Farge

Ny driftsmodell i Frende Forsikring

Styrene i Frende har besluttet å slå sammen Frende Livsforsikring AS og Frende Skadeforsikring AS i en felles driftsmodell med en ledergruppe.

Målet er å sikre bedre og mer helhetlig kundeopplevelser, mer effektive prosesser og langsiktig lønnsomhet. Sammenslåingen vil bidra til at selskapene står sterkere i møte med fremtidige kundeforventninger, og vil gi bedre muligheter til å optimalisere videre innovasjon og produktutvikling.

- I år er det syv år siden Frende Forsikring ble etablert. Etableringen har vært en stor suksess både med hensyn til oppnådde økonomiske resultater og kundevekst. Fra å være nystartede selskaper i gründerfase, er de nå kommet over i en mer moden og tradisjonell driftsfase. Det stiller nye krav til innovasjon, kundeorientering og lønnsomhet, sier styreleder i Frende Livsforsikring og Frende Skadeforsikring Jan Erik Kjerpeseth.

Styret i de to selskapene har derfor besluttet at det beste for å sikre Frende Forsikring fortsatt suksess og konkurranseevne i fremtiden er å forenkle driftsmodellen.

- Flere av våre konkurrenter innen bankassuranse har gjennomført restrukturering av sine organisasjoner, og vi ser at også Frende-selskapene vil være tjent med at det er én samlet ledelse som arbeider opp mot en helhetlig kundeopplevelse. Det vil bedre sikre at vi også i fremtiden vil være blant de beste selskapene på kundetilfredshet. I tillegg mener vi dette vil bidra til at Frende i enda sterkere grad vil klare å utnytte distribusjonskraften som de 15 eierbankene i banknettverket representerer, sier Kjerpeseth.

Allerede siden oppstarten av Frende Forsikring har selskapene hatt flere felles funksjoner som IT, økonomi og salg/marked. Ytterligere sammenslåing av funksjoner vil sikre mer effektiv ledelse og bedre fordeling og bruk av ressurser.

- Frende har gjennomført en grundig prosess og brukt tilstrekkelig med tid på vurderingene knyttet til valg av fremtidig driftsmodell, og både styret og ledergruppene i de to selskapene har vært bredt involvert. I felleskap har vi kommet frem til hvilke kriterier som er lagt til grunn for valg av fremtidig driftsmodell, sier Kjerpeseth.

Bjørn Thømt er konstituert som administrerende direktør i Frende Livsforsikring AS, i tillegg til at han fortsetter som administrerende direktør i Frende Skadeforsikring AS. Styrene starter allerede i høst med å ansette den permanente leder. For å skape langsiktighet ønsker Thømt å benytte muligheten til å ta andre roller i konsernet frem til han går av med pensjon om to år.


Kontakt:
Styreleder Jan Erik Kjerpeseth på telefon: 951 98 430 eller e-post: jan.kjerpeseth@spv.no
Administrerende direktør Bjørn Thømt på telefon: 913 23 467 eller e-post: bt@frende.no

Frende Forsikring består av holdingselskapet Frende Holding AS med tilhørende datterselskaper, Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS. Eid av 15 sparebanker, og med egen franchisekanal, er Frende representert fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord. Frende Forsikring holder til i Bergen og har rundt 170 ansatte og mer enn 130.000 kunder. Selskapene tilbyr forsikrings- og pensjonsløsninger både til privatpersoner og bedrifter over hele landet. Mer informasjon finnes på www.frende.no

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor