Farge

God kjernedrift og godt rustet mot volatile markeder

Konsernets resultat før skatt var i tredje kvartal 135 millioner kroner mot 189 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Banken opplever en god utvikling i den ordinære driften. Vi er svært fornøyd med at rentenettoen øker, kostnadene i kvartalet er lavere og at vi ser stadig økende resultatbidrag fra bankens eierinteresser i tilknyttede selskaper, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Selskapets resultater i tredje kvartal er imidlertid påvirket av internasjonal finansuro og nedgang på verdens børser. Uroen og volatiliteten har medført at banken har en regnskapsmessig verdireduksjon på noen av sine finansielle investeringer.

Nominell rentenetto i kvartalet er 416 (386) mill. kroner og er forbedret fra 1,44 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital i andre kvartal til 1,52 (1,47) % p.a. i tredje kvartal.

- På tross av bedret rentenetto fra både forrige kvartal og samme periode i fjor, kan vi ikke utelukke at økte innlånskostnader, priskonkurranse og økt volatilitet i finansmarkedene kan påvirke bankens rentenetto og resultatet på finansielle instrumenter fremover, sier Klakegg.

Netto kundevekst siste året er på 5 200 privatkunder og 200 bedriftskunder. Veksten i brutto utlån siste 12 måneder er henholdsvis 7,4 (9,9) % i personmarkedet og 5,9 (8,9) % i bedriftsmarkedet. Til sammenligning var tolvmånedersveksten for alle norske husholdninger på 7,2 % ved utgangen av august ifølge SSB.

God likviditet og soliditet
Sparebanken Vest sin finansielle posisjon er robust og banken har god kvalitet på sin utlånsportefølje med en privatmarked-andel på over 70 prosent. Banken tilfredsstiller videre de regulatoriske kapitalkravene med god margin, har en god likviditetssituasjon og kan drive virksomheten uten tilførsel fra kapitalmarkedet i 24 måneder. Kapitaldekningen per 30.09.11 er på 15,2 % mot 14,6 % i samme periode i fjor (Basel II fullt implementert).

Gjenvunnet premiebestand for skadeforsikring
Innenfor andre inntekter er Sparebanken Vest spesielt fornøyd med at andelen av bankens resultat i Frende Forsikring også i tredje kvartal går i balanse, på lik linje med i andre kvartal i år. Det er tidligere enn målsatt.

- Både Frende Liv og Frende Skade viser en god og positiv utvikling i både premieinntekter og kundevekst. Vi synes det er spesielt gledelig å registrere at banken nå har gjenvunnet 101 prosent av premiebestanden siden etablering av Frende Skade og skifte av skadeforsikringsleverandør i 2008, sier Klakegg.

- Økt resultatbidrag fra bankens datter- og tilknyttede selskaper, samt økte provisjoner fra salg av disse selskapenes produkter forventes å gi positiv effekt også videre i 2011, fortsetter administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Hovedtall tredje kvartal 2011 (2010 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 167 mill. kroner (218)
Resultat før skatt: 135 mill. kroner (189)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 0,73 kr (1,32)
Rentenetto: 1,52 % (1,47)
Kostnadsprosent: 1,16 % (1,23)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 5,5 % (10,0)

Hovedtall pr. 30.09.2011 2011 (2010** i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 604 mill. kroner (545*)
Resultat før skatt: 533 mill. kroner (465*)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 3,31 kr (3,32*)
Rentenetto: 1,46 % (1,51)
Kostnadsprosent: 1,20 % (1,27**)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 8,5 % (8,6*)
(* Tallene er eksklusiv positiv AFP-implementeringseffekt (62 mkr) og gevinst på 105 mill. kroner fra fusjonen mellom Nordito og PBS. Tall merket ** er eksklusiv positiv AFP-implementeringseffekt på 62 mill. kroner.)

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, administrerende direktør, tel: 91 10 15 00
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tel: 95 19 84 30
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 41 50 69 99

Presentasjoner:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for tredje kvartal 2011 – onsdag 26. oktober i Oslo og i Bergen.

Oslo:
Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1,
onsdag 26. oktober kl 08:15
ved viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth.
Frokost serveres fra kl. 08:00

Bergen:
Bølgen & Moi - Lysverket, Lars Hillesgt. 10,
onsdag 26. oktober kl 08:30
ved administrerende direktør Stein Klakegg.
Frokost serveres fra kl 08:15

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor