Farge

Uendret styringsrente

Norges Bank holdt i idag som ventet styringsrenten uendret på 1,50 prosent.
Hovedstyret mener at utviklingen siden forrige rapport er lite endret, og styringsrenten antas fortsatt å bli holdt på dagens nivå frem mot sommeren 2015, før den deretter økes gradvis. Styringsrenten vil med andre ord holdes lav svært lenge. 

I løpet av fjoråret kjølnet aktiviteten i norsk økonomi, og veksten for 2013 var lavere enn trendveksten. Aktiviteten i næringene som har stått for mye av oppgangen, ser nå ut til å bremse. Etter en periode med rekordhøye oljeinvesteringer antas veksten å bli lavere i årene fremover. Det samme gjelder for boliginvesteringene. Heller ikke privat forbruk forventes å være sterkt, ettersom et kjøligere boligmarked og utsikter til høyere arbeidsledighet vil dempe forbruksveksten. 

Tegn til lavere aktivitet i norsk økonomi, og har ført til at Norges Bank har nedjustert sitt vekstanslag for Fastlands-Norge i 2014. Fra å tidligere vente en vekst på 2 prosent forventer nå Norges Bank en vekst på 1,75 prosent i 2014. For årene 2015 - 2017 opprettholdes prognosene. På den andre siden trekker inflasjonsforventningene opp rentebanen. Utsikter til høyere konsumprisvekst har gjort at Norges Bank har justert opp sine anslag for prisveksten. 

En svakere krone gjør at prisveksten på importerte konsumvarer tiltar. Internasjonalt fortsetter den moderate økonomiske oppgangen. I Europa, hvor flere av våre viktigste handelspartnere er, fortsetter den økonomiske bedringen. Veksten er imidlertid svak og prisveksten er under målet. Dette har gjort at forventingene til første renteøkning er forskjøvet ut i tid. Det er nå to år siden sist Norges Bank endret styringsrenten, og da gikk den ned. Skal vi tro sentralbanksjefen skal det ytterligere et år og enda litt til før renteøkningen kommer. 

Sparebanken Vest, tror på sin side, at det er større sannsynlighet at styringsrenten blir holdt på dette nivået enda lenger en at den blir satt opp tidligere. En lav vekst hos våre handelspartnere og en vekst under trend i Norge vil gjøre at Norges Bank ikke hever renten før i slutten av 2015.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor