) mill. kroner i første kvartal, mens netto inntekter fra banktjenester er 78 (73) mill. kroner.

Nominell rentenetto i kvartalet er 378 (372) mill. kroner og utgjør 1,42 (1,54) % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Hovedtall
Første kvartal 2011 (2010* i parentes):

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 226 mill. kroner (160*)
Resultat før skatt: 215 mill. kroner (144*)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,39 kr (1,77)
Rentenetto: 1,42 % (1,54)
Kostnadsprosent: 1,21 % (1,29*)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 11,1 % (8,5*)
(* tallene for første kvartal 2010 er eksklusiv implementeringseffekten av nytt AFP-regelverk på 62 mill. kroner)

Meglerinntektene fra Eiendomsmegler Vest konsern utgjør 44 (29) millioner kroner.
- Eiendomsmegler Vest konsern leverer sitt beste førstekvartalsresultat noensinne på 6,4 millioner kroner før skatt og har hatt en vekst i omsatte eiendommer på 24 prosent, sier Klakegg.
- Det er også gledelig at Verd Boligkreditt AS, som vi eier sammen med åtte andre frittstående sparebanker, har sitt første kvartal med positivt resultatbidrag, avslutter Stein Klakegg.
Samlet resultat fra tilsluttede selskaper er innarbeidet etter egenkapitalmetoden med til sammen – 18,2 (- 18,0) mill. kroner.

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.
Fullstendig rapport for første kvartal 2011 finnes også på www.spv.no.

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, administrerende direktør, tel: 91 10 15 00
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tel: 95 19 84 30

Presentasjoner:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for første kvartal 2011 – fredag 29. april i Oslo og i Bergen.

Oslo, fredag 29. april kl. 12:00:
Presentasjonen i Oslo er ved administrerende direktør Stein Klakegg og
starter med lunsj kl. 12.00
Sted: Hotel Continental, Stortingsgata 24

Bergen, fredag 29. april kl. 08:30:
Presentasjonen i Bergen er ved viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth
og starter kl. 08:30
Sted: Bølgen & Moi - Lysverket, Rasmus Meyers Allè 9
Frokost serveres fra kl. 08.15.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor