Farge

Valg i Styret og Representantskapet til Sparebanken Vest

På Representantskapsmøtet i Sparebanken Vest 26. april 2012 ble det foretatt valg og gjenvalg av enkelte medlemmer i bankens styre og representantskap.

Representantskapet er bankens øverste organ og består av representanter fra egenkapitalbeviseiere, kunder/innskytere, offentlig oppnevnte representanter og bankens ansatte. Representantskapet skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og representantskapets vedtak.

Leder og nestleder i Representantskapet velges årlig og på møtet ble Erling Syvertsen gjenvalgt som leder, mens Gro Jofrid Aarli ble valgt som nestleder. Hun er utdannet jurist og arbeider til daglig som avdelingssjef i Helse Bergen.

På møtet ble det videre valgt fem styremedlemmer for 2 år, hvorav en ansatterepresentant. I tillegg ble det valgt fire varamedlemmer for ett år, hvorav to ansatterepresentanter.
Trygve Bruvik ble gjenvalgt som styreleder i banken, mens Marit Solberg ble gjenvalgt som nestleder. Richard Rettedal ble gjenvalgt som ordinært styremedlem, mens Anne-Marit Hope ble gjenvalgt som ansatterepresentant i styret. Nytt medlem i styret er Birthe Kåfjord Lange. Hun erstatter Yvonne Torgersen Hetlevik som ikke ønsket gjenvalg. Lange bor i Bergen, og arbeider til daglig med lederutvikling i Statoil. Lange har blant annet en doktorgrad fra NHH innen ledelse.

Styret i Sparebanken Vest består etter møtet av følgende medlemmer:
Trygve Bruvik – leder
Marit Solberg – nestleder
Richard Rettedal
Øyvind Langedal
Birthe Kåfjord Lange
Arild Bødal
Sivert Sørnes
Tone Mattsson – ansatterepresentant
Anne-Marit Hope – ansatterepresentant

På representantskapsmøtet ble også Bernt Bergheim og Arnulf Ingvaldsen gjenvalgt som varamedlemmer til styret, mens Kjell Sævdal ble valgt som nytt varamedlem for ansatterepresentant Tone Mattsson og Fredrik Skaarer Fjose ble valgt som ny vara for ansatterepresentant Anne-Marit Hope.

Flere av medlemmene og varamedlemmene i Kontrollkomiteen sto også på valg. De ble valgt i henhold til innstillingen, og kontrollkomiteen består etter møtet av:

Tom W. Horne - gjenvalgt som leder
Kjell Steinsbø - gjenvalgt som nestleder
Charlotte Hartvigsen Lem - gjenvalgt
Karin Vedø - gjenvalgt som varamedlem
Per C. Aarsand - gjenvalgt som varamedlem

Avslutningsvis ble det holdt valg av medlemmer til valgkomiteen. Erik Bøckmann ble gjenvalgt som leder for valgkomiteen. Linda Knarvik Nordeide ble gjenvalgt som ny nestleder i valgkomiteen, mens ordfører i Os kommune Terje Søviknes ble valgt til nytt medlem. Valgkomiteen, hvor medlemmens sammensetning skal tilfredsstille noen geografiske og formelle krav, består etter møtet av følgende representanter:

Erik Bøckmann - tidligere styremedlem i Sparebanken Vest
Ove Ellingsen - kundevalgt
Eivind Lunde - egenkapitalbeviseiervalgt
Linda Knarvik Nordeide - ansattevalgt
Terje Søviknes - offentligvalgt
Anne Grete Ådland - kundevalgt
Gro J. Aarli - kundevalgt

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt direksjonssekretær Silje Sterner i Sparebanken Vest på tlf 55 21 71 95.

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor